Vojna Enciklopedija:Prečica

From Vojna Enciklopedija
Jump to: navigation, search

Šta je to Vojno Enciklopedijska prečica?

„Prečica“ je specijalizovan tip strane za preusmerenje (енгл. redirect, redirection) koja se koristi da bi se do strana bitnih za projekat stiglo brže.

Kako se koriste prečice

Vojno Enciklopedijske prečice se mogu uneti u kutiju za pretraživanje i brzo mogu da vas odvedu na željenu stranicu.

Alternativno, možete koristiti prečice i u URL (veb adresi). Na primer, trenutno gledate Vojna Enciklopedija:Prečica stranicu na srpskom jeziku. URL je
http://vojnaenciklopedija.com/Vojna_Enciklopedija:Prečica

Sve skraćenice se pišu velikim slovima.

Pravila Vojno Enciklopedijskih prečica

Rezervisane su samo za Vojno Enciklopedijski imenski prostor (samo VP:)

Dodavanje kutijice za prečicu

Kutijica za prečicu (tj. "šablon") se dodaje na stranicu sledećim kodom {{Prečica|[[VP:<x>]]}}.
Na primer, stavljajući šablon za prečicu i zamenjujući <x> sa prečicom: {{Prečica|[[VP:PR]]}}


Vojna Enciklopedija - Glavni i odgovorni urednik Branislav Kapetanović