Vojna Enciklopedija:Čekjuzer

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Čekjuzer (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted) je osoba sa posebnim ovlašćenjima koja ima mogućnost da proverava IP adrese korisnika Vojne Enciklopedije. To je, po pravilu, osoba u koju zajednica ima veliko poverenje. Ovaj status, kao i implikacije koje on sa sobom nosi, prilično je delikatan, jer je obelodanjivanje IP adresa prijavljenih korisnika u suprotnosti sa Vojno Enciklopedijskim pravilima. Pravilo je da na jednom projektu nikada ne sme da bude samo jedan čekjuzer, već najmanje dva (ili nijedan). Ovde možete da pročitate detaljna pravila koja važe na globalnom nivou. Svaka promena tih pravila mora prvo da dobije odobrenje na Meti.

Kako tražiti čekjuzer proveru?

Zahtev za proveru korisnika treba da pošaljete korisniku Čekjuzer preko Vojna Enciklopedija sistema za slanje elektronske pošte. Idite na stranicu EmailUser/Čekjuzer i odatle pošaljite poruku. Ona će biti prosleđena svim čekjuzerima, a Vi ćete dobiti potvrdu da je poruka primljena. Nakon čekjuzer provere, dobićete i izveštaj u vezi sa vašim zahtevom.

Uslovi za prihvatanje zahteva za čekjuzer proveru

Zahtevi za čekjuzer proveru moraju da budu razumno obrazloženi. Samo posedovanje više naloga ne predstavlja kršenje pravila Vojne Enciklopedije. Korisnici sa čekjuzer pristupom nemaju ovlašćenje i neće ispitivati navode o tome da ista osoba kontroliše više naloga ukoliko ne postoji sumnja da se ovi nalozi koriste protivno pravilima Vojne Enciklopedije. Za više pojedinosti pogledajte Lutak. Obrazloženje ne mora da bude dugačko, ali treba da obuhvati konkretan slučaj ili slučajeve u kojima se sumnja da je došlo do zloupotrebe naloga koje treba ispitati.

Spisak čekjuzera

Trenutni čekjuzeri su:


Vidi još

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted