Помоћ:Imenski prostor

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permittedLua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permittedLua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Откривена је петља шаблона: Шаблон:Imenski prostori

Kao i svi vikiji koji koriste softver MedijaViki, Vojna Enciklopedija ima 18 ugrađenih imenskih prostora (35 sveukupno): glavni imenski prostor, u kojem strane nemaju prefiks, i 17 dodatnih tipova, svaki sa svojim prefiksom. Takođe, postoje i 2 dodatna imenska prostora, sa svojim sopstvenim prefiksima.

Koncept imenskih prostora je sličan imenskim prostorima u programiranju i imenskim prostorima uopšte.

Tematski imenski prostori

Glavni imenski prostor ili imenski prostor članaka je zabran enciklopedije (pogledajte Posebno:Allpages). To je podrazumevani imenski prostor i on ne koristi prefiks.

Imenski prostor projekta (prefiks Vojna Enciklopedija:, takođe zvan i imenski prostor Vojna Enciklopedija) je imenski prostor koji pruža informacije o Vojnoj Enciklopediji i njenim bratskim projektima i o tome kako ih koristiti. Strana koju trenutno čitate se nalaze u imenskom prostoru projekta.

Imenski prostor portala (prefiks Portal:) je za čitalačke portale koji za cilj imaju da čitaocima olakšaju nalaženje i kretanje kroz članke vezane za određenu temu. Takođe može sadržavati poveznice ka bitnim Vojno Enciklopedijskim projektima (pogledajte, na primer, Wikpedia:en:Portal:Cricket ili Wikpedia:en:Portal:Association football). Imenski prostor portala i sa njim povezan imenski prostor za razgovor su dodatni imenski prostori u Vojnoj Enciklopediji (podrazumevano ne dolaze sa Medijaviki softverom).

Imenski prostor korisnika (prefiks Korisnik:) je imenski prostor koji obezbeđuje strane za lične prezentacije korisnika Vojne Enciklopedije, kao i pomoćne strane za ličnu upotrebu. Ako na spisku skorašnjih izmena vidite da je korisnik pod imenom „Petar“ ažurirao neke strane, to korisničko ime nije veza na članak Petar nego na Korisnik:Petar (pogledajte Posebno:Listusers).

Imenski prostor slika (prefiks Slika:, takođe zvan i strane sa opisima slika) je imenski prostor koji obezbeđuje informacije o slikama i zvučnim odlomcima, po jedna strana za svaki, sa poveznicom ka samoj slici ili odlomku. Pogledajte Posebno:Imagelist. Postoje tri verzije poveznica ka slikama i zvučnim datotekama:

  1. [[Slika:Blatruć.jpg]] će ubaciti sliku direktno u stranu (ne i zvučnu datoteku)
  2. [[Medija:Blatruć.jpg]] će napraviti tekstualnu poveznicu ka slici ili zvučnom odlomku
  3. [[:Slika:Blatruć.jpg]] će napraviti tekstualnu poveznicu ka strani sa opisom slike

Pogledajte Slike.

Imenski prostor MedijaViki (prefiks MedijaViki:) je imenski prostor koji sadrži tekstove sučelja (interfejsa), kao što su poruke i oznake poveznica. Oni se koriste za prilagođavanje lokalizacije (tj. lokalne verzije) poruka interfejsa bez čekanja da se postavi nova LanguageXx.php datoteka. Svaka poruka i oznaka imaju posebnu stranu. Strane u ovom imenskom prostoru su podrazumevano zaštićene. Automatski napravljen spisak svih poruka sučelja se nalazi na Posebno:Allmessages.

Imenski prostor šablona (ranije deo imenskog prostora MedijaViki) se koristi za definisanje standardnih tekstova koji su podesni za dodavanje unutar strana, bilo sam tekst u trenutku dodavanja ili referenca na tekst u trenutku pregleda strane. Potonje je način da se efektivno automatski promene sva takva pojavljivanja standardnog teksta i to prostim uređenjem strane na kojoj je tekst definisan. Oni su navedeni kao Šabloni poruka i Šabloni navigacije. Većina (strana) ovog tipa nije zaštićena.

Imenski prostor kategorija sadrži kategorije strana, gde svaka prikazuje spisak strana u toj kategoriji i opcioni dodatni tekst. Imenski prostor Pomoć predstavlja imenski prostor gde su sva objašnjenja vezana za uređivanje.

Imenski prostori razgovora

Izuzev posebnih strana, svaki imenski prostor ima i pridruženi imenski prostor razgovora. Imenski prostori razgovora se označavaju dodavanjem razgovor: (za glavni) ili razgovor o: (za ostale) normalnom prefiksu (i po potrebi promenom u padežu). Na primer, imenski prostor razgovora povezan sa glavnim imenskim prostorom ima prefiks Razgovor:, dok imenski prostor razgovora povezan sa imenskim prostorom korisnika ima prefiks Razgovor sa korisnikom: Većina strana u imenskom prostoru razgovora se koristi za raspravu o promenama na odgovarajućoj strani u povezanom imenskom prostoru. Strane u imenskom prostoru razgovora sa korisnikom se koriste za ostavljanje poruka određenim korisnicima. Imenski prostor razgovora sa korisnikom je poseban utoliko što će, kad god neko promeni stranu za razgovor nekog korisnika, taj korisnik videti kutijicu sa obaveštenjem „Imate novih poruka“ na svakoj strani koju pregleda, sve dok ne poseti svoju stranu za razgovor.

Virtuelni imenski prostori

Postoje dva virtuelna imenska prostora za koje ne postoje odgovarajuće strane smeštene u bazu podataka.

Imenski prostor Posebno: se sastoji od strana (zvanih posebne strane) koje softver stvara na zahtev, kao što je to strana Skorašnje izmene. Na ove strane je moguće povezati isto kao i na ostale, sa [[Posebno:Recentchanges]], osim kada imaju i parametre; tada mora da se da pun URL, kao za spoljašnju poveznicu. Na primer https://vojnaenciklopedija.com//w/index.php?title=Special:Recentchanges&days=3&limit=10, koje vraća 10 najskorijih izmena.

Preusmerenje (redirekt) na Posebnu stranu se ne preporučuje zato što dovodi do komplikacija (tekst na Meti).

Imenski prostor Medija: se može koristiti za direktno povezivanje ka slici ili zvučnom odlomku, umesto ka strani sa opisom slike. Pogledajte šta je gore napisano za Slika: imenski prostor.

Nabrajanje

16+2+2 imenskih prostora na Vojnoj Enciklopediji je prikazano ovde zajedno sa promenljivama koje se odnose na njih.

{{ns:-2}} Медиј
{{ns:-1}} Посебно
{{ns:0}} (glavni imenski prostor, za obične članke Vojne Enciklopedije)
{{ns:1}} Разговор (strane za razgovor za obične članke Vojne Enciklopedije)
{{ns:2}} Корисник
{{ns:3}} Разговор са корисником
{{ns:4}} Vojna Enciklopedija
{{ns:5}} Разговор о Vojna Enciklopedija
{{ns:6}} Датотека
{{ns:7}} Разговор о датотеци
{{ns:8}} Медијавики
{{ns:9}} Разговор о Медијавикију
{{ns:10}} Шаблон
{{ns:11}} Разговор о шаблону
{{ns:12}} Помоћ
{{ns:13}} Разговор о помоћи
{{ns:14}} Категорија
{{ns:15}} Разговор о категорији
{{ns:100}}
{{ns:101}}

Kao i svi vikiji koji koriste softver MedijaViki, Vojna Enciklopedija ima 18 ugrađenih imenskih prostora (35 sveukupno): glavni imenski prostor, u kojem strane nemaju prefiks, i 17 dodatnih tipova, svaki sa svojim prefiksom. Takođe, postoje i 2 dodatna imenska prostora, sa svojim sopstvenim prefiksima.

Koncept imenskih prostora je sličan imenskim prostorima u programiranju i imenskim prostorima uopšte.

Tematski imenski prostori

Glavni imenski prostor ili imenski prostor članaka je zabran enciklopedije (pogledajte Posebno:Allpages). To je podrazumevani imenski prostor i on ne koristi prefiks.

Imenski prostor projekta (prefiks Vojna Enciklopedija:, takođe zvan i imenski prostor Vojna Enciklopedija) je imenski prostor koji pruža informacije o Vojnoj Enciklopediji i njenim bratskim projektima i o tome kako ih koristiti. Strana koju trenutno čitate se nalaze u imenskom prostoru projekta.

Imenski prostor portala (prefiks Portal:) je za čitalačke portale koji za cilj imaju da čitaocima olakšaju nalaženje i kretanje kroz članke vezane za određenu temu. Takođe može sadržavati poveznice ka bitnim Vojno Enciklopedijskim projektima (pogledajte, na primer, Wikpedia:en:Portal:Cricket ili Wikpedia:en:Portal:Association football). Imenski prostor portala i sa njim povezan imenski prostor za razgovor su dodatni imenski prostori u Vojnoj Enciklopediji (podrazumevano ne dolaze sa Medijaviki softverom).

Imenski prostor korisnika (prefiks Korisnik:) je imenski prostor koji obezbeđuje strane za lične prezentacije korisnika Vojne Enciklopedije, kao i pomoćne strane za ličnu upotrebu. Ako na spisku skorašnjih izmena vidite da je korisnik pod imenom „Petar“ ažurirao neke strane, to korisničko ime nije veza na članak Petar nego na Korisnik:Petar (pogledajte Posebno:Listusers).

Imenski prostor slika (prefiks Slika:, takođe zvan i strane sa opisima slika) je imenski prostor koji obezbeđuje informacije o slikama i zvučnim odlomcima, po jedna strana za svaki, sa poveznicom ka samoj slici ili odlomku. Pogledajte Posebno:Imagelist. Postoje tri verzije poveznica ka slikama i zvučnim datotekama:

  1. [[Slika:Blatruć.jpg]] će ubaciti sliku direktno u stranu (ne i zvučnu datoteku)
  2. [[Medija:Blatruć.jpg]] će napraviti tekstualnu poveznicu ka slici ili zvučnom odlomku
  3. [[:Slika:Blatruć.jpg]] će napraviti tekstualnu poveznicu ka strani sa opisom slike

Pogledajte Slike.

Imenski prostor MedijaViki (prefiks MedijaViki:) je imenski prostor koji sadrži tekstove sučelja (interfejsa), kao što su poruke i oznake poveznica. Oni se koriste za prilagođavanje lokalizacije (tj. lokalne verzije) poruka interfejsa bez čekanja da se postavi nova LanguageXx.php datoteka. Svaka poruka i oznaka imaju posebnu stranu. Strane u ovom imenskom prostoru su podrazumevano zaštićene. Automatski napravljen spisak svih poruka sučelja se nalazi na Posebno:Allmessages.

Imenski prostor šablona (ranije deo imenskog prostora MedijaViki) se koristi za definisanje standardnih tekstova koji su podesni za dodavanje unutar strana, bilo sam tekst u trenutku dodavanja ili referenca na tekst u trenutku pregleda strane. Potonje je način da se efektivno automatski promene sva takva pojavljivanja standardnog teksta i to prostim uređenjem strane na kojoj je tekst definisan. Oni su navedeni kao Šabloni poruka i Šabloni navigacije. Većina (strana) ovog tipa nije zaštićena.

Imenski prostor kategorija sadrži kategorije strana, gde svaka prikazuje spisak strana u toj kategoriji i opcioni dodatni tekst. Imenski prostor Pomoć predstavlja imenski prostor gde su sva objašnjenja vezana za uređivanje.

Imenski prostori razgovora

Izuzev posebnih strana, svaki imenski prostor ima i pridruženi imenski prostor razgovora. Imenski prostori razgovora se označavaju dodavanjem razgovor: (za glavni) ili razgovor o: (za ostale) normalnom prefiksu (i po potrebi promenom u padežu). Na primer, imenski prostor razgovora povezan sa glavnim imenskim prostorom ima prefiks Razgovor:, dok imenski prostor razgovora povezan sa imenskim prostorom korisnika ima prefiks Razgovor sa korisnikom: Većina strana u imenskom prostoru razgovora se koristi za raspravu o promenama na odgovarajućoj strani u povezanom imenskom prostoru. Strane u imenskom prostoru razgovora sa korisnikom se koriste za ostavljanje poruka određenim korisnicima. Imenski prostor razgovora sa korisnikom je poseban utoliko što će, kad god neko promeni stranu za razgovor nekog korisnika, taj korisnik videti kutijicu sa obaveštenjem „Imate novih poruka“ na svakoj strani koju pregleda, sve dok ne poseti svoju stranu za razgovor.

Virtuelni imenski prostori

Postoje dva virtuelna imenska prostora za koje ne postoje odgovarajuće strane smeštene u bazu podataka.

Imenski prostor Posebno: se sastoji od strana (zvanih posebne strane) koje softver stvara na zahtev, kao što je to strana Skorašnje izmene. Na ove strane je moguće povezati isto kao i na ostale, sa [[Posebno:Recentchanges]], osim kada imaju i parametre; tada mora da se da pun URL, kao za spoljašnju poveznicu. Na primer https://vojnaenciklopedija.com//w/index.php?title=Special:Recentchanges&days=3&limit=10, koje vraća 10 najskorijih izmena.

Preusmerenje (redirekt) na Posebnu stranu se ne preporučuje zato što dovodi do komplikacija (tekst na Meti).

Imenski prostor Medija: se može koristiti za direktno povezivanje ka slici ili zvučnom odlomku, umesto ka strani sa opisom slike. Pogledajte šta je gore napisano za Slika: imenski prostor.

Nabrajanje

16+2+2 imenskih prostora na Vojnoj Enciklopediji je prikazano ovde zajedno sa promenljivama koje se odnose na njih.

{{ns:-2}} Медиј
{{ns:-1}} Посебно
{{ns:0}} (glavni imenski prostor, za obične članke Vojne Enciklopedije)
{{ns:1}} Разговор (strane za razgovor za obične članke Vojne Enciklopedije)
{{ns:2}} Корисник
{{ns:3}} Разговор са корисником
{{ns:4}} Vojna Enciklopedija
{{ns:5}} Разговор о Vojna Enciklopedija
{{ns:6}} Датотека
{{ns:7}} Разговор о датотеци
{{ns:8}} Медијавики
{{ns:9}} Разговор о Медијавикију
{{ns:10}} Шаблон
{{ns:11}} Разговор о шаблону
{{ns:12}} Помоћ
{{ns:13}} Разговор о помоћи
{{ns:14}} Категорија
{{ns:15}} Разговор о категорији
{{ns:100}}
{{ns:101}}