Помоћ:Istorija izmena

From Vojna Enciklopedija
(Redirected from Помоћ:Istorija članka)

This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Sve strane na Vojnoj Enciklopediji otvorene za uređivanje imaju pridruženu istoriju izmena, koja se sastoji od starih verzija teksta, kao i zapisa o datumu i vremenu (po UTC-u) svake izmene, korisničkom imenu ili IP adresi korisnika koji ju je napravio, i njihovog opisa izmene. Istoriji izmena se pristupa biranjem taba "istorija" na vrhu strane. Istorija izmena ponekad se naziva i istorijom revizija ili istorijom stranice.

Brzi kurs

 • Sve promene koje su načinjene na stranici navedene su na spisku, obrnutim hronološkim redosledom.
 • Da biste videli određenu verziju, izaberite njen datum.
 • Da biste uporedili staru verziju s tekućom, izaberite vezu tren.
 • Da biste uporedili verziju s prethodnom, izaberite vezu razl.
 • Da biste uporedili dve revizije, izaberite opcioni kružić u levoj koloni uz stariju verziju i opcioni kružić u desnoj koloni uz noviju verziju i zatim pritisnite dugme "Upoređivanje označenih verzija".
 • Male izmene su označene slovom m.

Korišćenje istorije izmena

Donja slika prikazuje primer istorije izmena u podrzaumevanom interfejsu.

Istorija strane Snimak ekrana.png

Izmene su prikazane od najskorije do najstarije. Svaka izmena zauzima jedan red koji prikazuje: vreme i datum, korisničko ime ili IP adresu saradnika i opis izmene, i druge dijagnostičke podatke. Pogledajmo redom neke od funkcija ove stranice:

 1. Na vrhu stranice se prikazuje tekst "Istorija revizija stranice "imestranice". Istaknut je jezičak "istorija".
 2. Ove veze vas vode do najskorijih (Poslednje) ili najstarijih (Najranije) izmena ili do sledeće ili prethodne strane istorije izmena (Prethodnih n, Sledećih n). Obratite pažnju kako će crni tekst unutar zagrada biti veze kada je takva veza primenljiva.
 3. Plavi brojevi prikazuju broj izmena koje se prikazuju po strani — 20, 50, 100, 250 ili 500. Veći broj produžuje svaku stranicu istorije izmena, produžava vreme potrebno za učitavanje svake stranice i smanjuje ukupan broj stranica. Broj koji izaberete će zameniti n u vezama na prethodnu ili sledeću stranu (Prethodnih 100, Sledećih 100).
 4. (tren) vas vodi do strane za razlike koja će prikazivati razliku između te i tekuće verzije. Tekuća revizija se prikazuje ispod polja sa poređenjem razlika, tako da možete videti kako se strana sada prikazuje.
 5. (razl) vas vodi do strane za razlike koja će prikazivati razliku između te verzije i njoj prethodeće verzije. Skorija revizija (ona u čijem ste redu izabrali vezu razl) se prikazuje ispod polja sa poređenjem razlika, tako da možete videti kako se strana prikazivala nakon ove izmene.
 6. Dve kolone opcijskih kružića možete koristiti da izaberete bilo koje dve verzije strane. Recimo da želite da uporedite verzije koje odgovaraju brojevima 10 i 11 na slici. Prvo, izaberite levi opcijski kružić uz broj 11. Desna kolona opcijskih kružića će se popuniti sve do reda u kojem je broj 11. Tada izaberite desni opcijski kružić uz broj 10. Konačno, pritisnite dugme Upoređivanje označenih verzija. Ovo vas vodi do strane za razlike koja će prikazivati razlike između ove dve verzije. Skorija revizija (u ovom slučaju broj 10) se prikazuje ispod polja sa poređenjem razlika, tako da možete videti kako se strana tada prikazivala.
 7. Ovo daje vreme i datum izmene, prikazano u lokalnom vremenu već prema korisničkim podešavanjima. Datum i vreme povezuju na verziju koja je nastala ovom izmenom. Tako prvi red povezuje na verziju koja je bila tekuća u vreme učitavanja istorije revizija, tako da se rezultat može razlikovati od praćenja veze na margini strane ka tekućoj verziji. Čak i ako strana nije menjana u međuvremenu, pojavljuje se ispod naslova poruka u MedijaViki:Revision-info.
 8. Ovde se prikazuje korisničko ime ili IP adresa korisnika koji je načinio izmenu.
 9. Ovo je opis izmene. To je tekst koji je korisnik upisao u polje za opis izmene, koje se prilikom uređivanja nalazi ispod polja za uređivanje.
 10. Ovaj opis izmene počinje strelicom sa vezom i sivim tekstom. To znači da je korisnik uređivao samo odeljak strane, čiji je naslov naveden kao sivi tekst. Ovaj tekst se automatski dodaje kada uređujete odeljak. Korisnik može dodati i standardan opis izmene. On se prikazuje crnim slovima.
 11. m znači "mala izmena" (male popravke na strani). Ove oznake vam pomažu da razumete kakva vrsta izmena su učinjene.
 12. Za izmene od 19. aprila 2007. i kasnije, pre opisa izmene se prikazuje i veličina vikiteksta u bajtovima.

Ako je u prošlosti korišćena mogućnost "premesti stranu" kako bi se promenilo ime strane, prikazuje se kompletna istorija izmena članka, pre i posle premeštanja. Stari naslov postaje preusmerenje i gubi svoju istoriju izmena. Nakon spajanja dve strane, najčešće jedna od njih postaje preusmerenje. U ovom slučaju, istorija izmena strane koja je ostala kao preusmerenje se čuva.

Izmene koje korisnik učini na stranama koje kasnije budu obrisane se ne čuvaju u njegovim prilozima korisnika. Međutim, istorija revizija strane se čuva i mogu joj pristupiti administratori, koji mogu i da vrate obrisane stranice. (Vidi Pregledanje i vraćanje obrisanih strana od strane administratora).

Nadgledane strane

Ako se istorija nadgledane strane pregleda neposredno, bez da se prvo prođe kroz samu stranu, izmena na vrhu (najskorija) može biti označena markerom "ažurirano od moje poslednje posete" (odnosno sadržajem MedijaViki:Updatedmarker); ovo će biti slučaj ako je izmenu napravio neko drugi i ako Vi niste učitavali stranu (dok ste bili prijavljeni) od kada je izmena napravljena. Položaj poruke, koji sugeriše da je u pitanju svojstvo izmene (radije nego same strane) je donekle neprikladan, pošto se ne označavaju sve izmene koje još niste pregledali.

Mrežna hranjenja

Mrežno hranjenje (RSS i Atom) za istoriju strane se mogu dobiti dodeljivanjem parametru feed (vidi parametri za index.php na raspolaganju za istoriju strane) vrednosti rss ili atom, tj. dodavanjem &feed=rss ili &feed=atom u URL istorije strane. Ovo daje razlike poslednjih 10 izmena, svaku sa vezom ka običnoj, potpunoj strani razlike. Zavisno od pregledača, mogu biti na raspolaganju mogućnosti poput ređanja po po autoru. Vidi i Sindikacija.

Složene strane (transključenje)

Odeljak strane može zapravo biti uključena posebna strana, putem metoda koji nazivamo transključenjem; vidi složene strane. Odeljak ima zasebnu istoriju izmena, i ova transključena strana mora biti nadgledana zasebno. Vidi Uključivanje strana.

Istorija slike

"Slika" (u širokom smislu ma kakve poslate datoteke) se može uređivati ili, opštije, zameniti drugom slikom, slanjem nove datoteke sa slikom pod istim imenom. Opet, sve verzije se čuvaju. Ispis istorije slike čini deo strane za opis slike, koja se pojavljuje kada se klikne na sliku. Istorija slike se sastoji od njenih starih verzija; osim ovoga, i strana za opis slike ima svoju istoriju strane.

Povezivanje na određenu verziju strane

Povremeno je od koristi povezati na konkretnu verziju članka (na njegov "snimak"). Na primer, možda je neki članak na Vojnoj Enciklopediji detaljno pregledan i proveren i želi se naglasiti koja konkretna verzija je proverena.

Ako verzija nije tekuća verzija (kako će najverovatnije jednog dana biti slučaj), istorija strane se može koristiti za pregledanje stare verzije strane. URL adresa ove stare verzije je pogodna za trajnu upotrebu za referenciranje na ovu verziju, i obično se može pribaviti iz adresne linije pregledača Interneta.

Vidi i URL adrese starih verzija strana.

Istoriju teksta ne treba mešati sa istorijom prikaza strane:

 • Ako strana sadrži promenljivu zasnovanu na vremenu, njen prikazani sadržaj će se menjati sa vremenom. Na primer, {{ТРЕНУТНОВРЕМЕ}} daje vreme učitavanja strane. Ali ako je u neko vreme unesena oznaka {{subst:ТРЕНУТНОВРЕМЕ}}, ona je zamenjena u tekstu vremenom snimanja te revizije. Nema promenljive za vreme snimanja konkretne revizije.
  • Posebno, šabloni i slike će se menjati ako se na njih poziva izrazom koji sadrži promenljivu koja zavisi od vremena.
 • Koriste se tekuće verzije šablona i slika — nije moguće zadati konkretnu reviziju, osim ako stare verzije imaju drugačija imena. Obratite pažnju na to da su i šabloni korišćeni unutar ovih šablona možda menjani.

Za stvarnu trajnu vezu, pošaljite prikaz strane kao HTML datoteku (ako sistem to omogućava) i povežite na URL. HTML datoteka sadrži sadržaj šablona, tako da na stranu neće uticati kasnije izmene ili eventualno brisanje šablona. Ona dalje sadrži URL reference na slike, tako da na nju neće uticati izmena slike, ali hoće njeno brisanje.

Da biste proizveli verziju teksta koja ne zavisi od šablona, koristite "subst", i to rekurzivno ako je potrebno.

Vidi i Preuzimanje strana.

Posebno:Export

Export proizvodi IksML datoteku, bez MedijaViki korisničkog sučelja, sa tekstom tekuće i opciono svih starih verzija jedne ili više zadatih strana, sa datumom, vremenom, korisničkim imenom i opisom izmene. Kako će ona biti prikazana, tj. sa ili bez IksML oznaka, i sa ili bez primene novih redova, zavisi od pregledača. Neki pregledači prikazuju "+" i "-" veze za prikazivanje ili skrivanje odabranih delova. Drugačije, IksML izvorni kod se može pregledati koristeći opciju "vidi izvorni kod" pregledača ili, nakon snimanja IksML datoteke na lokalni disk, programom po izboru.

Ovaj alat takođe omogućava pretraživanje teksta u svim verzijama jedne ili više zadatih strana. Vidi i IksML izvoz.

Vraćanje strane

Ako mislite da nove izmene strane nisu odgovarajuće, ne paničite, uvek možete vratiti stranu na bilo koju prethodnu verziju.

Arhiviranje

Arhiviranje teksta na posebnim stranama je uvek bolje od korišćenja istorije strane kao arhive:

 • Šta povezuje ovde radi za arhivske strane, ali ne za stare revizije.
 • Pretraživači mogu naći tekst u arhivskim stranama. Za sadržaj koji se nalazi samo u istoriji revizija, mogućnosti su ograničene. (Međutim, za popularne vikije, postoje desetine mrežnih ogledala. Koliko su ovi primerci sveži se razlikuje od jednog do drugog ogledala, tako da pretraga za nekim starim sadržajem može naći pogodak na nekom od njih.) Istorije strana se mogu pretraživati jedino nakon primene Export.
 • Arhivske strane se mogu naknadno podesno organizovati i naslovljavati, dok se npr. opisi izmena ne mogu naknadno dodavati. Međutim, mogao bi se prirediti indeks starih verzija, sa vezama na njih.

Posebna pomoć za Vojnu Enciklopediju

Na istorije strane vode veze sa skorašnjih izmena, srodnih promena i sa svakog članka. Istorije obrisanih strana nisu dostupne korisnicima bez administratorskih ovlašćenja. Međutim, istorija revizija se čuva izvesno vreme i dostupna je administratorima, koji takođe mogu i vratiti stranu. Čuvaju se i istorije poslatih datoteka. Istorija datoteke čini deo strane za opis slike, zajedno sa starim verzijama. Slike se ne mogu vratiti ako su obrisane pre 16. juna 2006.

Arhiviranje strana za razgovor na zasebnim stranama je uvek bolje od korišćenja istorije strane kao arhive jer se tako mogu pretraživati i organizovati.

Помоћ:Садржај
Прављење бота Прављење шаблона Историја измена Коришћење табеле Мала измена Књиге
Разлике Дугмићи за измене Уређивање Патролирање измена Враћање на претходну ревизију Лична подешавања
Страница датотеке Побољшане скорашње измене Египатски хијероглифи Историја чланка Надгледање страница Променљиве
Скорашње измене Јапански језик Име странице Архивирање странице за разговор Прављење клице Ogg
Кориснички доприноси Како направити списак „Привидна“ измена Фусноте Шта води овде Опис измене
Категорија