Vojna Enciklopedija:Skorašnje izmene

From Vojna Enciklopedija
(Redirected from Помоћ:Skorašnje izmene)

This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Strana Skorašnje izmene vam omogućava da vidite najskorije izmene nad stranama u vašem projektu. Koristeći ovu stranu, korisnici mogu da prate i pregledaju rad drugih korisnika, što omogućava da se greške isprave a vandalizmi uklone. Poveznica ka Skorašnjim izmenama se nalazi na vrhu svake strane i u kutijici sa strane na svakoj strani. Veza ka toj strani se pravi sa [[Posebno:Recentchanges]].

Šta su skorašnje izmene

Sa podrazumevanim podešavanjima, većina strane se sastoji od pedeset linija, po jedne za svaku izmenu.

S leva na desno:

 • razl“ vezuje na stranu sa razlikama za ovu promenu; kod novih strana i pomeranja strana nije dostupna
 • ist“ je isto što i poveznica istorija na uređenoj strani: pokazuje ne samo ovu nego i ranije i kasnije revizije. Pri pomeranju strane, poveznica ist vodi ka istoriji novog naslova strane.
 • Pojačano M pokazuje da je korisnik promenu označio kao „malu“. Da bi se izbegla zloupotreba, samo prijavljeni korisnici mogu promene da označe malim.
 • Pojačano belo N na crvenoj pozadini označava da je strana „nova“ tj. da ranije nije postojala. Moguće je da promena istovremeno ima i oznaku „mala“ i oznaku „novo“; tipična upotreba je kod novih preusmeravanja.
 • Sledeća poveznica je ka trenutnoj verziji dotične strane.
 • (+2.599) označava broj dodatih bajtova u članku, tačnije pošto je u pitanju nova stranica veličina te stranice.
 • 10:06 označava vreme u UTC. Vreme možete promeniti na vašu vremensku zonu u vašim podešavanjima - pogledajte kako se postavljaju podešavanjima.
 • Sledeća poveznica je ka korisničkoj strani za prijavljene korisnike (kao što je to uobičajeno sa unutrašnjim poveznicama, ka pregledu strane ako ista postoji i ka uređivanju ako ne postoji, što je naravno i drugačije stilizovano). Za neprijavljene korisnike, vodi ka Prilozima korisnika.
 • Na kraju dolazi poveznica ka korisnikovoj strani za razgovor (važe iste primedbe za postojanje).
 • Pri pomeranju strane, postoji poveznica i ka starom i ka novom naslovu.

Podešavanja

Prijavljeni korisnici mogu da u podešavanjima izmene pojavu Skorašnjih izmena. Za pomoć u ovome, pogledajte kako se prijaviti i kako izmeniti podešavanja. Opcije koje utiču na skorašnje izmene su:

 • Sakrij male izmene u spisku skorašnjih promenama - ovo sakriva sve promene koje su prijavljeni korisnici označili kao male;
 • Poboljšan spisak skorašnjih izmena - kada je ovo omogućeno, višestruke promene su grupisane zajedno. Ova opcija koristi JavaSkript, i neće raditi u svim pregledačima (pogledajte Neslaganja pregledača). Pogledajte Unapređena strana Skorašnje izmene.
 • Broj naslova u skorašnjim promenama. Možete da odaberete podrazumevani broj promena prikazanih na strani Skorašnje izmene; na toj strani postoje poveznice ka drugim opcijama. U slučaju unapređenih Skorašnjih izmena, ovaj broj uključuje i one promene koje su prvobitno sakrivene.

Vrh strane Skorašnje izmene

Sadržaj Recentchangestext je ono što se pojavljuje na vrhu skorašnjih izmena. Može se po potrebi urediti. Koristite ovu stranicu za raspravu o tome šta bi se moglo staviti.

Gledanje promena počev od određenog vremena

Ako ste skorašnje izmene otvorili, na primer, 14. avgusta 2005. u 12:54, dobićete poveznicu „Pokaži nove promene počev od 12:54, 14 avgust 2005“, dajući vam promene koje još niste videli. Da bi ovu poveznicu koristili kasnije, nakon što prozor pregledača upotrebite za druge stvari ili ako u međuvremenu isključite računar, možete naložiti pregledaču da je obeleži. Ili, možete da snimite stranu sa skorašnjim promenama.

Da bi ste nove izmene dobili bez ovolikih priprema, koristitite (u ovom slučaju, ako je vreme gore navedeno UTC+2):

http://localhost/Vezbe/Vojna-Enciklopedija-Probni/index.php?title=Посебно:Recentchanges&from=20050814105426

(format je ggggmmddssmmss, UTC vreme).

Ovaj URL možete kopirati u adresnu liniju i promeniti datum i vreme.

Primenjuje se „Broj naslova u skorašnjim promenama“ postavljen u podešavanjima.

Ova osobina se ne može koristiti zajedno sa „skrij prijavljene korisnike“ (pogledajte dole) osim ako ručno ne promenite URL.

Sakrivanje prijavljenih korisnika u skorašnjim izmenama

Recentchanges/hideliu je verzija skorašnjih izmena koja pokazuje samo korisnike koji nisu prijavljeni. Ovo može biti korisno onima koji prate vandalizme. Osobine kao što je gledanje promena od određenog vremena se mogu koristiti uz osobinu hideliu samo ako ručno promenite URL i dodate mu &hideliu=1. Na primer, klik na vreme (kao što je opisano u prethodnom odeljku) može vas odvesti na URL

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Посебно:Recentchanges&from=20050814105426

Treba da promenite ovo da glasi

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Посебно:Recentchanges&from=20050814105426&hideliu=1

da biste videli skorašnje izmene bez prijavljenih korisnika, počev od tog vremena.

Ograničenja u broju izmena; alternative

Najveći broj izmena koji se može dobiti je 5000 (koristite „limit=5000“). Na Vojnoj Enciklopediji na engleskom jeziku, to pokriva period od otprilike 3 sata.

Pregled izmena strana za duži period je ograničena na:

 • nadgledane strane (koristite „Moj spisak nadgledanja“ u kombinaciji sa „Istorija revizija“).
 • strane koje su povezane sa datom stranom (koristite „Srodne promene“ u kombinaciji sa „Istorija revizija“)
 • novostvorene strane (koristite „Nove stranice“ pa gledajte trenutnu verziju ili, ako je poželjnije, i istoriju revizija)
 • pojedinačne strane (koristite „Istorija revizija“) i pojedinačni korisnici (koristite „Prilozi korisnika“ u kombinaciji sa „Istorija revizija“).

Takođe pogledajte i dole.

Beleške o izmenama koje su promenjene ili izgubljene

Nakon što se strana preimenuje (premesti), ranije izmene, uključujući i prvobitno stvaranje strane, se na Skorašnjim izmenama i sličnim mestima prikazuju pod novim imenom.

Nakon brisanja strane, ranije izmene, uključujući i prvobitno stvaranje strane, se ne prikazuju na Skorašnjim izmenama i sličnim mestima.

U ovome se Skorašnje izmene razlikuju od pravog dnevnika uređivačkih događaja (ovo poslednje u smislu da nešto što se desilo ne može kasnije da se promeni). Uporedite Istorijski revizionizam.

Međutim, neke linije izmena se nalaze u Skorašnjim promenama (dokle god traju) ali se više ne nalaze u istorijama izmena, spiskovima nadgledanja, Srodnim promenama i Prilozima korisnika: kada se strana premešta putem preusmeravanja, stvaranje tog preusmerenja se nalazi samo u Skorašnjim izmenama (i to samo ako je bilo dovoljno skoro, naravno). Ovo se naročito odnosi na sličajeve ponovnog preimenovanja strana nazad na prvobitno ime, i potonja preimenovanja tamo-amo.

Botovi

Botovi se mogu sakriti iz Skorašnjih izmena dodavanje &hidebots=0 u URL. Sistem operateri mogu neke izmene da obeleže kao botovske, čime sprečavaju da se prikažu u podrazumevanim skorašnjim izmenama. Za više informacija o ovome pogledajte Vraćanje.

Patrolne izmene

Pogledajte Patroliranje.

Ostale osobine Vojne Enciklopedije koje pokazuju linije o izmenama

(takođe pogledajte Opis izmene# Mesta gde se opis izmene pojavljuje).

Istorija revizija (zvana i istorija strane)

Svaka linija predstavlja jednu izmenu i verziju koja je posledica nje

 • „posl“ je slično „razl“, objašnjenje gore
 • "tren" daje razlike između ove verzije i trenutne (tj. isključujući izmenu koja koja se prikazuje pritiskom na „posl“ kraj nje), koja je suma svih kasnijih izmena, uključujući i one koje nisu u ovoj istoriji revizija zato što su napravljene nakon učitavanja ove strane
 • poveznicu sa datumom i vremenom ka verziji od tog trenutka, osim one u prvoj liniji, koja je o poslednjoj izmeni u trenutku učitavanja istorije revizija, poveznica sa datumom i vremenom ka trenutnoj verziji, stoga sa izmenama načinjenim nakon što je istorija revitija učitana;

Osobine „tren“ i „posl“ su slične onima na Unapređenim Skorašnjim izmenama, osim „tren“ u prvoj liniji: nije povezana ka istoriji revizija, dok na Unapređenim Skorašnjim izmenama daje razlike u zadnjoj izmeni; odmah nakon učitavanja istorije revizija ovo je isto kao poveznica „tren“ na drugoj liniji, ali se razlikuje ako je od učitavanja bilo izmena.

Помоћ:Садржај
Прављење бота Прављење шаблона Историја измена Коришћење табеле Мала измена Књиге
Разлике Дугмићи за измене Уређивање Патролирање измена Враћање на претходну ревизију Лична подешавања
Страница датотеке Побољшане скорашње измене Египатски хијероглифи Историја чланка Надгледање страница Променљиве
Скорашње измене Јапански језик Име странице Архивирање странице за разговор Прављење клице Ogg
Кориснички доприноси Како направити списак „Привидна“ измена Фусноте Шта води овде Опис измене
Категорија