Помоћ:Stranica datoteke

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Mesto na kojem se nalaze datoteka i strana slike

Ako porodica projekata ima projekat Ostave, kao što je slučaj sa Vojnom Enciklopedijom, datoteka se po pravilu postavlja na Ostavu. Strana slike na Ostavi daje podatke o autorskom pravu.

U sintaksi za korišćenje slike na projektu, [[Slika:imedatoteke]], [[:Slika:imedatoteke]], ili [[Medija:imedatoteke]], za imedatoteke se pretpostavlja da se odnosi na datoteku na istom projektu ako tu postoji, ili, inače, na datoteku na Ostavi. Kada birate ime za datoteku na Ostavi, nemojte koristiti ime koje se već koristi na bilo kojem projektu na kojem bi datoteka mogla biti korišćena, osim ako bi nova datoteka trebala da zameni lokalne, koji će stoga biti obrisani, ili osim ako bi slika na Ostavi trebala biti lokalno zamenjena lokalnom verzijom bez promene veza.

Slika na Ostavi može imati posebnu stranu slike na svakom projektu koji nema drugu sliku istog imena (što bi trebalo da blokira pristup slici na Ostavi).

Slika je povezana sa lokalnom stranom za opis slike, koja je, zbog sadržaja MediaWiki:Sharedupload, povezana sa stranom slike na Ostavi, gde je datoteka postavljena. Vidi nekoliko lokalnih sadržaja [[MedijaViki:Sharedupload]]: na Meti, na srpskoj Vikipediji, na engleskoj Vikipediji. (Obratite pažnju da veza sa pozivanog sadržaja na Ostavu ne može voditi ka samoj slici.)

Da biste saznali na kojim stranama kojih projekata se koristi slika na Ostavi, važno je povezati stranu slike na Ostavi sa svim lokalnim stranama slike te slike. Čak i ako lokalne strane slike nikada nisu eksplicitno napravljene i stoga imaju prazan deo otvoren za uređivanje, veza ka toj strani proizvodi stranu sa odeljkom "upotreba slike" koji pokazuje lokalne strane koje koriste tu sliku.

Međujezičke veze funkcionišu na Ostavi, i proizvode veze ka Vikipedijama. Veze ka ostalim projektima se prikazuju unutar strane. Vidi primer commons:Image:Blank Go board.png.

Sadržaj strane slike

Strana za opis se u osnovnom sastoji od četiri dela:

 • u slučaju slike: sama slika
  • U slučaju slike, strana slike prikazuje sliku u punoj veličini (dok se drugde često prikazuje samo umanjen prikaz), ili, zavisno od podešavanja, umanjena verzija sa vezom ka verziji u punoj veličini, koja je označena kao "Slika u većoj rezoluciji (... x ... piksela, veličina fajla: ... MB, ...)".
 • opis slike/zvuka, koji možete dodati uređivanjem strane
 • "Istorija slike" ili "Istorija fajla": vidi istorija strane
 • "Upotreba slike" ili "Upotreba fajla": spisak strana koje uključuju sliku, ako je u pitanju slika, i strana koje povezuju na sliku/zvuk pomoću "Medija:" veze, ali:
  • ovo ne prikazuje veze ka strani slike,
  • za slike unutar šablona ovo prikazuje samo šablon, ne i strane unutar kojih se šablon pojavljuje (za to, vidi "Šta je povezano ovde" samog šablona),
  • ako slika unutar šablona zavisi od parametra sa celim kodom slike ili URL adresom slike, ili zavisi od {{IMESTRANICE}} ili {{IMESTRANICEE}}, onda ovo ne prikazuje ni konačnu stranicu ni šablon. Ako je samo natpis parametar, onda se šablon prikazuje.
  • ovo ne uključuje redak slučaj poslate HTML datoteke koja povezuje na sliku.
Ime ove veze je sadržaj lokalnog MediaWiki:Imagelinks. Vidi nekoliko lokalnih sadržaja [[MedijaViki:Imagelinks]]: na Meti, na srpskoj Vikipediji, na engleskoj Vikipediji.

Za sliku na Ostavi, na lokalnoj strani slike se prikazuje i sledeće. Ako se projekti razlikuju po jeziku, lokalna strana slike može sadržati informacije o slici na lokalnom jeziku. Lokalna strana takođe omogućava kategorisanje slike unutar lokalnog sistema kategorija, i prikazuje lokalne strane koje koriste sliku.

 • poruka u MedijaViki:Sharedupload,
 • prikaz sadržaja otvorenog za uređivanje na Ostavi, uključujući sadržaj koji je transkludovan iz drugih strana na Ostavi; odeljci nisu numerisani i nemaju sadržaj; oznake za kategorizaciju se ignorišu; unutrašnje veze unutar Ostave se prikazuju stilom unutrašnjih veza, ali i dalje povezuju ka Ostavi; pronalaženje postojanja u odnosu na radove na Ostavi; promenljive koje zavise od mesta se odnose na Ostavu.

Da biste napravili vezu ka strani slike zvučne datoteke, ili da biste napravili vezu ka strani slike stvarne slike bez da pritom i uključite sliku, koristite vezu poput: [[:Slika:neki_zvuk.ogg]] ili [[:Slika:neka_slika.png]]. U slučaju slike, vodeća dvotačka će sprečiti uključivanje slike unutar članka, i umesto toga ostavlja samo običnu vezu. U slučaju zvuka, automatsko izvođenje zvukova ionako nije moguće.

Uređivanje strane slike

Strana slike takođe ima istoriju uređivanja, koja je u opštem slučaju istorija uređivanja sadržaja strane otvorenog za uređivanje; ona je nazvana "Istorija revizija stranice "Slika:..."". Ovu istoriju ne treba mešati sa Istorijom fajla.

Pretpregled strane za uređivanje strane slike prikazuje samo deo otvoren za uređivanje, ne i samu sliku, istoriju slike ili upotrebu slike.

Kroz ovu stranu za uređivanje se ne može menjati i sama datoteka sa slikom: menjanje datoteke sa slikom zahteva novo slanje.

Korisne stvari koje treba uključiti na stranu slike

U delu strane za opis slike možete staviti tekst. Prvobitno, deo za opis automatski sadrži opis slanja koji ostavi korisnik prilikom postavljanja prve verzije. Ovaj tekst se takođe prikazuje u liniji koja odgovara prvom postavljanju u odeljku "Istorija fajla".

Ovo što sledi se odnosi posebno na slike. Za zvučne datoteke, vidi i Medija.

Opis slike

Primer opisa slike je: "Slika zlatne ribice u malom akvarijumu". Ovo ne bi trebao da bude alternativni tekst, već stvarni opis. Ovo je korisno za čitaoce koji nemaju direktan pristup slici, i predstavlja privremenu zamenu za pravu oznaku longdesc.

Možete uključiti i proporcije slike u pikselima.

Druge verzije

Ako postoje druge verzije, posebno ako postoje veće verzije, iste slike, povežite na njih. Na primer:

 • [[Medija:Zlatna-ribica-u-akvarijumu-velika.png|veća verzija]] ([[:Slika:Zlatna-ribica-u-akvarijumu-velika.png|info]])
 • [[Medija:Zlatna-ribica-u-akvarijumu2.png|pogled iz drugog ugla]] ([[:Slika:Zlatna-ribica-u-akvarijumu2.png|info]])
 • [[Medija:Zlatna-ribica-u-akvarijumu-bez-teksta.png|verzija bez teksta]] ([[:Slika:Zlatna-ribica-u-akvarijumu-bez-teksta.png|info]])

Verzije bez teksta mogu biti korisne za upotrebu u drugim jezičkim izdanjima.

Kategorisanje slika

Dodavanjem oznake za kategoriju na strani slike, slike mogu biti u istoj kategoriji sa drugim stranama, ali se tretiraju odvojeno: na strani kategorije one se ne uključuju prilikom brojanja članaka u kategoriji, i prikazuju se u posebnom odeljku, sa umanjenom verzijom i imenom za svaku, vidi Strana kategorije.

Na Ostavi u suštini postoje samo slike. Na projektima sa stvarnim člancima (poput Vikipedije), kategorije mogu mešati članke i slike o predmetu, ili se mogu imati zasebne kategorije slika. Kategorija slika je obično potkategorija opšte kategorije o istom predmetu kao i potkategorija šire kategorije slika.

Za kategorisanje nove slike, strana slike se čak ni ne mora uređivati: oznaka za kategoriju se može naprosto dodati u opis slanja.

Nepostojeće slike

Nepostojeće slike ne prikazuju odeljak za istoriju fajla, vidi npr. meta:Image:Stop sign us.JPG.

Zaštita

Zaštita strane slike je obično i zaštita same slike, tj. novu sliku pod imenom postojeće slike tada može poslati jedino administrator.


Šta treba uključiti na strani za opis slike

Strana za opis slike je mesto gde treba postaviti sledeće informacije:

 • Autor i neposredni izvor slike
 • Status autorskog prava nad slikom
 • Opšte opisne pojedinosti
 • Tehničke pojedinosti o slici

Neki formati za datoteke slika omogućavaju da podaci budu "uključeni" unutar same datoteke slike. Većina korisnika Vojne Enciklopedije neće moći ili neće znati kako da pristupi ovim podacima, zbog čega bi svejedno trebalo da ih još jednom uključite na strani za opis slike.

Većina članaka koji koriste slike će imati natpis, ali će on verovatno biti kraći nego puni opis slike, i bliže povezan sa tekstom samog članka.

Vodite računa o tome da svako ko vidi ovu sliku unutar članka i klikne na nju da bi saznao više informacija ili da bi je uvećao stiže do strane za opis slike.

Izvor i autor

Ako ste sliku skinuli sa Mreže, trebalo bi da date URL adresu. Na primer:

Izvor: Skinuto sa http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4280841.stm.

Ako ste sliku nabavili iz ne-Mrežnog izvora, trebalo bi da date sve pojedinosti. Na primer:

Izvor: Skenirano iz javnog zapisa broj #123456/2061 u predmetu A protiv B iz suda u Nekomgradu (Nekiokrug, Nekadržava)

Važno je da navedete autora slike (posebno ako autor nije istovremeno i izvor), što je bitno kako radi utvrđivanja autorskog i srodnih prava, tako i kao informacija. Neke licence za korišćenje dela zaštićenih autorskim pravom zahtevaju da bude naveden izvorni autor. Primeri:

Autor: Bi-Bi-Si
Fotograf: Korisnik:Vičko (Viki Vikićević)
Autor: Enciklopedija Britanika, izdanje iz 1911.

Vidi i Navođenje izvora.

Status autorskog prava

Trebalo bi da odaberete najpogodniju nalepnicu sa spiska svih nalepnica. Molimo vodite računa da nosilac autorskog prava (izvorni autor slike, njihov poslodavac, ili zvanično ovlašćeno lice) određuje uslove pod kojima se slika licencira za upotrebu, a ne lice koje sliku postavlja na Vojnu Enciklopediju.

Molimo pročitajte Autorsko pravo, Politika korišćenja slika i Nalepnice za autorsko pravo nad slikama za informacije o tome koje slike su prihvatljive za slanje. U opštem, najsnažnije je poželjno da Vikipedija koristi slike u javnom vlasništvu ili slike dostupne pod slobodnim licencama (kao što su GNU-ova LSD ili Krijejtiv komons dozvole koje ne ograničavaju komercijalnu upotrebu). U izuzetnim slučajevima koji moraju biti posebno obrazloženi, neke slike koje nisu dostupne pod slobodnom licencom su takođe prihvatljive pod politikom neslobodne upotrebe (vidi dole).

Ako je status autorskog prava nepoznat, ili ako niste sigurni pod kakvu licencu treba podvesti vašu sliku, navedite sve što znate o izvoru, autoru, datumu nastanka i drugim bitnim datumima za sliku, i upotrebite jednu od nalepnica za autorsko pravo koje označavaju sliku za pažnju drugih korisnika. Ovo će pomoći drugima da koriste sliku i smanjiti šanse za njeno brisanje kao mogućeg krađenja autorskog prava. Takve slike su u opštem problematične, te stoga molimo da pokušate da odredite status autorskog prava ili godinu kada je slika izvorno napravljena, pošto ćete vi verovatno znati više o slici i predmetu kojeg predstavlja od onih koji će na kraju morati da pokušaju da shvate da li slika krši autorsko pravo a da pritom o njoj imaju malo ili nimalo informacija. Ako je slika fotografija ili sken umetničkog dela, zgrade, statue, ilustracije, stare knjige ili nečeg drugog što je starije od same slike, molimo dajte informacije i o predmetu, jer je efektivan datum nastanka autorskog prava često datum nastanka predmeta, a ne same slike.

Dodavanje eksplicitnih podataka o autorskom pravu pomaže da učinimo Vojnu Enciklopediju korisnijom za treće strane koje žele da upotrebljavaju naš sadržaj, isto kao što mnogo ljudi koristi naš tekstualni sadržaj. Ovo takođe omogućava korisnicima da uređuju slike sa većom uverenošću da njihov rad neće biti bačen ako naknadno ustanovimo da je slika zaštićena autorskim pravom i nije licencirana pod GLSD ili sličnom otvorenom dozvolom.

Urednici čine napore u vezi neslobodnih slika, bilo pribavljanjem novih licencnih uslova od izvornih nosilaca autorskog prava, bilo postavljanjem slika-zamena koje su slobodnije licencirane, bilo ograničavanjem njihove upotrebe na one uske kontekste koji odgovaraju Vojno Enciklopedijskoj politici upotrebe neslobodnih slika.

Obrazloženje upotrebe

Kada se neslobodni medij koristi na Vojnoj Enciklopediji, na strani za opis slike mora biti navedeno obrazloženje njegovog korišćenja, koje nazivamo obrazloženje neslobodne upotrebe (poznato i kao "obrazloženje upotrebe" ili "obrazloženje poštene upotrebe"), i koje objašnjava zašto se slika koristi na način koji je saglasan sa Vojno Enciklopedijskim kriterijumima za neslobodni sadržaj. Ovo obrazloženje će pomoći drugim korisnicima da odrede da li bi tvrdnja o poštenoj upotrebi mogla biti primenljiva u širokom ili uskom polju upotreba. Ono će takođe pomoći i u određivanju da li je data tvrdnja o poštenoj upotrebi uopšte prihvatljiva za Vojnu Enciklopediju. "Poštena upotreba" nije kakav intuitivan pojam iz oblasti morala, dobrote i etike, već precizna doktrina u zakonodavstvu Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja (poput "izuzeća od autorskog prava" u Srbiji). Apsolutno ne postavljajte slike u ovoj kategoriji dok se ne informišete o čemu se radi. Nepodesne datoteke će biti jednostavno obrisane.

Ako koristite neslobodne slike ili druge medije, morate uključiti dve stvari na strani za opis slike:

 1. Odgovarajuću nalepnicu za autorsko pravo koja objašnjava osnovnu tvrdnju o poštenoj upotrebi. Vidi Vojna Enciklopedija:Šabloni/Autorsko pravo#Poštena upotreba za spisak.
 2. Detaljno obrazloženje upotrebe. Posebno obrazloženje mora biti dato svaki put kada se slika koristi u članku.

Neslobodne slike koje ne uključuju i nalepnicu za autorsko pravo i obrazloženje poštene upotrebe mogu biti obrisane nakon sedam dana.

Neophodni delovi

Dobro napisano obrazloženje mora objasniti na koji način je korišćenje ovog medija saglasno sa kriterijumima za neslobodni sadržaj i treba da navede:

 • Koliki deo dela zaštićenog autorskim pravom se koristi i do koje mere se njegovo prikazivanje ovde takmiči sa upotrebom od strane nosioca autorskog prava? Na primer, ako je slika fotografija ili logo, verovatno se koristi celo delo. Snimak ekrana koji otkriva najvažnije otkriće dokumentarnog filma ili završetak filma, na primer, iako su veoma mali deo celog dela, mogu preko mere predstavljati konkurenciju upotrebi od strane nosioca autorskog prava.
 • Koju svrhu služi slika u članku?
  • Da li je slika logo, fotografija ili omot glavnog predmeta članka?
  • Da li se slika koristi kao osnovni način vizuelne identifikacije predmeta ili teme? (poput korporativnog logoa ili omota DVD izdanja)
  • Da li se koristi da ilustruje posebnu temu? (poput snimka ekrana iz filma)
 • Do koje mere se slika može zameniti slikom koja bi bila slobodan sadržaj?
  • Ako je slika snimak ekrana iz filma za članak o filmu, ili korporativni logo, onda očigledno ne može biti ničega što bi bila "slobodna" verzija iste — svi resursi ovog sveta je ne bi mogli proizvesti. Ako je, sa druge strane, slika fotografija, onda se slika može lakše zameniti, čak i ako Saradnici trenutno nemaju mogućnosti da naprave zamenu.
 • Svaku drugu informaciju koja bi pomogla drugima da odrede da li ova upotreba ove slike predstavlja poštenu upotrebu.

Slede neki osnovni primeri. Dobra obrazloženja za upotrebu bi mogla da detaljnije obrazlože zašto je neslobodna datoteka potrebna, zašto se umesto nje ne može koristiti slobodan sadržaj, i koju nezamenljivu funkciju ona vrši i članku u kojem će biti korišćena. Ako se datoteka koristi u više članaka, morate uključiti zasebno obrazloženje upotrebe za svaki članak. Ako tekst članka komentariše samu sliku, onda to navedite jer se tako pojačava tvrdnja o poštenoj upotrebi. Svako obrazloženje mora eksplicitno navesti ime članka na koji se obrazloženje odnosi.

Ovo su samo primeri: nemojte ih naprosto umnožavati i lepiti.

Logo u članku o temi koju logo predstavlja
=== Poštena upotreba u [[IMEČLANKA]] ===
Iako ova slika podleže zaštiti autorskog prava, tvrdi se da njegova upotreba podleže zakonima o poštenoj upotrebi, i strožim zahtevima Vojne Enciklopedije Politike o neslobodnom sadržaju, jer:
# Slika ilustruje članak sa obrazovnom vrednošću o subjektu kojeg logo predstavlja.
# Slika se koristi kao primarni vid vizuelne identifikacije teme članka.
# Ovo je slika niske rezolucije, i tako nije pogodna za proizvodnju krivotvorene robe.
# Logo se ne koristi na način koji bi zbunio čitaoca navodeći ga da poveruje da je članak napisao ili odobrio vlasnik logoa.
# Slika se ne može zameniti slikom koje ne bi podlegala autorskom pravu ili bi bila slobodno licencirana, a koja bi bila od uporedive obrazovne vrednosti.

Može se dodati i drugi tekst koji označava saglasnost sa smernicom Logoa, poput potvrde da se logo prikazuje u maloj veličini, ili sa manje detalja ako je u pitanju skalabilna vektorska slika.

Istorijske fotografije
=== Poštena upotreba u [[IMEČLANKA]] ===
Iako ova slika podleže zaštiti autorskog prava, tvrdi se da njegova upotreba podleže zakonima o poštenoj upotrebi, i strožim zahtevima Vojno Enciklopedijine Politike o neslobodnom sadržaju, jer:
# Ovo je istorijski značajna fotografija poznate osobe. (Dodajte izvore koji potvrđuju ovu tvrdnju, poput novinskih članaka koji pominju ovu sliku (a ne da je naprosto koriste))
# Slika je značajno niže rezolucije od originala (tako da će kopije koje od nje budu napravljene biti veoma lošeg kvaliteta).
# Fotografija se koristi samo u informativne svrhe.
# Uključivanje ove fotografije u članak značajno dodaje vrednosti članka jer su fotografija i njen istorijski značaj predmet razmatranja unutar članka.

Još jednom, ovo su samo opšti primeri. Za više informacija o tome šta treba biti uključeno u ovom obrazloženju videti Neslobodan sadržaj. Informacije bi trebale biti što je moguće konkretnije, dakle zašto trebate da koristite sliku kao deo članka. Dodavanje ovog obrazloženja ne predstavlja garanciju da slika neće kasnije biti uklonjena, ali će drugima pokazati da vi možda imati valjano obrazloženje za korišćenje materijala pod doktrinom poštene upotrebe unutar članaka pod GNU-ovom LSD.

Opis slike

Opis slike ne bi trebao biti alternativni tekst (vidi Alternativni tekst za slike), već pun opis. Ovo je korisno za čitaoce koji nemaju direktan pristup slici.

Ako ste sami napravili sliku, ima izvesnih pitanja na koja samo vi možete odgovoriti. Pošto "možda" kasnije nećete biti pri ruci da odgovorite na ova pitanja, ove podatke bi trebalo da uključite na strani za opis slike kada šaljete datoteku. Ovo će pomoći drugim urednicima da bolje koriste sliku, i biće informativnije za čitaoce.

Za fotografije:

 • Gde ste snimili fotografiju?
 • Kada ste snimili fotografiju?
 • Koja su imena svih ljudi i značajnih objekata koji se mogu videti na slici?
 • Šta se dešava na slici?

Za ilustracije:

 • Objasnite dijagrame i oznake što je moguće potpunije.
 • Ako je potrebno, dodajte i legendu ili ključ.

Tehnički podaci o fotografijama:

 • Koji model fotoaparata je korišćen? Koji objektiv je korišćen? Je li slika digitalna ili analogna? Koji film je korišćen?
 • Ko je bio fotograf?
 • Koja su bila podešavanja izlaganja — apertura (otvor objektiva), dužina izlaganja, i sl.?
 • Koje post-produkcijske izmene su učinjene? — misli se na prilagođavanja boje, kontrasta i sl.

Tehnički podaci o ilustracijama:

 • Koji softver je korišćen za stvaranje ili uređivanje slike?
 • Koji već postojeći izvori (poput slobodnih slika, fotografija, fontova i sl.) su korišćeni kao ulazni podaci?

Opšti podaci:

 • Šta ste nameravali da ilustrujete slikom?
 • Da li je možda bilo kakvih interesantnih okolnosti oko stvaranja slike koje bi se mogle napomenuti?

Relevantne viki-veze

Dodajte i viki-veze na relevantne pojmove na Vojnu Enciklopediju.

Slanje vaših originalnih slika

Ako ste sami napravili sliku, i posedujete izvornu datoteku višeg kvaliteta poput XCF, PSD ili AI, mogli biste da razmotrite mogućnost da pošaljete i tu izvornu datoteku kako bi je Saradnici mogli jednostavnije menjati ako dođe do takve potrebe. Povežite na izvornu datoteku sa strane za opis slike. Ako je izvorna datoteka prevelika za slanje, pokušajte da je sažmete pomoću programa poput VinZip ili gzip.

Vojna Enciklopedija podržava prikazivanje SVG slika, tako da je u opštem bolje poslati SVG verzije vektorskih slika umesto njihovih rasterizovanih prikaza. Programi otvorenog koda poput OpenOffice.org Draw mogu da snimaju slike u SVG formatu, tako da obično nije potrebno da šaljete i izvornu datoteku pored primerka slike u SVG formatu.

Ne zaboravite da slike koje ste sami napravili trebate licencirati pod GNU-ovom LSD ili drugom slobodnom dozvolom, ili predati u javno vlasništvo. Iako su takve slike uvek dobrodošle i ovde, Vojna Enciklopedija snažno preporučuje slanje slobodnih slika na Ostavu, odakle će ih moći koristiti i svi drugi projekti Vikimedije.

Šta se dešava nakon što pošaljete datoteku

Tekst za opis koji ste ostavili prilikom slanja datoteke postaće polazni tekst strane za opis slike. On takođe postaje i opis slanja za prvu verziju datoteke.

Međujezičko usklađivanje

Molimo vas nemojte dodavati opis na nekom drugom jeziku osim srpskog jezika. Uvek koristite međujezičke veze da povežete na strane za opis slike na Vikipedijama na drugim jezicima i obrnuto (na stranama iste slike na makar nekoj drugoj Vikipediji ostavite međujezičku vezu ka strani za opis slike na Vikipediji na srpskom jeziku ili našoj Vojnoj Enciklopediji). Ako želite da sliku koriste i na drugom projektu Vikimedije, poput nekog drugog jezičkog izdanja Vikipedije, pošaljite je na Vikimedijinu Ostavu, ili je, ako je slika neslobodna, i ako drugi projekat dozvoljava takve slike, pošaljite i na drugi projekat i obavezno uključite međujezičke veze.

 • Slike
 • Proširena sintaksa za slike
 • (језик: Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted)Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Podrška za SVG slike (na Meti)
 • (језик: Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted)Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Primer slučaja sa autorskim pravom nad slikom (na Meti)
 • (језик: Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted)Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Sređivanje transparentnih PNG slika (na Meti)
Помоћ:Садржај
Прављење бота Прављење шаблона Историја измена Коришћење табеле Мала измена Књиге
Разлике Дугмићи за измене Уређивање Патролирање измена Враћање на претходну ревизију Лична подешавања
Страница датотеке Побољшане скорашње измене Египатски хијероглифи Историја чланка Надгледање страница Променљиве
Скорашње измене Јапански језик Име странице Архивирање странице за разговор Прављење клице Ogg
Кориснички доприноси Како направити списак „Привидна“ измена Фусноте Шта води овде Опис измене
Категорија