System messages

Jump to navigation Jump to search
This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace. Please visit MediaWiki Localisation and translatewiki.net if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.
System messages
First pagePrevious pageNext pageLast page
Name Default message text
Current message text
1movedto2 (talk) (Translate) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (talk) (Translate) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (talk) (Translate) О нама
aboutpage (talk) (Translate) Project:О_нама
aboutsite (talk) (Translate) О нама
О Војној Енциклопедији
abusefilter (talk) (Translate) Управљање филтерима злоупотреба
abusefilter-accountreserved (talk) (Translate) Ово корисничко име је резервисано за филтер злоупотреба.
abusefilter-action-block (talk) (Translate) блокирај
abusefilter-action-blockautopromote (talk) (Translate) блокирај самоунапређивање
abusefilter-action-degroup (talk) (Translate) уклони из група
abusefilter-action-disallow (talk) (Translate) забрани
abusefilter-action-rangeblock (talk) (Translate) блокирај распон
abusefilter-action-tag (talk) (Translate) означи
abusefilter-action-throttle (talk) (Translate) успори
abusefilter-action-warn (talk) (Translate) упозори
abusefilter-autopromote-blocked (talk) (Translate) Ова радња је аутоматски препозната као штетна, па није дозвољена. Осим тога, из предострожности су вам привремено опозване одређене привилегије. Кратак опис прекршеног правила: $1
{{edit filter warning |action = deauto |text = Automatski filter je prepoznao ovu izmenu kao potencijalno štetnu i stoga je nije dozvolio. Osim toga, iz predostrožnosti su Vam privremeno uklonjena određena ovlašćenja. }}
abusefilter-block-anon (talk) (Translate) Блокирај анонимне кориснике
abusefilter-block-talk (talk) (Translate) блокирана страница за разговор
abusefilter-block-user (talk) (Translate) блокирај регистроване кориснике
abusefilter-blockautopromotereason (talk) (Translate) Филтер злоупотреба је аутоматски одложио самоунапређивање. Опис правила: $1
abusefilter-blocked-display (talk) (Translate) Аутоматски филтер је препознао ову измену као потенцијално штетну и није вам допуштено да је извршите. Осим тога, да би се заштитио пројекат {{SITENAME}}, ваш налог и одговарајуће IP адресе су блокиране. Ако се ово догодило грешком, обратите се неком администратору. Кратак опис повређеног правила: $1
{{fmbox |type = warning |image = none |text = '''Upozorenje''': Automatski filter je prepoznao ovu izmenu kao potencijalno štetnu i nije Vam dopušteno da je izvršite. Osim toga, da bi se zaštitila {{SITENAME}}, Vaš nalog i odgovarajuće [[Vojna Enciklopedija:IP adresa|-{IP}- adrese]] su blokirane. Ukoliko se ovo dogodilo greškom, kontaktirajte nekog od [[Vojna Enciklopedija:Spisak administratora|administratora]]. Kratak opis povređenog pravila: $1 }}
abusefilter-blocker (talk) (Translate) Филтер злоупотреба
abusefilter-blockreason (talk) (Translate) Филтер злоупотреба Вас је аутоматски блокирао. Опис прекршеног правила: $1
abusefilter-changeslist-examine (talk) (Translate) прегледај
abusefilter-degrouped (talk) (Translate) Ова радња је аутоматски препозната као штетна, па није дозвољена. Будући да се сумња да је ваш налог угрожен, сва права су опозвана. Ако сматрате да је ово грешка, обратите се бирократи с објашњењем радње и права ће вам вероватно бити враћена. Кратак опис прекршеног правила: $1
{{edit filter warning |action = degroup |text = Automatski filter je prepoznao ovu izmenu kao potencijalno štetnu. Stoga izmena nije dozvoljena, a uklonjena su Vam i sva ovlašćenja koja ste imali. Ukoliko smatrate da je do toga došlo greškom, kontaktirajte nekog od [[Vojna Enciklopedija:Birokrate|birokrata]]. }}
abusefilter-degroupreason (talk) (Translate) Филтер злоупотреба је аутоматски одузео права. Опис правила: $1
abusefilter-deleted (talk) (Translate) Избрисано
abusefilter-desc (talk) (Translate) Примењује аутоматске хеуристике изменама
abusefilter-diff-backhistory (talk) (Translate) Назад на историју филтера
abusefilter-diff-info (talk) (Translate) Основни подаци
abusefilter-diff-invalid (talk) (Translate) Није могуће прибавити тражене измене
abusefilter-diff-item (talk) (Translate) Ставка
abusefilter-diff-next (talk) (Translate) Новије измене
abusefilter-diff-pattern (talk) (Translate) Услови филтера
abusefilter-diff-prev (talk) (Translate) Старије измене
abusefilter-diff-title (talk) (Translate) Разлике између измена
abusefilter-diff-version (talk) (Translate) {{GENDER:$3|Аутор}}: $2; датум: $1
abusefilter-disabled (talk) (Translate) искључен
abusefilter-disallowed (talk) (Translate) Ова радња је аутоматски препозната као штетна, па није дозвољена. Ако сматрате да измена јесте конструктивна, обавестите неког од администратора о томе шта покушавате да учините. Кратак опис прекршеног правила: $1
{{edit filter warning |action = disallow |text = Automatski filter je prepoznao ovu izmenu kao potencijalno štetnu i stoga je nije dozvolio. Ukoliko smatrate da izmena ipak jeste konstruktivna, kontaktirajte nekog od [[Vojna Enciklopedija:Administratorska tabla|administratora]]. }}
abusefilter-edit (talk) (Translate) Уређивање филтера злоупотреба
abusefilter-edit-action-block (talk) (Translate) Блокирај уређивање кориснику и/или IP адреси
abusefilter-edit-action-blockautopromote (talk) (Translate) Одузми кориснику аутоматски потврђен статус
abusefilter-edit-action-blocktalk (talk) (Translate) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
abusefilter-edit-action-degroup (talk) (Translate) Уклони корисника са свих овлашћених група
abusefilter-edit-action-disallow (talk) (Translate) Забрани кориснику да изврши дату радњу
abusefilter-edit-action-rangeblock (talk) (Translate) Блокирај /16 опсег IP адреса корисника
abusefilter-edit-action-tag (talk) (Translate) Означи измену за будући преглед
abusefilter-edit-action-throttle (talk) (Translate) Успори корисника ако пређе ограничење учесталости
abusefilter-edit-action-warn (talk) (Translate) Упозори корисника
abusefilter-edit-bad-tags (talk) (Translate) Једна или више ознака које сте навели нису валидне. Ознака мора бити кратка и не сме садржати специјалне карактере, и они не смеју бити коришћени од стране другог софтвера. Покушајте са бирањем нове ознаке.
First pagePrevious pageNext pageLast page