Vojna Enciklopedija:Administratori

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Administratori su saradnici koji imaju „sistemska ovlašćenja“ (SysOp rights). Pravila Vojne Enciklopedije vezana za administratore nalazi se ovde.

Затражи помоћ Списак администратора Правила гласања за администрирање Захтеви за администрирање

Zajednica očekuje od administratora da obavljaju poslove od suštinske važnosti za rad Vojne Enciklopedije koje zahtevaju dodatna ovlašćenja koja su poverena administratorima. Među njima su i nadgledanje rasprava o člancima za brisanje i sprovođenje odluka zajednice donesenih konsenzusom o brisanju istih, nadgledanje novih i izmenjenih članaka kako bi se sprečili očiti vandalski napadi, i ispunjavanje zahteva korisnika koja zahtevaju administratorska ovlašćenja. Pošto bi administratori trebalo da budu iskusni članovi zajednice, korisnici kojima je potrebna pomoć će se često obratiti administratorima za savet ili informaciju. Uopšteno, administratori u ovakvoj ulozi su neutralni. Oni se direktno ne mešaju u sporna pitanja za koja im ljudi traže pomoć.

Administratorske alatke

Viki softver ima nekoliko dodatnih funkcija koja nisu dostupna svim korisnicima. Od tih, administratori imaju pristup sledećim. (Novi administratori, pogledajte Priručnik za administratore.)

Zaštićene strane

 • Zaštita i uklanjanje zaštite stranicama. Stranice se zaštićuju u određenim, retkim situacijama - za informacije i smernice, videti Pravila zaštite stranica. Ovo takođe podrazumeva upotrebu poluzaštite.

Brisanje i vraćanje obrisanih strana

 • Brisanje strana uključujući i slike, kao i istorije strane. Za informacije i smernice, pogledati Članci za brisanje/Pravila i (naročito) Smernice pri brisanju za administratore. Da biste predložili stranu za brisanje (posle pročitanih pravila i smernica!), pogledajte Članci za brisanje, Slike i mediji za brisanje i Brisanje/Razno]. Brisanje nekih stranica predstavlja stvar tehničke prirode, u kome je potrebno da preusmerenje bude uklonjeno kako bi se napravilo mesta za preimenovanje članka ili stranica čija je istorija pokvarena pa je morala biti izbrisana i ponovo sastavljena. U drugim slučajevima to je pitanje čišćenja sitnih vandalskih članaka bez konkretnog sadržaja, ili uklanjanje materijala koji krši autorska prava.

Vraćanje izmena

 • Brzo i lako vraćanje izmena načinjenih na stranicama. Svaki korisnik (prijavljen ili ne) može da vrati izmene na raniju verziju. Administratori poseduju brži, automatizovan alat za vraćanje izmena koji im pomaže da brže ponište loše izmene načinjene od strane anonimnih korisnika. Pri pregledanju izmena korisnika, vezna koja izgleda ovako: [vrati] – pojavljuje se pored izmena koje su na vrhu istorije izmena. Klikom na vezu vraćaju se izmene na poslednju izmenu koja ne potiče od tog korisnika, sa opisom izmena nalik sledećem (Vraćene izmene od korisnika B na poslednju izmenu korisnika A) i obeležava je kao manju izmenu.
Napomena: Nemojte vraćati izmene koje ne predstavljaju običan vandalizam; umesto toga vratite izmene ručno uz odgovarajući opis izmene.

Skrivanje vandalizma sa skorašnjih izmena

 • Administratori mogu sakriti vandalizam sa skorašnjih izmena. Da biste ovo uradili, dodajte &bot=1 na kraj Internet adrese za spisak doprinosa korisnika. Na primer, http://vojnaenciklopedija.com/index.php?title=Posebno:Contributions&target=Vandal&bot=1. Kada se zatim klikne na spisak doprinosa, vraćena i originalna izmena koju vraćate će biti sakrivene sa standardnog prikaza skorašnjih izmena. (bot marker je uveden kako bi se sprečilo da masovne izmene botova ne bi preplavile skorašnje izmene) Ovo znači da će biti sakriveni sa skorašnjih izmena ukoliko ne kliknete na poveznicu „bots“ kako bi se prikazale izmene botova hidebots=0. Izmene nisu skrivene sa spiska priloga korisnika, istorije strane ili spiska nadgledanja. Izmene ostaju u bazi podataka, ali više ne preplavljuju skorašnje izmene. Svrha ove funkcije jeste smanjenje smetnji vandala koji preplavljuju skorašnje izmene sitnim izmenama uz relativno mali trud.
Napomena: Ovu opciju ne treba koristiti za vraćanje izmena koje vam se ne dopadaju, već je namenjena za uklanjanje sitnih vandala sa SI, naročito vandala koji preplavljuju SI masovnim izmenama.

Blokiranje i deblokiranje

 • Blokiranje IP adresa i korisničkih naloga, na određeno ili neodređeno vreme.
 • Deblokiranje IP adresa i korisničkih naloga.

Prevod i dizajn interfejsa

 • Administratori mogu menjati tekst uređivanjem stranica imenskog prostora. Ovo uključuje tekst na vrhu i sa strane kao što je na primer „Posebno:Whatlinkshere“ i stranicu koju će blokirani korisnici videti kada pokušaju da načine izmene (Blockedtext).
 • Administratori mogu menjati stil interfejsa menjanjem CSS-a i Java skripta na stranicama Monobook.css i Monobook.js.

Razno

Postoje i razne druge akcije koje samo oni sa administratorskim privilegijama mogu da obave:

 • Mogu da premeštaju druge zaštićene stranice.
 • Mogu da gledaju nenadgledane stranice da bi videli koje su stranice ranjivije na vandalizme.
 • Mogu da gledaju istoriju obrisanih stranica.
 • Mogu da uvoze stranice preko Import ukoliko je označen izvor sa kojeg bi se uvoz vršio.

Kako postati administrator?

Ako želite da dobijete administratorska ovlašćenja, upišite vaše korisničko ime na stranici Zahtevi za administriranje prema smernicama koje se tamo nalaze, a zatim će se održati glasanje urednika čiji će rezultat odlučiti da li treba da postanete administrator ili ne.

Preporučljivo je da određeno vreme provedete u uređivanju Vojne Enciklopedije pre nego što zatražite status administratora, jer drugi korisnici moraju da vas prepoznaju pre nego vam izglasaju davanje ovlašćenja.

Molimo, budite oprezni! Ukoliko su vam odobrene privilegije, apelujemo da sa ovlašćenjima koja su vam data rukujete sa posebnom pažnjom, naročito sa funkcijama brisanja članaka, slika i istorije članaka, i sposobnost blokiranja IP adresa i korisnika. O vašim novostečenim privilegijama možete saznati više u priručniku za administratore.

Mesta na kojima administratori mogu biti od pomoći

Administratorska ovlašćenja delimično mogu biti od pomoći pri radu na određenim mestima pri Vojnoj Enciklopediji.

Ostali nivoi ovlašćenja

Pored administratora, postoje i drugi tipovi korisnika, ovde poređani prema nivou ovlašćenja koje poseduju počev od najmanjeg. Administratori bi se na ovom spisku nalazili između prijavljenih korisnika i birokrata.

IP adrese

Posetioci Vojne Enciklopedije koji se još nisu „prijavili“ mogu da obavljaju većinu funkcija, uključujući i najvažniju: uređivanje članaka i pomaganje pri održavanju Vojne Enciklopedije.

Prijavljeni korisnici

Prijavljeni korisnici mogu da obavljaju sve funkcije kao i IP adrese, ali i da unose slike, premeštaju/preimenuju stranice i kreiraju sopstvene korisničke strane. Prijavljeni korisnici imaju mogućnost da prilagode podešavanja, a imaju i sopstvene spiskove nadgledanja; videti Userlogin kako biste se i sami prijavili.

Birokrate

Korisnici sa statusom „birokrate“ mogu druge korisnike da unapređuju u administratore (ali ne i da ukidaju ovlašćenja). Birokrate unapređuju druge birokrate na projektima gde takvi postoje, ili stjuardi na onima na kojima nema birokrata. Birokrate mogu da preimenjuju korisnike, kao i da dodeljuju i uklanjaju status bota.

Čekjuzeri

Korisnici sa statusom „čekjuzer“ mogu da pronađu IP adrese koje je neki korisnički nalog koristio, ali mogu da vide i sve izmene korisnika koji su koristili određenu IP adresu ili raspon IP adresa. Čekjuzeri rukuju osetljivim podacima koji su zaštićeni Vojno Enciklopedijskom politikom privatnosti. Politika Vojne Enciklopedije jeste da čekjuzeri moraju biti administratori bez birokratskih ovlašćenja.

Programeri

Najviši nivo pristupa (zapravo više nivoa) poseduju „programeri“, tj. oni koji mogu da prave direktne izmene na MedijaViki softveru i bazi podataka. Ovi ljudi, u velikom broju, nemaju administrativnih privilegija osim pripisivanja izmena korisnika.

Zloupotreba administratorskih ovlašćenja

Administratoru se mogu ukinuti ovlašćenja ukoliko ih zloupotrebi. Manje kazne mogu takođe biti primenjene protiv problematičnih administratora, uključujući ukidanje pojedinih privilegija ili stavljanje na uslovnu kaznu. Sposobnost ukidanja administratorskog statusa poseduju stjuardi.

Žalbe na rad administratora

Ako smatrate da se neki administrator poneo prema vama ili nekom drugom korisniku neprimerno, svoje žalbe bi trebalo da iznesete direktno odgovornom administratoru. Probajte da dođete do rešenja spora na civilizovan način.