Vojna Enciklopedija:Autorsko pravo

From Vojna Enciklopedija
(Redirected from Vojna Enciklopedija:Autorska prava)

This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Važna napomena: Vojna Enciklopedija nije vlasnik članaka i ilustracija. Stoga je potpuno besmisleno slati nam pisma u kojima se od nas traži dozvola za korišćenje članaka i slika, bez obzira da li pravila vaše kompanije, škole ili organizacije nalažu da morate tražiti dozvolu od veb sajt operatera pre nego što kopirate njegov sadržaj.

Autori članaka Vojne Enciklopedije već su dali dozvolu svima i svuda za njihovo korišćenje i modifikaciju, uz jedini uslov da se to korišćenje i modifikacija odvijaju uz poštovanje licence (vidi niže i „mirora“ i „forkova“ za specifične uslove). Slike mogu imati dozvolu za korišćenje i modifikaciju, ali ne moraju; uslovi za korišćenje svake slike treba posebno da se provere. Jedini izuzeci su slučaji u kojima su sami urednici prekršili pravila Vojne Enciklopedije o slanju materijala zaštićenog autorskim pravima bez odobrenja, ili sa licencom koja je nekompatibilna sa licencama na Vojnoj Enciklopediji (pre nego što se takav materijal primeti i ukloni), u kojima će kopiranje s Vojne Enciklopedije predstavljati kršenje autorskih prava. Da biste takav materijal mogli da koristite, morate kontaktirati nosioca autorskih prava dotičnog teksta ili ilustracije; često, ali ne i uvek, to je ujedno i originalni (prvobitan) autor dela.

Ako želite da koristite materijal sa Vojne Enciklopedije, prvo pročitajte deo Prava i obaveze korisnika materijala sa Vojne Enciklopedije. Potom pročitajte Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) i GNU-ova licenca za slobodnu dokumentaciju.

Uređivači na Vojnoj Enciklopediji i korisnici nosioci su autorskih prava nad svim tekstovima na Vojnoj Enciklopediji, koja su formalno licencirana jednom od slobodnih licenci. Većina tekstova na Vojnoj Enciklopediji i mnoge njene slike takođe su i pod licencom Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) (CC-BY-SA) i GNU-ove licence za slobodnu dokumentaciju (GFDL). Neki tekstovi su samo pod licencom CC-BY-SA i drugim licencama kompatibilnim sa CC-BY-SA i ne mogu se koristiti pod licencom GFDL; takav tekst će jasno biti obeležen na dnu stranice, u istoriji stranice ili na stranici za razgovor članka koji koristi takav tekst. Svaka slika ima sopstvenu stranicu s opisom licence pod kojom je poslata na Vojnu Enciklopediju, ili, ukoliko je neslobodna, uslovi pod kojima se koristi.

Licence koje koristi Vojna Enciklopedija garantuju slobodan pristup našim sadržajima na isti način kao i slobodni softver. Vojno Enciklopedijski sadržaji mogu se slobodno kopirati, menjati i redistribuirati ako i samo ako je kopirana verzija stavljena pod istu licencu za druge i uz pominjanje autora članka (link ka članku na Vojnoj Enciklopediji obično je dovoljan da se zadovolji uslov pominjanja autora; vidi niže za više detalja).

Kopiran sadržaj sa Vojne Enciklopedije će na taj način ostati slobodan pod odgovarajućom licencom i može se i dalje slobodno koristiti pod izvesnim ograničenjima, od kojih većina njih ima za cilj da garantuje te slobode. Taj princip je poznat pod imenom Kopileft, koji je nastao kao suprotnost „Kopirajta“, tj. autorskog prava.

S tim ciljem,

Integralni tekst licence CC-BY-SA i GFDL na engleskom jeziku jedino je pravno obavezujuće ograničenje između autora i korisnika Vojno Enciklopedijskog sadržaja.

Na ovoj stranici nalazi se interpretacija licenci CC-BY-SA i GFDL, i spada u prava i obaveze korisnika i urednika.

Prava i obaveze urednika Vojne Enciklopedije

Ukoliko postavljate tekst direktno na Vojnu Enciklopediju, time ga objavljujete pod licencom za slobodno korišćenje Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported i pod GNU-ovom licencom za slobodnu dokumentaciju. Netekstualni mediji mogu se poslati na Vojnu Enciklopediju pod različitim slobodnim licencama kojima je zajednička crta neograničena dozvola za korišćenje i distribuciju. Vidi ispod Smernice za slike i ostale medijske datoteke.

Ako želite da prenesete tekst s nekog drugog mesta, ili ste vi jedan od autora, to možete učiniti samo pod uslovom da je taj tekst dostupan pod uslovima koji su kompatibilni sa licencom CC-BY-SA. Ne morate da garantujete da je taj tekst dostupan i pod GNU licencom za slobodnu dokumentaciju, osim u slučaju kada ste vi jedini autor teksta. Dalje, molimo vas da imate na umu da ne možete unositi informaciju koja je dostupna isključivo pod GFDL licencom. Drugim rečima, možete preneti isključivo tekst koji je: a) licenciran uslovima kompatibilnim sa licencom CC-BY-SA; b)licenciran licencom GFDL i još nekom drugom licencom čiji su uslovi kompatibilni sa licencom CC-BY-SA. Ako ste jedini autor tog materijala, morate ga licencirati obema licencama — CC-BY-SA i GFDL.

Ako je materijal, tekst i li medij bio prethodno objavljen i vi želite da ga date Vojnoj Enciklopediji pod odgovarajućom licencom, moraćete da potvrdite dozvolu za korišćenje kroz jednu od utvrđenih procecura. Videti Doniranje materijala sa autorskim pravima za više detalja. Ako niste vi nosilac autorskih prava, i u tom slučaju ćete ipak morati da potvrdite dozvolu za korišćenje; pogledajte sledeći odeljak, Korišćenje tuđeg materijala zaštićenog autorskim pravima

Vi zadržavate svoja autorska prava nad materijalom koji dajete Vojnoj Enciklopediji, bilo da je tekst, bilo da je medij. Autorsko pravo ni u kom slučaju i nikada se ne prenosi na Vojnu Enciklopediju. Ukoliko to želite, kasnije ga možete ponovo objaviti i staviti pod neku drugu licencu. Međutim, ne možete povući ili promeniti licencu za kopije materijala koji ste postavili ovde; te kopije će ostati pod istom licencom sve dok se ne steknu uslovi da pređe u javno vlasništvo, kada vaše autorsko pravo ističe (trenutno je to nekoliko decenija nakon smrti autora).

Korišćenje tuđeg materijala zaštićenog autorskim pravima

Prema međunarodnom dogovoru, svako kreativno delo zaštićeno je autorskim pravima osim u slučajima kada je u javnom vlasništvu ili se autor jasno odrekao autorskih prava. Generalno gledano, Vojna Enciklopedija mora da ima dozvolu za korišćenje dela zaštićenih autorskim pravima. Postoje određene situacije u kojima se delo zaštićeno AP može legalno koristiti bez dozvole (vidi Neslobodan sadržaj za detalje u vezi sa tim kako i kada se može koristiti takav materijal). Međutim, naš je cilj da možemo da distribuiramo što više vojnog materijala, tako da su originalne slike i zvučni snimci pod licencama CC-BY-SA i GFDL, ili u javnom vlasništvu daleko poželjnije od materijala pod poštenom upotrebnom i sl.

Ako želite da uključite u Vojnu Enciklopediju neki materijal (medij ili tekst) koji ste našli negde drugde, a on ne zadovoljava kriterijume za korišćenje neslobodnog materijala, možete to učiniti samo ukoliko je taj materijal u javnom vlasništvu ili je dostupan pod uslovima koji su kompatibilni sa licencom CC-BY-SA. Ako uključujete materijal pod kompatibilnom licencom koja zahteva pominjanje autora, morate ga pomenuti na uobičajeni način. Takođe, u najvećem broju slučaja, moraćete da prvo proverite da li je materijal pod licencom koja je kompatibilna sa Vojnom Enciklopedijom, ili da li je u javnom vlasništvu. Ako originalni izvor publikacije sadrži izjavu autora da se odriče autorskih prava, ili nešto drugo što može potvrditi da je materijal slobodan, dovoljno je postaviti link ka tome u opisu datoteke ukoliko je u pitanju neki medij, ili na stranici za razgovor članka, ukoliko je u pitanju tekst. Ako ste od nosioca autorskih prava dobili posebnu dozvolu da koristite materijal zaštićen autorskim pravima pod uslovima kompatibilnim sa licencom CC-BY-SA, morate to da naznačite (sa relevantnim informacijama o imenu i datumu) i da to potvrdite kroz jedan od uobičajenih procesa. Detaljnije informacije o tome kako se traži dozvola od nosioca autorskih prava i kako se ta dozvola postavlja na Vojnu Enciklopediju kao garancija za korišćenje dotičnog materijala pod kompatibilnom licencom sa CC-BY-SA možete naći u tekstovima Dozvole za objavljivanje i Pismo vebmasterima.

Nemojte NIKADA koristiti materijal koji krši autorska prava drugih. Takav postupak bi mogao da prouzrokuje pravne probleme projektu i da ozbiljno nanese štetu ugledu Vojne Enciklopedije. Ako niste sigurni, bolje napišite sami tekst, čime ćete sami stvoriti novo delo sa autorskim pravima koje se može uključiti u Vojnu Enciklopediju bez apsolutno ikakvih problema.

Imajte na umu da zakon o zaštiti autorskih prava štiti kreativno izražavanje ideja, ali NE i same ideje ili informacije. Stoga je sasvim zakonito pročitati enciklopedijski članak, ili neki drugi rad, preformulisati koncept svojim rečima i tako prerađen, poslati tekst na Vojnu Enciklopediju, pod jedinim uslovom da ne sledite izvor previše doslovno. Ipak, bilo bi vrlo neetički, iako potpuno legalno, uraditi tako nešto a ne citirati original kao referencu.

Linkovanje ka materijalima zaštićenim autorskim pravima

Pošto su svi skoro stvoreni radovi zaštićeni autorskim pravima, skoro svaki članak na Vojnoj Enciklopediji koji navodi izvore ima veze ka materijalu zaštićenom autorskim pravima. Nije neophodno dobiti dozvolu od autora i/ili nosioca autorskih prava za postavljanje linka ka materijalu zaštićenom autorskim pravima, baš kao što autoru knjige nije potrebna dozvola kad navodi tuđe radove u bibliografiji svog rada. Stoga, Vojna Enciklopedija se ne ograničava na linkovanje samo ka slobodnim sadržajima pod licencom CC-BY-SA.

Međutim, ako imate osnovane sumnje da veb stranica do koje vodi spoljašnja veza sadrži materijal koji krši autorska prava, nemojte postavljati vezu ka tom radu. Drugim rečima, nemojte postavljati linkove ka piratskim sadržajima. Primeri za pirateriju bi bili:

  • link ka stranici koja sadrži reči popularnih pesama bez dozvole nosioca autorskih prava tih pesama.
  • link ka snimcima na Jutjubu raznih emisija, serija, filmova koji su postavljeni bez dozvole nosioca autorskih prava tih emisija, serija i filmova.
  • linkovi ka stranicama sa kojih se mogu preuzeti PDF datoteke knjiga bez dozvole nosioca autorskih prava.

Namerno i svesno upućivanje drugih na sajtove koji krše autorska prava u SAD smatra se formom saučesništva u kršenju autorskih prava (Intellectual Reserve v. Utah Lighthouse Ministry). Linkovanje ka sajtovima koji ilegalno distribuiraju tuđ rad baca sendku na Vojnu Enciklopediju i njene urednike. Međutim, status internet arhiva je u SAD trenutno nedovoljno definisan. Trenutno je dozvoljeno da se linkuje ka internet arhivama kao npr. Wayback Machine, veb sajt koji hostuje neizmenjene arhivirane kopije veb stranica snimljene u različitim vremenskim momentima. U člancima o nekom veb sajtu prihvatljivo je uključiti link ka tom veb sajtu čak iako na tom sajtu postoje sadržaji koji verovatno krše autorska prava.

Kontekst je takođe vrlo bitan; link ka uglednom sajtu na kom se nalazi kritika nekog filma je sasvim u redu, čak iako se na njemu prikazuju snimke iz tog filma (takvo korišćenje snimaka distributeri su ili eksplicitno odobrili ili je dozvoljeno pod poštenom upotrebom). Međutim, direktan link ka kadrovima iz filma uklanja kontekst, a samim tim i opravdanje za dozvoljeno korišćenje materijala ili pod poštenom upotrebom na tom sajtu.

Kršenje autorskih prava

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Urednici koji uporno šalju materijal zaštićen autorskim pravima uprkos opomenama, mogu biti blokirani, u cilju sprečavanja daljih problema.

Ako sumnjate da neki materijal krši autorska prava, treba barem to da pomenete na stranici za razgovor. Drugi onda mogu ispitati u čemu je stvar i preduzeti određene korake ukoliko je to potrebno. Ponekad se radi o lažnoj uzbuni. Na primer, tekst koji se nalazi na još nekom mestu na internetu bio je zapravo iskopiran sa Vojne Enciklopedije, te samim tim Vojna Enciklopedija ne krši nikakva autorska prava.

Ako stranica sadrži materijal koji krši AP, taj materijal ili cela stranica, ukoliko nema drugog materijala koji ne krši AP, treba da se ukloni. Više informacija o tome naći ćete na Kršenje autorskih prava i Problemi s licencom

Smernice za slike i ostale medijske datoteke Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Slike, fotografije, video i audio snimci, kao i tekstovi, takođe mogu imati zaštićena autorska prava. Smatra se da su autorska prava bilo kog medija zaštićena ukoliko on nije jasno predat u javno vlasnišvo. Nosilac autorskih prava nad slikama, video i zvučnim snimcima koji se nalaze na internetu mora ih direktno licencirati ili ovlastiti nekoga da to učini umesto njega. U nekim slučajima, smernice poštene upotrebe su dovoljne da se ti mediji koriste bez obzira na licenciranje; više informacija o tome u Neslobodni sadržaji.

Stranice sa opisom slike moraju da nose odgovarajući šablon koji naznačava zakonski status određene slike, kako je to objašnjeno u Šabloni za slike. Slike sa pogrešnim šablonima ili bez šablona biće obrisane.

Važeći zakon o autorskim pravima

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Fondacija Vikimedije stacionirana je u SAD i stoga podleže američkim zakonima o autorskom pravu. Međutim, kako je to istakao Džimbo Vejls, suosnivač Vikipedije, urednici Vikipedije treba takođe da poštuju i zakone o autorskom pravu drugih država, čak i ako te države nemaju zvanične odnose po pitanju autorskih prava sa SAD.[1]

Sažetak zakona o autorskom pravu van SAD, uključujući i smernice za određivanje statusa autorskih prava materijala u SAD, možete videti na stranici Autorska prava van SAD.

Radovi federalne vlade SAD

Radovi koje su stvorili civilni ili vojni službenici federalne vlade SAD u toku svoje službe nalaze se u javnom vlasništvu prema statutu u SAD (iako mogu biti zaštićeni autorskim pravima van SAD). Da bi delo bilo u javnom vlasništvu, nije dovoljno da je službenik u vreme nastanka dela radio za vladu SAD; takođe je bitno da je to delo nastalo kao deo njegovih radnih obaveza (npr. vojnik koji je fotografisao sopstvenim foto-aparatom dok je bio na dužnosti u Iraku drži autorska prava nad fotografijama koje je tom prilikom napravio, ali ta fotografija se takođe može naći i na veb stranici njegove jedinice ili može biti licencirana nekom vladinom licencom).

Međutim, u ovu kategoriju ne spada bukvalno svako delo koje je objavila američka vlada. Američka vlada može biti nosilac autorskih prava koja su drugi preneli na nju: na primer, autorska prava dela koja su stvorili ljudi koje je američka vlada unajmila za neki specifičan posao (Američki zakon).

Slike i drugi mediji sa veb sajtova sa ekstenzijama .mil i .gov mogu biti iz neke komercijalne riznice fotografija čiji su vlasnici neke druge osobe. Stoga nije na odmet uvek proveriti obaveštenje o privatnosti ili sigurnosti veb sajta, ali ako želite da koristite neku fotografiju, morate napisati pismo vebmasteru kako biste bili sigurni da je dotična slika ili medij u javnom vlasništvu.

Detaljnije informacije naći ćete u Javno vlasništvo#SAD vlada. Imajte na umu da iako vlada SAD ne zahteva zaštitu autorskih prava na svoja dela, dela koje su stvorili službenici drugih vlada često imaju zaštićena autorska prava (na primer, Krunska autorska prava u Ujedinjenom Kraljevstvu).

Radovi državne vlade SAD

Takođe, vlade mnogih američkih država ili lokalne vlade ne predaju svoje radove u javno vlasništvo te stoga zadržavaju puna autorska prava nad svojim delima. Molimo vas da uvek proverite informaciju o autorskim pravima pre nego što se odlučite da koristite neko njihovo delo.

Prava i obaveze korisnika materijala sa Vojne Enciklopedije

Ako želite da koristite drugi materijal Vojne Enciklopedije na svojim sajtovima ili u svojim knjigama, člancima, i drugim publikacijama, možete to slobodno učiniti, ukoliko taj materijal nije licenciran kao neslobodan materijal i isključivo uz poštovanje uslova licence. Molimo vas da sledite uputstva koja slede:

Korišćenje teksta

Autorstvo — Za redistribuciju teksta u bilo kojoj formi, morate pomenuti autora bilo uključivanjem a) hiperveze (gde je to moguće) ili URL-a stranice čiji tekst koristite b) hiperveze (gde je to moguće) ili URL-a ka alternativnoj, stabilnoj onlajn kopiji koja ima slobodan pristup, koja zadovoljava uslove licence, i na kojoj je naveden autor na onaj način koji je ekvivalentan pominjanju na ovom veb sajtu, ili v)spisak svih autora. (Svaka lista autora mora biti filtrirana kako bi se isključile male ili nerelevantne izmene). Ovo pravilo se primenjuje na tekstove napisane na Vojnoj Enciklopediji. Tekstovi sa spoljnih izvora mogu imati dodatne zahteve o autorstvu dela, koji bi trebalo da budu navedeni na naslovnoj strani članka ili na njegovoj str. za razgovor. Na primer, stranica može imati nalepnicu ili drugu oznaku koja navodi da je deo ili ceo tekst bio prvobitno objavljen ranije u nekoj drugoj publikaciji. Kada postoje tako vidljive oznake, one se moraju preuzeti i preneti zajedno sa tekstom.

Kopileft/Deliti pod istim uslovima — Ako menjate ili dodajete tekst stranici koju ste preuzeli, prerađeni tekst morate da distribuirate pod licencom Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) ili nekom kasnijom.

Naznačite da je delo izmenjeno — Ako ste modifikovali ili dodali tekst originalnom tekstu koji ste preuzeli, navedite na jasan način da je originalno delo izmenjeno.

Obaveštenje o licenci — Svaka kopija ili modifikovana verzija koju distribuirate mora da ima obaveštenje da je delo zaštićeno pod licencom CC-BY-SA, kao i hipervezu ili URL ili a) do teksta licence b) ili do kopije licence. Za tu svrhu, možete koristiti sledeći URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sr

Za detaljnije informacije, molimo vas da pogledate integralni tekst licence CC-BY-SA (na engleskom).

Dodatne slobode u korišćenju teksta pod GNU-ovom licencom za slobodnu dokumentaciju

Zbog kompatibilnosti, svaka stranica koja ne uključuje tekst dostupan isključivo pod licencom CC-BY-SA ili nekom drugom njoj kompatibilnom licencom, takođe je dostupan pod uslovima Licence GNU-ove slobodne dokumentacije. Da biste utvrdili da li je tekst dostupan pod GFDL, pogledajte dno strance, istoriju stranice, i stranicu za razgovor gde je moguće da je naznačen sadržaj koji nije dostupan pod uslovima GFDL.

Korišćenje netekstualnih medija

Ako nije drugačije naznačeno, netekstualni sadržaji su dostupni pod različitim slobodnim licencama. Molimo vas pogledajte stranicu za opis medija koji želite da preuzmete kako biste videli pod kojom je tačno licencom i uslovima moguće njegovo preuzimanje s Vojne Enciklopedije.

Neslobodan materijal i posebni uslovi

Članci Vojne Enciklopedije takođe mogu da uključuju citate, slike i druge medije licencirane doktrinom „poštene upotrebe“ prema američkom zakonu o autorskim pravima i u skladu sa našim Smernicama za neslobodne sadržaje. Na Vojnoj Enciklopediji, poreklo takvog materijala pod „poštenom upotrebom“ treba da bude identifikovano spoljnim linkom na za to određen način (na stranici za opis slike ili u istoriji stranice, već kako najviše odgovara; citati moraju biti označeni navodnicima ili šablonom i u skladu sa Vojno Enciklopedijskim Stilskim priručnikom. Poštena upotreba ne spada pod licence -{CC-BY-SA-} ili GFDL, već se reguliše zakonima i propisima zemlje iz koje je materijal preuzet.

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permittedAko ste vlasnik sadržaja postavljenog na Vojnoj Enciklopediji bez vaše dozvole

Ako ste vlasnik sadržaja postavljenog na Vojnoj Enciklopediji bez vaše dozvole, možete zahtevati da se stranica odmah obriše sa Vojne Enciklopedije. To možete uraditi na nekoliko načina:

  • Najbrži način da to uradite jeste da zatražite brisanje članka na [[Vojna Enciklopedija::AT|Administratorskoj tabli]],
  • Možete sami da uklonite sadržaj stranice i da ga zamenite šablonom {{Kršenje licence|url=http://www.primerwebsajta.com}}, ali tekst će ostati na taj način u istoriji stranice sve dok je neki administrator ne obriše.
  • Ako biste više voleli da to rešite privatnim putem, možete nam se obratiti i putem e-pošte. Ne zaboravite da ovu e-poštu pregledaju dobrovoljci, tako da možda nećete dobiti odgovor istog dana.
  • Takođe se možete obratiti i službeniku zaduženom za kršenje AP, kako biste mogli zahtevati permamentno uklanjanje tog materijala (ova opcija može da potraje i do nedelju dana).

U svakom slučaju, uvek će biti potrebno da podnesete dokaz da je tekst zaista vaš. To bi npr. mogao da bude URL stranice na kom se nalazi tekst za koji smatrate da je nelegalno kopiran, kao i URL stranice vašeg sajta ili biblografska referenca sa brojem stranica odakle tvrdite da je sadržaj bio iskopiran.

S druge strane, ukoliko ste urednik Vojne Enciklopedije i na internetu naiđete na sajt koji je prekopirao tekst sa Vojne Enciklopedije bez poštovanja licence, molimo vas da sledite uputstva sa stranice Standardno pismo povodom nepoštovanja GLSD.

Vidi još


Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted