Vojna Enciklopedija:GNU-ova licenca za slobodnu dokumentaciju

From Vojna Enciklopedija
(Redirected from Vojna Enciklopedija:GNU-ova LSD)

This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted GNU-ova licenca za slobodnu dokumentaciju (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted; skraćeno GLSD, na engleskom GNU FDL ili GFDL) je Kopileft licenca za slobodnu dokumentaciju koju je osmislila Zadužbina za slobodni softver, a za potrebe Projekta GNU.

Ova licenca dozvoljava korisniku licenciranog materijala da isti umnožava, redistribuira, i modifikuje, pod uslovom da svi umnošci i izvedena dela budu dostupna pod istom licencom. Umnošci mogu biti komercijalno prodavani, ali ukoliko se proizvode u većim količinama (većim od 100), originalni dokument ili izvorni kod moraju biti učinjeni dostupnim primaocu rada.

GLSD je razvijena za potrebe referentnih priručnika, dokumentacionog i sličnih materijala koji obično prate GNU softver. Međutim, može se koristiti za bilo koja tekstualna dela, nezavisno od njihovog sadržaja ili namene. Na primer, Vojna Enciklopedija koristi GLSD za sav svoj tekstualni sadržaj.

Vidi još