Vojna Enciklopedija:Kategorizacija

From Vojna Enciklopedija
(Redirected from Vojna Enciklopedija:Kategorije)

This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Kategorije - razlozi za, razlozi protiv i zaključak

Razlozi za stvaranje kategorija

Ukoliko nekome padne na pamet da „pokrije“ svojim člancima celo jedno područje (npr. Pešadija, Oklopna vozila, itd.) vrlo je zgodno objediniti taj rad nekako, tako da svi lako možemo da vidimo koji su članci iz tog područja napisani. To možemo učiniti ručno, stvarajući popise koje ćemo ručno održavati (što je lako na početku, ali je dugoročno pogrešan pristup, jer ne pišemo članke samo mi, tako da popis valja ažurirati ne samo ako smo sami dodali neki članak zadanoj temi, nego treba povremeno proveravati da li je i neko drugi dodao neki članak temi, a nije znao da postoji popis članaka zadate teme), a druga mogućnost je osloniti se na automatsko kreiranje popisa članaka koji pripadaju određenoj temi. Dovoljno je na dnu stranice da se napiše [[Kategorija:Ime_kategorije]], i ako dotična kategorija još ne postoji, biće kreirana, ali tek kad odete na stranu kategorije i na njoj upišete osnovne podatke kategorija će biti vidljiva, a članak pridodat toj kategoriji.

Protiv kategorija

Postoji stanovište da je Vojna Enciklopedija sama po sebi prekrasna, puna poveznica, i da je nametanje kategorija zapravo nasilje nad njom, jer onaj ko želi da dođe do informacija srodnih onima u članku koji upravo čita, treba samo da klikne na poveznice u članku. Takvo stanovište ima nedostataka iz bar jednog razloga:

 • neki članci na Vojnoj Enciklopediji u sebi ne sadrže ni jednu poveznicu, time nisu ništa manje vredni od drugih članaka punih internih poveznica, no čitalac nema lakog načina da dođe do ostalih članaka iz istog područja na Vojnoj Enciklopediji (mora koristiti neki vid pretraživanja);
 • ukoliko članak i sadrži poveznice, te poveznice ne moraju upućivati jedino na članke sa temom koju članak obrađuje, nego mogu da upućuju na neke sasvim nove teme, u duhu Vojne Enciklopedije.

Zaključak

Postaviti neki članak u kategoriju traži vrlo malo vremena, a potencijalna korist za čitaoca (razlog zbog kojeg je Vojna Enciklopedija i stvorena) je velika -> ukoliko neka tema nema svoj specijalizovani popis važnijih članaka, kategorija je jednostavno rešenje. Zato se, svi oni korisnici Vojne Enciklopedije koji bilo da pišu nove artikle na Vojnoj Enciklopediji ili uređuju postojeće, upućuju da provere da li članak koji uređuju pripada nekoj kategoriji. Ukoliko ne pripada, slobodno ga dodaju u odgovarajuću kategoriju.

Uputstvo za pravljenje kategorija

Istorija kategorija

"U ovom trenutku naša Vojna Enciklopedija ima 53 kategorije. Smernica bi mogla da bude ne kreirati kategoriju ako će u njoj biti manje od pet članaka, i stvarati smislene kategorije, npr. "Avioni" ili "Tenkovi" su dobri primeri, jer ima mnogo vrsta aviona ili tenkova koji bi spadali u ovu kategoriju

Glavne smernice

 • Ukoliko na Vojnoj Enciklopediji postoji desetak ili više članaka nekog područja koji ne pripadaju nijednoj kategoriji, to predstavlja dovoljan razlog za stvaranje nove kategorije.
 • Ukoliko neka postojeća kategorija preraste 50, 100 ili 200 članaka, vreme je da se razmotri njeno deljenje/stvaranje novih kategorija. Neke kategorije je lako podeliti, neke nije.
 • NE kreirati kategoriju ako će u njoj biti manje od pet članaka
 • NE kreirati besmislene kategorije

Sortiranje unutar kategorije

Ukoliko želite da se članci sortiraju samo po imenu nemate nikakvih problema upišite je na sledeći način [[Kategorija:Ime_kategorije]] ali ako želite da neki tekstovi budu lakše dostupni onda primenjujete mali trik [[Kategorija:Ime_kategorije|!]]. Obratite pažnju na položaj znaka uzvika: iza imena kategorije ide uspravna crta pa primer u ovom slučaju znak uzvika. To automatski izdvaja artikl na početak strane. Primetićete da ide prvo znak uzvika pa zvezdica pa ostali karakteri.

Popis redosleda važnosti po karakterima:

 • !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
 • Kao što ste mogli primetiti ide prvo znak uzvika. Međutim, mora da se napomene da ispred njega ide u sortiranju prazno mesto, znači ako posle uspravne crte ostavite prazno, pa zatvorite zagrade, članak će biti na prvom mestu ispred svih.
 • Razne su mogućnosti ali predlažemo da ovde koristite * (zvezdicu) i ! (znak uzvika) kao osnovne karaktere prilikom sortiranja, a sve zbog lakše upotrebe šablona sadržaja o kome će biti reči u sledećem delu.

Tabela sadržaj u kategorijama

Ukoliko u nekoj kategoriji ima više od 200 artikala , sadržaj kategorije se smešta na više strana, što otežava pronalaženje određenog članka koji počinje na neko slovo koje nije izlistano na početku. Zato se u vrh stavlja sadržaj sa slovima i levim klikom na traženo slovo dobićete izlistane sve članke koji se nalaze u kategoriji, a počinju određenim slovom.

 • Tabelu sadržaj u kategorijama nije teško postaviti samo upišite na vrh strane {{Sadržaj kategorije}}, naravno sa velikim zagradama, i tabela će se sama postaviti, što će olakšati pretraživanje velike kategorije.

Kako pratiti promene u određenoj kategoriji

Ukoliko ste specijalizovani pisac za određenu kategoriju i ili samo ljubitelj određene teme dobro je znati kako da pratite promene samo u jednoj kategoriji. Da bi izbegli gužvu sa osnovne strane skorih promena gde može da bude i više stotina promena u jednom danu, pogledajte rešenje za taj problem: Razgovor:Klasifikacija tenkova po azbučnom redu. Ovde ćete videti komplikovanu stranu za praćenje promena u člancima o psima na više jezika. Sada možete da pratite ko je šta menjao ili dodavao na vašim ominjenim tekstovima i to izdvojeno po kategorijama. Nema potrebe za svim onim jezicima to je samo bio primer. Postoji i strana koja se zove moja lista nadgledanja ali ona je za veću grupu artikala. Ovaj način je usko specijalizovan. Nije loš ni za praćenje vandalizma na određenoj grupi artikala.

 • Primer kako se piše možete iskopirati odavde samo upišite vašu adresu, koju želite da pratite, i ime linka, kako hoćete da se prečica vidi, ali bez navodnika.
  • [http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Recentchangeslinked&target=Kategorija: '''Ovde upiši ime kategorije bez navodnika'''&hideminor=0&days=30&limit=500 '''Ovde upiši kako hoćeš da link bude vidljiv, bez navodnika''']
 • &limit=500 , ako zamenite broj 500 sa nekim drugim do 2000 dobićete toliko zadnjih promena koji ste broj upisali, isto važi i za broj dana unazad koliko će prikazivati promene.
   • Nije loše na svoju stranu postaviti takve linkove kako bi sa jednog mesta lako pratili promene na člancima za koje se interesujete, bez obzira koliko često posećujete Vojnu Enciklopediju.

Najčešće greške u korišćenju kategorija

 • Novi Viki softver isključuje mogućnost da se kategorija kategoriše sa istom kategorijom kojoj i ona pripada, zato Vas molimo da i Vi vodite malo računa o tome.

Gde pitati

Kako obrisati kategoriju

Predlog za brisanje kategorije možete postaviti na VP:BR