Vojna Enciklopedija:Klica

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Upozorenje: ovo je prevod smernice sa engleske Vikipedije; dok su osnovni podaci manje-više primenjivi i na našoj Vojnoj Enciklopediji, odeljak Dodatni podaci još nije usaglašen sa našom praksom, pa je čisto informativnog karaktera. Kada i on bude usaglašen, ovo upozorenje će biti sklonjeno.

Svrha ovog članka je da bude opšti vodič u rukovanju sa klicama. Preporučuje se da svi korisnici pročitaju odeljak osnovni podaci, a odeljak dodatni podaci sadrži informacije u vezi sa kategorijama i odgovarajućim šablonima, te nije esencijalan za same klice.

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Osnovni podaci

Prepoznavanje klice

Klice su članci kojima urednici Vojne Enciklopedije još uvek nisu pružili dovoljno pažnje. To znači da ne sadrže dovoljno informacija da bi se smatrali enciklopedijskim člancima. Ipak, nisu bezvredni jer pružaju makar najosnovnije podatke i mogu biti dobra osnova za dalji rad.

Klica mora biti dovoljno dugačka da bar definiše naslov članka. Takav članak obično ima 3 do 10 kratkih rečenica, ali i duži članak može biti klica, ako je tema dovoljno složena. Takođe, kratak članak o temi koja ima vrlo uzak opseg ne mora da bude klica. Poveliki članci kojima nedostaje sređivanje se obično ne smatraju klicama i uobičajeni je postupak da se njima umesto toga doda oznaka za {{sređivanje}}. Takođe je moguće da kratki članci sa malo podataka budu predloženi za brisanje.

Razvrstavanje (kategorizacija) klica

Kada urednik napiše ili pronađe kratak članak, treba da ga označi kao klicu. Zato se ubacuje tzv. šablon za klicu. Po dogovoru se ovaj šablon uvek postavlja ispod teksta članka.

Šabloni za klice se sastoje od dva posebna dela:

 • prvog, koji je kratka poruka koja kaže da je članak klica iz određene oblasti i ohrabruje urednika da ga proširi;
 • drugog, veze ka kategoriji gde se smešta taj članak, zajedno sa drugim klicama iste teme.

Potreba za kategorijama klica se javila kada je glavna kategorija klica (članci imaju šablon {{patrljak}}) postala toliko obimna da je već bilo veoma teško naći članke o određenoj temi. Tako su nastale (pot)kategorije koje obuhvataju određene oblasti. Tako da urednik može, ako je na primer biolog, da potraži kategoriju „klice biologija“ čiji članci imaju oznaku {{klica-biol}} kako bi proširivao i uređivao članke iz oblasti koja ga zanima.

Dogovor za imenovanje šablona za klice je klica-tema (kao u prethodnom primeru za biologiju). Za potpun spisak ovih šablona, pogledajte Šabloni/Klice. Kada neki članak označavate kao klicu, treba da budete što precizniji u određivanju kategorije — to značajno smanjuje kasniji posao za urednike. Ako se članak može svrstati u više kategorija, dva različita šablona za klice su prihvatljiva, ali korišćenje više od dva nije i ne preporučuje se.

Ako naiđete na klicu koja nema upisanu kategoriju, preporučujemo Vam da je dodate. Dakle, nije dovoljno samo dodati šablon {{klica-genetika}}, već i kategoriju genetika. Dodavanje kategorije se smatra podjednako važnim kao i pravilno označavanje klice. Kada se klica propisno proširi i postane članak, treba iz njega da uklonite oznaku za klicu.

Pogledajte i Sortiranje klica.

Idealna klica

Kada pišete klicu, važno je imati na umu da je njena glavna svrha da bude proširena i da bi bilo idealno da sadrži dovoljno podataka da daje osnovu na kojoj drugi urednici mogu da grade. Vaše početno istraživanje možete izvršiti bilo u knjigama ili korišćenjem pouzdanih pretraživača kao što su -Yahoo! ili Google. Takođe možete da pridodate i znanje koje ste stekli iz drugih izvora, ali korisno je pre toga sprovesti makar malo istraživanja, da biste bili sigurni da je vaša verzija činjenica ispravna i sa neutralne tačke gledišta.

Počnite definicijom ili opisom teme koja je u pitanju. Izbegavajte zablude definisanja. U slučajevima kada je definisanje nemoguće, napišite jasan i informativan opis teme. Napišite po čemu je rečena osoba čuvena, gde se mesto nalazi i po čemu je poznato, osnovne detalje događaja i kada se desio; ovo su samo neki od primera.

Dalje, te osnovne difinicije bi trebalo objasniti. Gorepomenutim metodama istraživanja često ćete dobaviti dovoljno informacija da navedete i osnove tačke u temi. Kada budete imali dovoljno dobro formulisane rečenice, postavite unutrašnje veze na bitne reči, da korisnici koji nisu detaljno upoznati sa temom mogu da razumeju ono što je u članku napisano. Pri tome izbegavajte bespotrebno povezivanje reči. Ukoliko se dvoumite, iskoristite dugme za pretpregled i pokušajte da pročitate članak sa tačke gledišta nekog ko nije video podatke o temi. Ako nijedna reč ne izgleda komplikovano ili nije dovoljno bitna, prosto nemojte ništa povezati.

Jednom kada ste postavili članak, on može krenuti raznim putevima. Možda se neki urednik zainteresuje da ga dalje razvija ili ćete to učiniti Vi, tako što ćete ga proširiti kada pronađete još podataka ili kada budete imali više vremena za to.

Pronalaženje klica

Kratki tekstovi glavni spisak kategorija klica i članaka u njima
Klicasenzor skript koji detektuje dugačke članke koji su označeni kao klice; koristi se za periodično čišćenje projekata
Najtraženije klice
Kratki tekstovi

Dodatni podaci

Nove kategorije za klice

Ako otkrijete grupu klica koja se ne može svrstati ni u jednu postojeću kategoriju, ili ako je postojeća kategorija klica već postala prevelika tako da je pronalaženje potrebnog članka otežano, možete predložiti stvaranje nove kategorije klica. O predlozima za nove tipove klica se raspravlja na Sortiranje klica#Predložene nove klice. Pre nego što započnete novu kategoriju klica, razmotrite sledećih šest smernica:

 1. Da li već postoji klica za tu temu?
  Proverite spisak.
 2. Da li će nova kategorija biti dovoljno dobro određena?
  Zapamtite da je korišteće kategorija za klice način da se olakša proširenje članka. Ona treba da pomogne urednicima da prepoznaju članke koje mogu da prošire.
 3. Da li nova kategorija pokriva polje koje nije pokriveno drugim kategorijama ili da li stvara dobro određenu potkategoriju koju pokriva?
  Nova kategorija može da bude valjana potkategorija više od jedne postojeće kategorije, kao što je slučaj sa {{Klica-košarkabiog}}, koja bi bila dete i {{Klica-košarka}} i {{Klica-sportbiog}}.
 4. Da li će se u ovoj kategoriji nalaziti značajan broj klica; da li ima dovoljno klica članaka da opravdaju pravljenje nove kategorije?
  Prag se obično nalazi na 100 do 300 članaka. Ovog praga se odričemo kada kategorija klica postoji kao alatka za korišćenje u nekom projektu.
 5. Da li se nova kategorija preklapa sa drugim kategorijama?
  Na primer, klice za geografiju se sortiraju po zemlji, pa ne bi trebalo da pravite klicu za reku ili planinu..
 6. Ako izdvajate potkategoriju iz ranije postojeće kategorije, da li će ta nova značajno smanjiti veličinu „roditeljske“ kategorije?
  Ovo nije apsolutno neophodno, ali je bilo pokretačka snaga za stvaranje većine postojećih kategorija klica.

Ako mislite da ste zadovoljili ove smernice, predložite novu kategoriju klica. Ako ne bude prigovora nedelju dana, samo izvolite i napravite željenu kategoriju klica.

Stvaranje šablona za klicu

Prvo je potrebno da napravite šablon koji će biti prikazan u članku koji sadrži klicu. Šablonu treba dati logičan naziv, po ovom modelu Šablon:klica-tema.

Ovo je osnovni oblik novog šablona za klicu:

{{Klica|image=Putulica.jpg|size=45|alt=ulice|tip=vezan je za puteve|category=Klice putevi}}

Možete iskoristiti ovaj kod tako što ćete ga prebaciti u novi šablon i promeniti tekst u njemu, zamenjujući slova A i B na sledeći način:

 • A: U ovo polje ide tema klice, na primer Put. Tema mora imati razvijen članak, a ne da bude samo još jedna klica.
 • B: Ovo se zamenjuje odgovarajućom kategorijom, tako da klica bude automatski izlistana zajedno sa drugim klicama iste vrste. Nastavljajući gornji primer, zamenili bi ste B sa Klice puteva ili Klice vezane za puteve. Kada strana bude snimljena, biće napravljen novi šablon; u ovom slučaju {{klica-put}}.

U prošlosti je bila standardna praksa da se šablonu klice doda i mala slika („ikona klice“), ali se sada to obeshrabruje, pošto to povećava opterećenje naših servera.

Stvaranje kategorije klica

Dalje, potrebno je da napravite kategoriju koja će sadržavati članke koji će biti označeni novom oznakom za klicu. Ovo uradite pre nego što dodate vaš novi obrazac bilo kom članku.

Da bi ste počeli da ga uređujete, treba samo da pratite crvenu vezu ka kategoriji na šablonu za klicu koji ste napravili. U našem slučaju, pojavio bi se kao Klice puteva. Sledi osnovni oblik za kategorije klica:

<div class="boilerplate" id="stub">{{Kategorija klice|article=[[A]]|newstub=B|category=V}}</div>
 • A: Ovde upišite opis kategorije. U našem primeru to bi bilo Putevi, a opis možete proširiti dodavanjem još izraza; na primer, Putni prevoz.
 • B: Ovde upišite ime nove klice.
 • V: Upišite ime odgovarajuće kategorije višeg nivoa; u ovom primeru to bi bilo Klice putevi prevoz. Ako ste vašu novu klicu odvojili iz postojeće kategorije klica, preporučuje se da ovde navedete tu kategoriju.

Ovom sintaksom postižete sledeće četiri stvari:

 1. dodajete Klice puteva u Klice
 2. obezbeđujete opis kategorije
 3. prikazuje se tekst klice
 4. ubacujete ovu kategoriju u kategoriju višeg nivoa, u našem primeru Category:Klice puteva će biti biti član kategorije Category:Putni prevoz.

U našem primeru bi to bilo uobličeno na sledeći način:

<div class="boilerplate" id="stub">{{Kategorija klice|article=[[Putevi]] ili [[Putni prevoz]]|newstub=Klica-put|category=Putni prevoz}}</div>

U cilju povećanja učinka i vidljivosti kategorija, poželjno je da svoju dodate u nekoliko kategorija. Na primer, ovo bi je dodalo u kategoriju Putevi:

<div class="boilerplate" id="stub">[[Kategorija:Putevi]]</div>

Kada ste završili, važno je da se uverite da su nova klica i kategorija klica pravilno povezane sa drugim kategorijama. Koristeći gornji primer klica-put, kategorija Klice put treba da bude u Kategorije klica (zato što je kategorija klica) i Putevi (zato što je kategorija koja se sastoji od puteva). Ako je vaša nova kategorija nastala od dela postojeće kategorije (ili kategorija) klica, i ona bi trebalo da bude navedena ovde (tako bi, na primer, Klice francuske geografije trebalo da pripadaju i Klice vezane za Francusku i Klice geografije Evrope).

U ovom trenutku bi trebalo da dodate novu kategoriju klica na ovaj spisak: Šabloni/Klice

Ako imate sumnje ili pitanja u vezi bilo kojeg dela postupka, nemojte oklevati da ih iznesete ovde.

Postojeće šablone za klice pogledajte ovde.