Vojna Enciklopedija:Korisničko ime

From Vojna Enciklopedija
(Redirected from Vojna Enciklopedija:Korisnička strana)

This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Ovo pravilo određuje koje je korisničko ime dozvoljeno na Vojnoj Enciklopediji i kako se problemi sa nerpihvatljivim i sumnjivim korisničkim imenom mogu rešiti. Takođe se navodi da bi korisnički nalog trebalo da koristi samo jedna osoba, i u većini slučajeva jedna osoba bi trebala da ima samo jedan nalog.

Korisnik bira svoje korisničko ime kada pravi nalog. Sve doprinose koje napraviti koristeći taj nalog biće pripisani izabranom korisničkom imenu (doprinosi koje napravite prije prijavljivanja biće pripisani korisnikovoj IP adresi). Možete podneti zahtev za promenu korisničkog imena, i vaši prijašnji doprinosi biće pripisani novom korisničkom imenu.

Ova pravila se odnose na korisnička imena na Vojnoj Enciklopediji.

Prihvatljiva korisnička imena

Vaše korisničko ime je nadimak po kojem će se identifikovati Vaši doprinosi na Vojnoj Enciklopediji. To čak može biti i Vaše stvarno ime, ali u tom slučaju treba da budeš svestan da na takav način otkrivate Vaš lični identitet što je skopčano sa određenim rizicima.

Prilikom izbora korisničkog imena vodi računa da bi ostali korisnici trebalo da ga neometano koriste i da ne treba da se sukobljava sa svrhom vikipedije. Kontroverzna imena mogu da ostave loš utisak na ostale korisnike i u Vašem je interesu da ih ne koristite.

Postoje četiri vrste korisničkih imena koja su striktno zabranjena:

 • Obmanjujuća imena koja mogu da sugerišu značajnu obmanjujuću osobinu korisnika. Postoje brojne vrste obmanjujućih korisničkih imena tako da ih nije moguće sve ni nabrojati ali se rečju mogu definisati kao ona koja sugerišu da korisnik u poziciji koja mu pruža posedovanje autoriteta nad Vojnom Enciklopedijom, ona koja predstavljaju druge osobe ili korisnička imena koja mogu da budu zbunjujuća prilikom korišćenja potpisa na Vojnoj Enciklopediji, kao što su korisnička imena koja liče na IP adrese ili podatke o datumu i vremenu.
 • Promotivna imena se upotrebljavaju da bi se promovisala grupa, društvo, proizvod ili internet stranica na Vojnoj Enciklopediji.
 • Uvredljiva imena su ona kojima se vređaju drugi korisnici i na taj način onemogućava harmoničan doprinos.
 • Remetilačka imena se koriste u svrhu pukog trolovanja ili ličnih napada, uključuju nepristojne izraze ili na neki drugi način pokazuju očiglednu nameru da se ugrozi vikipedija.

Ukoliko odabereš takvo korisničko ime, takav nalog će biti blokiran, a ti bi trebalo da odabereš novo korisničko ime koje bi bilo prihvatljivo za zajednicu. Ukoliko nisi namerno odabrao neprihvaljivo korisničko ime, možeš da ga promeniš - pogledaj odredbe pravila o promeni korisničkog imena. Ukoliko je Vaše korisničko ime na granici prihvatljivosti, može se desiti da Vas zamole da ga dobrovoljno promenite.

Kao deo pravila usmerenih protiv obmanjujućih korisničkih imena, Vaše korisničko ime ne sme stvarati utisak da Vaš korisnički nalog ima ovlašćenja koja mu ne pripadaju. Zbog toga ne sme sadržati izraze administrator, birokrata, stjuard, čekjuzer... ili slične izraze kao što su admin, sisop, moderator. Takođe, ukoliko Vaš nalog nema botovska ovlašćenja ne bi trebalo da se završava na bot, jer se taj nastavak upotrebljava da bi se na Vojnoj Enciklopediji identifikovali botovi, niti bi trebalo da sugeriše da se Vaš nalog bot.

Ovi kriterijumi važe i za korisnička imena i za potpise. Zapamtite da je svrha Vašeg korisničkog imena i Vašeg potpisa da Vas identifikuje u pogledu Vaših doprinosa. Ukoliko je Vaše korisničko ime ili potpis zbunjujuće, ostali korisnici mogu zahtevati da ga promenite.

Korisnička imena koja su nepoželjna ili ukoliko predstavljaju nepristojno ime zbog pogrešnog izgovora ili zamene pojedinih reči, i tako indirektno impliciraju određeno značenje, se smatraju neprihvatljivim. Na kraju, granicu između prihvatljivih i neprihvatljivih korisničkih imena definišu drugi korisnici. Ukoliko želiš da tražiš odobrenje za određeno korisničko ime to možeš učiniti na stranici za pitanja.

Izgled Vašeg korisničkog imena

Korisnička imena na Vojnoj Enciklopediji koriste sistem koji je osetljiv na velika i mala slova i prvo ime svakog korisničkog imena će automatski biti definisano kao veliko slovo. U Vašim komentarima na stranama za razgovor će se Vaše korisničko ime pojavljivati u Vašem potpisu, jer je to podrazumevani prikaz. Za detaljnije informacije o Vašem potpisu i za instrukcije kako možete da ga promenite, pogledajte Vojna Enciklopedija:Potpis.

Vašem korisničkom imenu pripada korisnička stranica čiji naziv ima formu Korisnik:Korisničko ime. Takođe Vašem korisničkom imenu pripada i stranica za razgovor koja nosi naziv Razgovor sa korisnikom:Korisničko ime.

Stvarna imena

Upotrebom svog stvarnog ličnog imena korisnik može da bude lakše identifikovan. Ovakva praksa čini korisnika ranjivijim kada je u pitanju potencijalno uznemiravanje na vikipediji i van nje. Pažljivo preispitaj sve prednosti i nedostatke ukoliko želiš da ostvariš značajan doprinos pod svojim stvarnim ličnim imenom, posebno ukoliko planiraš da učestvuješ u uređivanju potencijalno kontroverznih tema u člancima na vikipediji. Moguće je naknadno promeniti korisničko ime ali svi prethodni doprinosi pod Vašim stvarnim imenom će i dalje postojati u evidenciji.

Nije dozvoljeno registrovati nalog pod korisničkim imenom koje predstavlja stvarno ime određene žive osobe, osim ukoliko je to zaista Vaše stvarno ime, jer bi to moglo da sugeriše Vaš odnos sa drugom osobom. Ukoliko Vi i neka poznata osoba imate isto ime, potrebno je da na svojoj korisničkoj strani istaknete da Vaše korisničko ime nije povezano sa takvom poznatom osobom. Zbog predostrožnosti, takva korisnička imena mogu biti blokirana dok se ne priloži dokaz identiteta.

 • Ukoliko ste bili blokirani za korišćenje Vašeg ličnog imena, molimo Vas da takvo blokiranje ne shvatite kao ličnu uvredu. Mi pokušavamo da sprečimo drugu osobu da se predstavi kao Vi. Naravno da ste dobrodošli da koristite Vaše lično ime, ali u određenim slučajevima će biti potrebno da dokažete da ste osoba za koju tvrdite da jeste. To možeš učiniti tako što ćeš poslati elektronsku poruku na adresu: ........... (ovde potraži nečiju pomoć u vezi adrese za slanje elektronske pošte). Imaj u vidu da u pojedinim situacijama ne treba očekivati da ti odmah bude odgovoreno.

Adrese internet stranica

Ukoliko Vaš identitet na Vojnoj Enciklopediji može biti poistovećen sa nečim drugim na internetu, to može da bude problem.

Adresa elektronske pošte i URL-ovi nisu prihvatljiva korisnička imena. Nazivi domena (bez .com, .co.kr, itd) su u određenim slučajevima prihvatljivi, poput slučajeva kada je svrha domena isključivo da vas identifikuje kao osobu. Ukoliko takav naziv domena promoviše komercijalnu internet stranicu on je neprihvatljiv. Takođe je neprihvatljivo odabrati statičku IP adresu za svoje korisničko ime.

Naziv društva/grupe

Nedvosmislena upotreba imena ili URL određenog društva, grupe ili proizvoda kao korisničkog imena generalno nije dozvoljena.

 • Korisnici koji odaberu takvo korisničko ime i učestvuju u neprikladnim promotivnim uređivanjima članaka o društvu, grupi ili proizvodu biće blokirani.
 • Korisnici koji odaberu takvo ime ali ne učestvuju u neprikladnim promotivnim uređivanjima ne bi trebalo da budu blokirani već ljubazno zamoljeni da promene svoje korisničko ime.

Korisnički nalozi koji nose ime čitave grupe ili jednog društva nisu dozvoljeni bez obzira na ime. Uređivanje kojim se vrši promocija nije dozvoljeno na Vojnoj Enciklopediji bez obzira na korisničko ime. Trebalo bi da se uzdržavate od uređivanja članaka sa temom u kojoj možete da imate lični konflikt interesa. Ukoliko odaberete da uređujete članke koji su na bilo koji način vezani za Vaše društvo ili grupu, molimo Vas da sledite odredbe smernice Sukob interesa.

Korisnička imena koja nisu na srpskom jeziku

Ne postoji obaveza da korisničko ime bude na srpskom jeziku. Međutim trebalo bi imati u vidu da korisnička imena koja su ispisana upotrebom pisma koje sadrži karaktere koji ne pripadaju ni ćirilici ili latinici (kao što je arapsko, kinesko, grčko ili japansko) nisu prihvatljiva. Da bi se izbegla konfuzija poželjno je da korisnici upotrebljavaju ćirilične ili latinične karaktere.

Slična korisnička imena

Korisnička imena koja su veoma slična postojećim mogu otvoriti samo administratori. Ukoliko želiš da koristiš takvo korisničko ime možeš zahtevati od nekog administratora da ga otvori. Ne smeš koristiti korisničko ime koje bi veoma lako moglo da bude poistovećeno sa korisničkim imenom aktivnog korisnika. Korisničko ime koje je slično korisničkom imenu određenog neaktivnog naloga ne bi trebalo da bude problem.

Korisnici ne bi trebalo da odabiraju korisnička imena koja sugerišu postojanje bilo kakvog odnosa sa postojećim korisnikom, osim ukoliko je u pitanju nalog konkretnog korisnika koji je informaciju o tome prezentirao na svojoj korisničkoj stranici.

Ukoliko je Vaše korisničko ime slično korisničkom imenu drugog korisnika potrebno je da na vrhu svoje korisničke stranice obavestiš druge korisnike o tome na sličan način na koji se označavaju višeznačne odrednice.

Postupanje sa neprihvatljivim korisničkim imenima

Ukoliko primetite neprihvatljivo korisničko ime, posebno ukoliko je reč o obmanjujućim, promotivnim, uvredljivim ili remetilačkim korisničkim imenima opisanim na početku ove stranice, postoji nekoliko različitih načina kako postupiti. Odabir konkretnog načina zavisi od ozbiljnosti problema i baziran je na poštovanju interesa Vojne Enciklopedije. Upotrebite zdrav razum prilikom izbora načina ali poštujte odredbe smernice Ne ujedajte novajlije.

 1. Razgovaraj sa korisnikom: Mnogi korisnici koji odaberu određeno korisničko ime nisu pročitali ovu politiku. Ukoliko vidite određeno korisničko ime koje je problematično ali je očigledno odabrano u najboljoj nameri, pokušajte da ohrabrite korisnika da otvori novi nalog i odabere bolje korisničko ime. Često je problem moguće rešiti na prijateljski način.
 2. Zatražite komentar: Ako niste sigurni da li određeni korisnik treba da bude blokiran zbog svog korisničkog imena na primer, a ukoliko si obavio razgovor sa konkretnim korisnikom koji odbija da otvori novi nalog prikladnijeg imena, možeš zatražiti komentar drugih korisnika o tome da li treba dozvoliti takvo korisničko ime ili ga blokirati. Postaraj se da prethodno obaviš razgovor sa konkretnim korisnikom i da mu omogućiš određeno vreme za odgovor. Kao i uvek, ukoliko je u pitanju korisničko ime koje ne krši direktno pravila Vojne Enciklopedije, pretpostavi najbolju nameru i odustani od preispitivanja prihvatljivosti datog korisničkog imena.
 3. Očigledno kršenje pravila: Ukoliko mislite da korisničko ime treba odmah blokirati na neodređeno vreme jer očigledno krši pravila Vojne Enciklopedije, svoj stav iznesite na Administratorska tabla.
 4. Sukob interesa: Ukoliko korisničko ime očigledno ukazuje da korisnik krši odredbe [[Vojna Enciklopedija:|Sukob interesa]] iako nije u pitanju neprihvatljivo korisničko ime, obavesti administratore na Administratorska tabla.
 5. Druge politike: Nema potrebe da politika Korisničko ime određuje zahteve precizirane drugim politikama koje obrađuju temu vandalizama ili spamovanja. Ukoliko neko uporno vandalizuje ili spamuje pod neprikladnim korisničkim imenom, poštuj odredbe onih politika koje se bave problemima vandalizama i spamovanja.

Osim u sasvim očiglednim slučajevima, nije poželjno prijavivati korisnike ako su napravili samo jednu nedavnu izmenu. Na taj način se izbegava gubljenje enrgije na blokiranje naloga koji nikada više neće biti upotrebljeni.

Imaj u vidu da je veoma bitan kontekst. Reč koja u može da zvuči uvredljivo u jednom kontekstu, u drugom može imati sasvim benigno značenje. U najvećem broju slučajeva ne postoji precizna formula za određivanje da li korisničko ime krši pravilo ili ne. Koristi zdrav razum i imaj u vidu da blokiranje novog korisnika nije nešto što mi želimo već je to nešto što činimo da zaštitimo Vojnu Enciklopediju.

Ukoliko nije problem korisničko ime, već činjenica da korisničko ime ukazuje na drugi problem kao što su vandalizmi, obično je bolje blokirati zbog većeg problema nego zbog manjeg. Vandal ili spamer registrovan pod zbunjujuće korisničkim imenom, na primer, trebalo bi da bude prijavljen adekvatnoj tabli kako bi bio blokiran zbog vandalizma ili spamovanja. Korisničko ime u tom slučaju samo pomaže u odlučivanju da je u pitanju remetilačko uređivanje.

Zbunjujuća korisnička imena

Određena korisnička imena mogu da budu problematična iako ne spadaju u neku od gore navedene četiri kategorije. To je često slučaj sa zbunjujućim ili preterano dugim korisničkim imenima, koja bi trebalo izbegavati ali ukoliko nisu preterano neprihvatljiva sama po sebi ne iziskuju hitno blokiranje.

Ipak, zbunjujuća korisnička imena mogu biti izvor problema. Korisnik koji je registrovan pod zbunjujućim korisničkim imenom može biti blokiran pre mnogo brže nego što je to uobičajeno zbog neprihvatljivog ponašanja kao što je remećenje ili vandalizam, ukoliko njegovo zbunjujuće ime dodatno doprinosi vandalizmu ili remećenju. Kao i prilikom svih drugih blokova, administratori bi trebalo da koriste svoja ovlašćenja rukovodeći se zdravorazumskim rasuđivanjem.

Izuzeci

Pojedina korisnička imena koja naizgled predstavljaju kršenje ove politike je dozvoljeno koristiti zato što su odabrana pre nego što je promenjena ili ustanovljena ova politika koja sada zabranjuje takva imena. Takva korisnička imena pripadaju korisnicima koji su već godinama aktivni korisnici Vojne Enciklopedije. Zbog toga proveri arhive relevantnih stranica (Administratorska tabla) i istoriju izmena konkretnih korisnika pre nego što pokreneš pitanje o njihovoj prihvatljivosti.

Promena korisničkog imena

Korisničko ime može promeniti birokrata. Zahtev se podnosi na stranici Promena korisničkog imena. Korisnički nalog sa nekoliko ili nijednom izmenom će biti preimenovan, pošto je to brže i lakše nego otvarati nov nalog.

Jednom kada se korisničko ime promeni, postojeći doprinosi će biti evidentirani pod novim imenom u istoriji stranica, razlikama izmena, logovima i doprinosima korisnika. Potpisi na stranicama za razgovor će sadržati staro korisničko ime. Ovo se može ručno izmeniti ali se to ne preporučuje osim ukoliko je takva namera rezultat zaštite ličnog identiteta. U takvim situacijama će staro ime ipak biti dostupno na starim verzijama stranica za razgovor.

Brisanje naloga

Nije moguće obrisati korisnički nalog zato što svi doprinosi korisničkog naloga moraju biti identifikovani u smislu autora, bilo da je u pitanju korisničko ime ili IP adresa. Korisnici koji žele da „nestane“ njihov korisnički nalog mogu mu promeniti naziv što će rezultirati promenom naziva njihove korisničke stranice i (u određenim slučajevima) stranice za razgovor.

Deljenje naloga

Korisnički nalozi mogu predstavljati isključivo pojedince. Nije dozvoljeno deliti nalog ili šifru naloga sa drugim osobama i uočavanje takve prakse će rezultirati blokiranjem deljenog naloga.

Upotreba višestrukih naloga

Preporučuje se da korisnici ne upotrebljavaju višestruke naloge bez dobrog razloga. Na primer, korisnik može poželeti da stvori dodatni nalog za upotrebu na javnim računarima kao meru predostrožnosti da bi njegov primarni nalog bio što bolje zaštićen. Korisnici koji vrše određene vrste automatizovanih unosa bi trebalo da takve unose obavljaju pomoću dodatnih naloga, tzv. botova. Preporučuje se da se postojanje višestrukih naloga obelodani na korisničkim stranicama.

Upotreba višestrukih naloga u cilju kršenja pravila nije dozvoljena. Na primer, višestruki nalozi mogu biti korišćeni da se komentarišu predlozi ili zahtevi, glasa ili učestvuje u ratu izmena.

Politika Vojne Enciklopedije se primenjuju na pojedince, ne na naloge. Blokirani korisnici ne smeju upotrebljavati lutke da bi zaobišli blok i takva praksa će rezultirati produženjem bloka ili trajnim blokiranjem.

Jasno deklarišite svoje dodatne naloge na vrhu svoje korisničke strane takvih naloga.