Vojna Enciklopedija:Kršenje autorskih prava

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search
Детаљније: Kršenje autorskih prava

Jedna od najvažnijih osobina Vojne Enciklopedije jeste da je njen tekst (ne i mediji, ali doći će i to na red) može da se slobodno distribuira, koristi i menja pod uslovima licence Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) i, ukoliko nije drugačije navedeno, GNU-ove licence za slobodnu dokumentaciju. Urednici se slažu da se njihov originalni rad objavi pod obe licence onog momenta kada ga pošalju na Vojnu Enciklopediju, a takođe se može upotrebiti i materijal koji je u javnom vlasništvu ili materijal sa nekom drugom kompatibilnom licencom, a u skladu sa pravilima o autorskim pravima, pod uslovom da se pomene autor.

Međutim, kopiranje materijala koji nije u javnom vlasništvu, ili je licenciran nekom licencom koja nije kompatibilna sa Vojno Enciklopedijinim licencama i bez odobrenja vlasnika autorskih prava (osim u slučaju kada se koristi kratki citat u skladu sa pravilima i smernicama o neslobodnom sadržaju) predstavlja najverovatnije kršenje autorskih prava. Kršenje prava takođe može biti i unošenje izmenjenog teksta ukoliko postoji dovoljno značajna jezička sličnost između kreativnog aspekta i strukture teksta, što takođe može da predstavlja i plagijat, i da donese probleme projektu u vezi sa tim. Takve situacije treba tretirati veoma ozbiljno, pošto kršenje autorskih prava ne samo da nanosi štetu ugledu Vojne Enciklopedije i njenom aspektu širenja slobodnog znanja, nego takođe može doneti i ozbiljne pravne probleme.

Što se tiče slika i drugih medija, situacija je malo drugačija, pošto postoji širi dijapazon licenci koje se na njih primenjuju. Ali, ukratko, medij koji nije dostupan pod odgovarajućom slobodnom licencom, ili ne zadovoljava kriterijume za korišćenje neslobodnog sadržaja, ne može da se koristi na Vojnoj Enciklopediji. Pogledajte Neslobodan sadržaj i Kriterijumi za neslobodni sadržaj za više detalja.

Procedura koju treba slediti u slučaju kršenja AP

Tretiranje mogućih kršenja autorskih prava zavisi od svakog slučaja posebno. Ako sumnjate da neki materijal krši autorska prava, ali niste sigurni da li tekst na Vojnoj Enciklopediji krši AP ili eksterni sajt kopira sa Vojne Enciklopedije, treba barem to da pomenete na stranici za razgovor. Drugi onda mogu ispitati u čemu je stvar i preduzeti određene korake ukoliko je to potrebno. U ovom slučaju, veoma korisna informacija koju možete dati jeste link ka sajtu sa kog mislite da je tekst prekopiran.

Ponekad se radi o lažnoj uzbuni.

  • Na primer, tekst koji se nalazi na još nekom mestu na internetu bio je zapravo iskopiran sa Vojne Enciklopedije, te samim tim Vojna Enciklopedija ne krši nikakva autorska prava. U tom slučaju, na stranicu za razgovor tog članka, najbolje je postaviti obaveštenje kako bi drugi urednici znali i time se izbeglo ponovno pokretanje iste uzbune.
  • Ako je autor članka ujedno i vlasnik autorskih prava nad originalnim tekstom, bez obzira da li je tekst već bio negde objavljen pod različitom licencom, vlasnik AP ima pravo da ga pošalje i ovde pod licencama CC-BY-SA i GFDL, i u tom slučaju ne radi se o kršenju AP.
  • Vlasnici AP takođe mogu predati delo u javno vlasništvo ili pod nekom slobodnom licencom poštujući procedure koje su opisane na Davanje materijala sa autorskim pravima, ali, dok proces predavanja ne bude potpuno gotov, članak na Vojnoj Enciklopediji mora biti obeležen sa {{Kršenje licence|url=http://www.primerwebsajta.com}}
  • Ukoliko vlasnik AP potvrdi kompatibilnu licencu preko obaveštenja na nekom spoljašnjem sajtu ili može da dokaže da je delo u javnom vlasništvu, to takođe nije kršenje autorskih prava. Na stranici za razgovor mora stajati obaveštenje u kojem se objašnjava situacija, uključujući i link ka originalnom tekstu, ukoliko postoji; potvrda se može dati i putem imejla, poštujući proceduru opisanu ovde i ovde.

Ako osnovano sumnjate deo teksta krši autorska prava, onda taj deo teksta treba ukloniti, a umesto njega dodati šablon {{Kršenje licence|url=http://www.primerwebsajta.com}}, a na stranici za razgovor objasniti svoje sumnje. Ako se kasnije dobije dozvola od vlasnika AP, tekst može biti vraćen.

Ako ceo tekst krši autorska prava ili uklanjanje dela teksta bi učinilo članak neuoptrebljivim, proverite istoriju izmena; ukoliko postoji starija verzija teksta koja ne krši AP, vratite onda članak na tu verziju.

Ako ne postoji takva verzija, možete ponovo napisati ceo članak ispočetka, jer ako to ne uradite, stranica će biti obrisana prema pravilima o brisanju. U vrlo ograničenom broju slučaja, administratori mogu odmah obrisati očigledna kršenja AP (videti KBB#Opšti kriterijumi, br. 9). Ostali urednici mogu obeležiti takve stranice šablonom {{brzo brisanje|kršenje AP}}

Ako se ne može primeniti kriterijum za brzo brisanje, urednici treba da obrišu sadržaj stranice ili određeni deo članka koji krši AP, i da ga zamene šablonom {{Kršenje licence|url=http://www.primerwebsajta.com}}, i da svoje sumnje iznesu na stranici za razgovor, gde se o ovom problemu može prodiskutovati. Ako se nakon nedelju dana ništa ne promeni — stranica je i dalje obeležena kao kršenje AP, a novi predlozi nisu dati za rešenje problema, administratori mogu izbrisati tu stranicu, ili se njen sadržaj može svesti na klicu čiji tekst ne krši AP.

Obraćanje urednicima

Ako ste u mogućnosti da utvrdite ko je ubacio materijal zaštićen AP, molimo vas da ga uputite na Vikimedijine uslove korišćenja i pravila o poštovanju autorskih prava.

Urednike koji uporno šalju materijal zaštićen autorskim pravima uprkos opomenama, administratori mogu blokirati, u cilju sprečavanja daljih problema. Urednici koji su obilato kršili pravila poštovanja AP slanjem velikog broja datoteka ili tekstova zaštićenih AP, mogu biti blokirani bez upozorenja u cilju zaštite projekta, s nadom da će prestupnik obećati da više to neće raditi. U ekstremnim slučajima, administratori mogu da postave neke specijalne uslove pre deblokiranja, kao npr. pomoć u čišćenju projekta otkrivanjem izvora odakle je materijal od AP preuzet. Ako korisnik ima dugu istoriju upornog kršenja AP, može se s razlogom pretpostaviti da sve što je on poslao krši AP, tako da se mogu ukloniti svi njegovi doprinosi, bez izuzetka.

Ako je korisnik bio već jasno upozoren, ali se kršenje AP nastavlja, možete ga prijaviti na Administratorsku tablu, kako bi se administratori angažovali u cilju zaštite projekta.

Informacije za vlasnike autorskih prava

Ako ste vlasnik sadržaja postavljenog na Vojnu Enciklopediju bez vaše dozvole, možete zahtevati da se stranica odmah obriše sa Vojne Enciklopedije. To možete uraditi na nekoliko načina:

  • Najbrži način da to uradite jeste da zatražite brisanje članka na Administratorskoj tabli,
  • Možete sami da uklonite sadržaj stranice i da ga zamenite šablonom {{Kršenje licence|url=http://www.primerwebsajta.com}}, ali tekst će ostati na taj način u istoriji stranice sve dok je neki administrator ne obriše.
  • Ako biste više voleli da to rešite privatnim putem, možete nam se obratiti i putem imejla. Ne zaboravite da ovaj mejl pregledaju dobrovoljci, tako da možda nećete dobiti odgovor istog dana.
  • Takođe se možete obratiti i službeniku zaduženom za kršenje AP, kako biste mogli zahtevati permamentno uklanjanje tog materijala (ova opcija može da potraje i do nedelju dana).

U svakom slučaju, uvek će biti potrebno da podnesete dokaz da je tekst zaista vaš. To bi npr. mogao da bude URL stranice Vojne Enciklopedije na kom se nalazi tekst za koji smatrate da je nelegalno kopiran, kao i URL stranice vašeg sajta ili biblografska referenca sa brojem stranica odakle tvrdite da je sadržaj bio iskopiran.

Ako ste vlasnik autorskih prava nad delom koje želite da licencirate slobodnom licencom koja dozvoljava nesmetano korišćenje i menjanje, molimo vas pogledajte Doniranje materijala sa autorskim pravima.

Vidi još