Vojna Enciklopedija:Politika privatnosti

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Molimo vas da ako želite da diskutujete o ovoj politici ili da predložite neke izmene, to uradite na stranici za razgovor.

Opšti okvir

Ova politika se odnosi na lične informacije koje skladišti Vojna Enciklopedija na svojim serverima i koje su u vezi sa njenim projektima i njihovim zajednicama. U skladu sa svojom politikom skladištenja podataka, Vojna Enciklopedija skladišti najmanju moguću količinu ličnih informacija koje su potrebne za normalno funkcionisanje njenih projekata.

Javni i kolaborativni karakter projekata

Svi projekti Vojne Enciklopedij zasnovani su na saradnji njihovih korisnika koji koriste Medijaviki softver. Bilo ko sa internet pristupom (bez ikakvih drugih ograničenja), prijavljen kao registrovan korisnik ili neprijavljen, može da uređuje stranice čije je javno uređivanje omogućeno. Time urednici stvaraju objavljeni dokument i javni zapis svake dodate, oduzete ili promenjene reči. Ovo je javni čin, a urednici se javno identifikuju kao autori tih izmena. Svi doprinosi na projektu i sve javno dostupne informacije o tim doprinosima, neopozivo su licencirane slobodnom licencom i dozvoljeno je njihovo slobodno kopiranje, citiranje, ponovno korišćenje i adaptiranje uz izvesna ograničenja.

Aktivnosti na projektima Vojne Enciklopedije

Generalno, ova politika se primenjuje samo na privatne podatke koje drži ili skladišti Vojna Enciklopedija, koji nisu javno dostupni.

Interakcije sa projektima koje nisu pokrivene ovom politikom uključuju, ali nisu ograničene na njih, aspekte pretraživanja i uređivanja stranica, korišćenje viki funkcije slanja imejla, prijavljivanja i slanje poruka na mejling liste koje hostuje Vojna Enciklopedija. U toku ovih interakcija IP adresa korisnika i drugi mogući lični podaci mogu biti otkriveni javnosti ili specifičnoj grupi volontera koji rade nezavisno od Vojne Enciklopedije.

Korisnici takođe mogu kontaktirati i putevima van sajtova Vojne Enciklopedije, putem imejla, IRC-a ili drugog klijenta za četovanje, ili nekog drugog nezavisnog sajta, stoga treba da sami procene rizik koji to uključuje, u skladu sa sopstvenom potrebama za privatnošću, pre nego što krenu da koriste ove metode komunikacije.

Korisnički nalozi i autorstvo

Fondacije ne zahteva od urednika da se registruju na projekte. Bilo ko može da uređuje kao neprijavljeni korisnik, i u tom slučaju, biće identifikovani prema svojoj IP adresi. Prijavljeni korisnici identifikuju se svojim korisničkim imenom koje su sami izabrali. Korisnici biraju sami lozinku, koja je tajna i koja se koristi za verifikovanje integriteta njihovih naloga.

Osim u slučajima kad to zahteva zakon, niko je sme otkrivati, ili namerno iznositi korisničke lozinke i/ili kolačiće koji se generišu radi identifikacije korisnika. Otvoreni korisnički nalozi ne mogu se brisati. U zavisnosti od pravila na pojedinim projektima, moguće je promeniti korisničko ime naloga. Vojna Enciklopedija ne garantuje ispunjenje zahteva za izmenu korisničkog imena.

Svrha skupljanja ličnih informacija

Vojna Enciklopedija ograničava sakupljanje ličnih podataka korisnika samo u onolikoj meri koja je potrebna za dobrobit njenih projekata, uključujući, ali ne i ograničavajući se samo na sledeće:

Poboljšanje javne odgovornosti na projektima. Vojna Enciklopedija je svesna činjenice da svaki sistem koji je otvoren toliko da u njemu može da učestvuje najveći mogući broj ljudi, takođe je i podložan i određenim zloupotrebama i kontraproduktivnom ponašanju. Vojna Enciklopedija i zajednice projekata su uspostavili određeni broj mehanizama za sprečavanje ili zauzstavljanje zloupotreba. Na primer, kada se istražuje zloupotreba na projektu, uključujući i zlonamerno korišćenje „lutaka“ (duplih naloga), vandalizama, maltretiranja drugih korisnika, neproduktivno ponašanje, IP adrese korisnika (koje su dostupne ili iz istorije izmena ili iz zapisa iz baze podataka) mogu biti korišćene kako bi se identifikovao izvor ili izvori zloupotrebe.Ova informacija je dostupna korisnicima sa administratorskim pravima koje su njihove zajednice odabrale kako bi štitili projekat.
Obezbeđivanje statistika veb sajta. Vojna Enciklopedija sakuplja sirove dnevničke podatke iz korisničkih poseta. Ovi dnevnici se koriste za proizvodnju statističkih stranica sajta; sirovi dnevnički podaci nikad se ne objavljuju u javnost.
Rešavanje tehničkih problema. Dnevnički podaci mogu da pomognu developerima da reše tehničke probleme kao i da uđu u trag zlonamernim veb paucima koji se nalaze na sajtu.

Detaljnije o skladištenju ličnih podataka

Opšta očekivanja

IP i druge informacije tehničke prirode

Kad posetilac traži ili čita neku stranicu, ili pošalje mejl preko Vojno Enciklopedijskog servera, ne skladišti se ništa više informacija nego što je to uobičajeno i kao što to rade inače sve veb stranice. Vojna Enciklopedija može da zadrži sirove zapise tih transakcija, ali oni neće biti objavljeni niti će biti korišćeni za praćenje legitimnih korisnika.
Kada prijavljeni korisnik uređuje stranicu, serveri skladište na određeni period vremena poverljive podatke vezane za IP informacije. Ove informacije se automatski brišu nakon izvesnog vremena. Kod neprijavljenih urednika, njihov IP je javan i služi kao dokaz autorstva određene izmene. Na taj način, treća strana može da identifikuje autora izmene na osnovu njegovog IP i u kombinaciji sa drugim dostupnim informacijama. Uređivanje s korisničkim nalogom omogućava bolju zaštitu privatnosti.

„Kolačići“

Veb sajtovi postavljaju privremene „kolačiće“ (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted) na računar posetioca kad god on poseti neku od stranica projekata. Čitaoci koji ne žele da se registruju ili uređuju, mogu da odbiju taj „kolačić“, koji će biti obrisan na kraju sesije (seanse) u veb čitaču. Kolačići se mogu postaviti i kada se neko prijavi kako bi se održao status prijavljenog. Ako neko sačuva korisničko ime i lozinku u svom serveru (poslužiocu), ta informacija će se čuvati 30 dana, tokom kojih će svaki put biti ponovo poslata serveru prilikom svake nove posete projektu. Urednici koji koriste javne računare i koji ne žele da svoje korisničko ime prikažu budućim korisnicima tog računara, treba da očiste „kolačiće“ nakon korišćenja računara.

Istorija stranice

Izmene i drugi doprinosi na Projektu ili na nekom od članaka, korisničkoj strani ili strani za razgovor se čuvaju trajno. Uklanjanje teksta sa projekta ne znači i njegovo trajno brisanje. Uobičajeno, na projektima svako može videti prethodnu verziju članka. Čak i ako je članak obrisan, korisnik kome je povereno veće pravo pristupa može videti sadržaj koji je obrisan za javnost. Informacije mogu biti trajno obrisane samo od strane pojedinaca koji imaju pristup Vojno Enciklopedijskim serverima, ali osim u retkim slučajevima kada se od Fondacije zahteva da obriše istoriju promena po nalogu suda ili nekog drugog državnog organa, ne postoji garancija da će informacije biti trajno obrisane.

Korisnički doprinosi

Informacije o doprinosima korisnika se takođe prikupljaju i dostupne su javnosti. Doprinosi korisnika se evidentiraju prema njihovoj registraciji i statusu logovanja. Podaci o doprinosu korisnika kao što su vreme kada je izmena izvršena kao i broj izmena su javno dostupni preko korisničke liste doprinosa i u agregatnoj formi objavljenoj od strane drugih korisnika.
Čitanje projekata
Prilikom posete stranicama, količina informacija koja se prikuplja nije veća od količine informacija koje se uobičajeno prikupljaju od strane drugih sajtova. Osim uobičajenih sirovih podataka o logovanju, koji se prikupljaju za generalnu upotrebu, posete stranicama ni na koji način ne otkrivaju identitet posetioca u javnosti. Uzorak sirovog podatka o logovanju može uključivati i IP adresu korisnika, ali se ona ne reprodukuje u javnosti.
Uređivanje projekata
Izmene na projektu se identifikuju putem korisničkog naloga ili putem IP adrese uređivača, a istorija uređivanja se generiše aktivnošću uređivača u listi doprinosa. Ova informacija će biti trajno dostupna u projektima.
Ulogovani registrovani korisnici:
Ulogovani registrovani korisnici ne izlažu svoju IP adresu javnosti osim u slučaju zloupotrebe, uključujući i vandalizam na stranici od strane korisnika ili drugog korisnika sa istom IP adresom. IP adresa korisnika se čuva na našim serverima određeni period vremena, tokom kojeg je dostupna administratorima servera i korisnicima kojima su odobrena čekjuzerska prava.
IP adresa i njena povezanost sa korisničkim nalozima koje je dele, može biti javno objavljena pod određenim okolnostima (vidi dole).
Urednike koji koriste poslovni mejl server od kuće ili preko DSL ili kablovske internet konekcije je relativno lako identifikovati putem njihove IP adrese; u tom slučaju će biti lako izvršiti upoređivanje svih doprinosa na različitim projektima koji su učinjeni sa iste IP adrese. U ovakvim situacijama, otvaranje i korišćenje korisničkog naloga je bolji način za očuvanje privatnosti podataka.
Neulogovani registrovani korisnici i neregistrovani korisnici:
Urednici koji se nisu ulogovali mogu biti identifikovani prema njihovoj IP adresi. U zavisnosti od vrste internet konekcije, njihova IP adresa može biti praćena do velikih internet provajdera ili konkretnije, do škola, poslovnih prostorija ili domova. Moguće je koristiti ovu informaciju u kombinaciji sa drugim informacijama, uključujući i stil uređivanja i sklonosti, kako bi se autor u potpunosti identifikovao
Diskusije
Na našim stranicama za razgovor:
Svaka stranica koja se može uređivati može i teoretski biti mesto za razgovor. Uobičajeno, razgovor se na Vojno Enciklopedijskim projektima obalja preko korisničke stranice za razgovor (svaki korisnik ima svoju stranicu za razgovor), na stranici za razgovor članka (svaki članak ima svoju stranicu za razgovor) ili na stranicama koje su posebno namenjene za razgovor i koje funkconišu kao forum (npr. Trg). Politika privatnosti primenjuje se i na stranice za razgovor na isti način na koji se primenjuje i na ostale sadržaje na projektima.
Putem elektronske pošte:
Korisnici nisu u obavezi da navedu svoju elektronsku adresu prilikom registracije. Korisnici koji to učine mogu onemogućiti druge ulogovane korisnike da im šalju imejl podešavanjem opcija koje pruža viki softver. Kada primaju imejl od drugih korisnika njihova adresa ostaje skrivena. Kada odluče da pošalju mejl drugim korisnicima, njihova adresa je vidljiva u polju pošiljalac.
Elektronska adresa korisnika uneta prilikom registracije može biti korišćena za komunikaciju od strane Vojne Enciklopedije. Korisnici koji pri registraciji nisu uneli validnu elektronsku adresu neće moći da resetuju svoju lozinku u slučaju da je zaborave. U ovakvim situacijama korisnici mogu kontaktirati nekog od server administratora Vojne Enciklopedije kako bi bila uneta njihova nova elektronska adresa. Korisnik može ukloniti svoju elektronsku adresu iz registrovanih podataka kako bi sprečio njenu upotrebu. Privatna korespondencija između korisnika može biti sačuvana po želji tih korisnika i na nju se ne odnosi politika Vojne Enciklopedije.
Na mejling listama:
Elektronske adrese koje se koriste za komunikaciju putem mejling lista Projekta su dostupne drugim korisnicima liste. Arhiva većine mejling lista je javna, a pretraga javnih arhiva može se obaviti putem interneta. Elektronska adresa korisnika liste takođe može biti „citirana“ u mejlovima drugih korisnika. Ove elektronske adrese kao i poruke poslate na mejling listu mogu biti arhivirane i učinjene trajno dostupnim javnosti.
Putem OTRS:
Neke elektronske adrese (kao što su info-en i dot org) forvarduju mejl timu volontera kojima je Fondacija poverila korišćenje tiketing sistema, kao što je OTRS, za odgovaranje. Mejlovi poslati ovom sistemu nisu javno dostupni ali će volonteri izabrani od strane Fondacije imati uvid u njih. Tim koji je zadužen za tiketing sistem može raspravljati o sadržini mejlova sa drugim saradnicima u cilju kvalitetnijeg odgovora. Mejl upućen na privatne adrese članova Upravnog odbora ili drugih funkcionera Vojne Enciklopedije takođe može biti upućen OTRS timu. Ove poruke i elektronske adrese mogu biti sačuvane od strane OTRS tima i bilo kog imejl servisa koji koriste i mogu im biti dostupne.

Pristup ličnim informacijama i njihovo objavljivanje

Pristup:

Na Projektima uglavnom rade volonteri. Neki aktivniji korisnici odabrani su od strane zajednice i dat im je privilegovani pristup.

Drugi korisnici koji mogu imati pristup ličnim podacima obuhvataju, ali nisu ograničeni samo na korisnike koji imaju pristup OTRS, čekjuzere i vršioce nadzornih funkcija, korisnike odabrane od strane zajednice za obavljanje funkcije stjuarda ili arbitra, članove upravnog odbora, postavljena lica i lica pod ugovorom, developere i ostale koji imaju visok stepen pristupa serverima.

Pristup i objavljivanje ovih podataka u skladu je sa Zakonom kao i sa pojedinim politikama koje pokrivaju neke od funkcija u pitanju. Razmena informacija između privilegovanih korisnika ne smatra se „objavljivanjem“

Objavljivanje: politika objavljivanja informacija

Politika Vojne Enciklopedije u vezi sa objavljivanjem ličnih podatka prikupljenih na server logovima, kroz zapise u čekjuzer bazi podataka ili putem nekog drugog javnosti nedostupnog metoda je da ovi podaci mogu biti objavljeni od strane volontera Vojne Enciklopedije samo u nekoj od sledećih situacija:

  1. U odgovoru na sudski nalog ili bilo koji obavezujući nalog od strane organa reda,
  2. Uz dozvolu korisnika na koga se odnose lični podaci,
  3. U slučaju istrage zbog zloupotrebe,
  4. Kada se informacija odnosi na pregled stranice generisan od strane spajdera ili bota i kada je njena distribucija neophodna da bi se ilustrovali ili rešili tehnički problemi,
  5. Kada korisnik vandalizuje članke ili istrajava u destruktivnom ponašanju, podaci mogu biti učinjeni dostupnim vršiocu usluge, kerijeru ili trećoj strani kako bi pomogli u preciznijem blokiranju IP adrese, ili u formulisanju žalbe relevantnom internet provajderu,
  6. Kada je neophodno zaštititi prava, imovinu ili bezbednost Vojne Enciklopedije, njenih korisnika ili javnosti.

Osim u gore navedenim slučajevima, politika Vojne Enciklopedije ne dozvoljava distribuciju ličnih podataka ni pod kojiim drugim okolnostima.

Pristup treće strane i obaveštavanje registrovanih korisnika u slučaju pokretanja pravne procedure za pristup ličnim podacima:

Opšti princip je da se pristup i skladištenje ličnih podataka u svim projektima mora svesti na minimum i da se oni smeju koristiti samo interno u funkciji dobrobiti projekata. Ipak, ponekad Vojna Enciklopedija može dobiti sudski nalog ili neki drugi obavezujući nalog od organa reda, suda ili drugog ekvivalentnog državnog organa, kojim joj se nalaže da omogući pristup ličnim podacima registrovanih korisnika i zbog koga Fondacija može biti prinuđena da postupi u skladu sa nalogom. U slučaju ovakvog pravno obavezujućeg naloga, Vojna Enciklopedija će pokušati da obavesti tangiranog korisnika u roku od tri radna dana nakon prijema naloga i to slanjem imejla na elektronsku adresu (ako postoji) koju je tangirani korisnik naveo prilikom registracije.

Vojna Enciklopedija ne može ovakvom korisniku pružati pravne ili bilo kakve druge savete u vezi sa adekvatnim odgovorom na nalog. Vojna Enciklopedija priznaje da takvi korisnici mogu imati pravo da se odupru ili ograniče objavljivanje ovih informacija tako što će sudu podneti zahtev za ukidanje naloga. Korisnici koji žele da se suprotstave sudskom nalogu ili drugom obavezujućem nalogu treba da potraže pravni savet u vezi sa primenom prava i raspoloživim procedurama.

Ukoliko Vojna Enciklopedija primi zahtev za ukidanje ili ograničenje sudskog naloga koji je uručen sudu kao rezultat delovanja korisnika ili njegovog advokata, Vojna Enciklopedija neće otkriti traženu informaciju sve dok Vojna Enciklopedija ne dobije sudski nalog da to učini.

Registrovani korisnici nisu dužni da u svoje registracione podatke unesu elektronsku adresu. Ipak, ukoliko tangirani registrovani korisnik nije uneo elektronsku adresu, Fondacija neće biti u mogućnosti da obavesti korisnika mejlom kada dobije zahtev od strane organa reda za omogućavanje pristupa ličnim podacima korisnika.

Odricanje odgovornosti

Vojna Enciklopedija veruje da je održavanje i očuvanje privatnosti korisničkih podataka veoma važna stvar. Ova politika privatnosti, zajedno sa drugim pravilima, rešenjima, i akcijama koje preduzima, predstavlja iskreni napor da se održi sigurnost ograničenih korisničkih informacija koje su sakupljene i pohranjene na našem serveru. Ipak, Vojna Enciklopedija ne može da garantuje da će ove informacije korisnika ostati privatne. Priznajemo da, uprkos našim iskrenim naporima da zaštitimo privatne podatke korisnika, određene osobe ipak mogu razviti metode za otkrivanje takvih informacija i njihovo objavljivanje. Zbog toga, Vojna Enciklopedija ne može da garantuje bezbednost od neautorizovanog pristupa tim informacijama dobijenim na osnovu učestvovanja na projektima Vojne Enciklopedije.

Vidi još