Vojna Enciklopedija:Pravila za korišćenje slika

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted

Ova strana opisuje načela upotrebe slika na Vojnoj Enciklopediji, uključujući formate, sadržaj i politiku slanja. Ako imate neko pitanje, idite na stranu koja je najodređenija za vaše pitanje, da biste dobili što brži odgovor.

Slanje slika

Autorska prava se moraju poštovati.
Svaka slika mora imati nalepnicu za autorska prava tj. jasno definisan pravni status. Slika koja se pošalje i ne obeleži propisno, briše se posle nedelju dana.
Slike na Internetu su uglavnom pokrivene autorskim pravima.
Ako negde na Internetu vidite neku sliku koja vam se sviđa i za koju mislite da bi vam dobro došla u članku, nemojte odmah požuriti da je skinete i postavite na Vojnu Enciklopediji. Prvo pogledajte naokolo po sajtu i vidite pod kojim je uslovima slika licencirana - najčešće se na vezama koje se zovu Copyright(s), Policy, Rules ili slično nalazi obaveštenje o autorskim pravima. Ako ga nigde nema, po Zakonu o autorskim pravima SAD NEMATE NIKAKVA PRAVA i sliku možete koristiti jedino pod uslovima poštene upotrebe. Zato takve slike treba izbegavati, tj. pokušajte da nađete sliku koja se može poslati pod uslovima GNU-ove licence za slobodnu dokumentaciju, neke od prihvatljivih Kriejtiv Komons licenci ili koja je u javnom vlasništvu (tj. nije pokrivena autorskim pravima).
Teret označavanja je na vama.
Kada pošaljete sliku na Vojnu Enciklopediju, vi ste dužni da joj stavite i nalepnicu i da je obrazložite. Za svaku sliku potrebno je navesti odakle je preuzeta (URL, a ako je skenirana ISBN), kada (datum i vreme) i pod kojim uslovima, a kada se radi o slikama u poštenoj (pravičnoj) upotrebi, i opravdanje za poštenu upotrebu. Ako se slika prenosi sa Vojne Enciklopedije na drugom jeziku, obavezno je navođenje interviki veze ka toj Vikipediji. Ukoliko sliku ne obeležite, može je preuzeti neko iz tima koji se bavi slikama, ali tim nema obavezu da to učini. Ako ste vi autor slike, možete da birate da li ćete je staviti u javno vlasništvo ili ćete je licencirati pod uslovima GNU-ove licence za slobodnu dokumentaciju ili neke od prihvatljivih Kriejtiv Komons licenci, i koristite jedan od odgovarajućih šablona:
 • javno vlasništvo - {{jv-ja}}, {{jv-korisnik}}
 • GNU-ova licenca slobodne dokumentacije - {{GLSD}}
 • prihvatljive Kriejtiv Komons licence - {{cc-by-sa-2.5}}
  ovo je jedna od više Kriejtiv Komons licenci; ova verzija dozvoljava slobodnu upotrebu, uključujući i komercijalnu upotrebu; zahteva da se navede autor i zahteva da bilo koje izvedeno delo ili dalja distribucija budu pod istom licencom.
 • takođe možete i istovremeno pod dve gore navedene licence - tzv. dvojno licenciranje:
 • autorska prava - {{Slobodna upotreba}}
  ova licenca je nastala zbog debate da li je moguće odreći se svih prava nad nekim delom tj. staviti ga u javno vlasništvo; za više detalja pogledajte Granting work into the public domain
Korisnici koji se ne pridržavaju gornjih pravila će biti sankcionisani.
Ukoliko se korisnik ne pridržava gornjih pravila, dobija:
 1. prvi put obaveštenje o pravilima i svojim obavezama
 2. drugi put upozorenje da krši politiku Vojne Enciklopedije i da mu preti „blokiranje slanja“
 3. treći put i nadalje briše se slika u pitanju i svaka sledeća koju korisnik pošalje, bez rasprave tj. korisnik ima zabranu slanja slika u periodu od godinu dana.
Nalepnice za autorska prava.
One su nabrojane na strani Nalepnice za autorska prava nad slikama a šabloni za te nalepnice na Šabloni/Autorsko pravo. Korisnici ne mogu samostalno da izmišljaju šablone za licence nad slikama.
Bez personalizovanih šablona
Pošto postoje šabloni opšti šabloni kojima se označavaju slike kojima su Saradnici autori ili nad kojima drže autorska prava, nema potrebe da se prave personalizovani šabloni tipa {{LICENCA-MOJE_KORISNIČKO_IME}}. Svi šabloni za slike koje korisnici šalju su navedeni gore.

Vidi još

 • Strana slike, detaljan opis šta sve treba da se nalazi na strani slike, kao potpuni opis slike, njenog sadržaja, autorstva, i statusa autorskog prava.
 • Rezolucija koju zahteva dopunu pravila tačnim definisanjem koji su materijali u poštenoj upotrebi dozvoljeni na Vojnoj Enciklopediji.
 • Politika doktrine izuzeća, koja se primenjuje na neslobodni sadržaj na Vojnu Enciklopediju, donesena u skladu sa Rezolucijom Borda Vojne Enciklopedije o politici licenciranja.
 • Spisak korisnika koji imaju zabranu slanja slika na Vojnu Enciklopediju.