Vojna Enciklopedija:Proširena sintaksa za slike

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Za skraćeni pregled rada sa slikama, pogledajte Pomoć:Uređivanje#Slike

Sintaksa za korišćenje slike u poslatoj veličini sa objašnjenjem

Da biste koristili sliku u veličini u kojoj je ona poslata i sa objašnjenjem koristite [[Slika:Westminstpalace.jpg|okvir|n|tekst objašnjenja]]. Ovu sintaksu treba koristiti da promenite slike koje su koristile originalnu sintaksu sa forme [[Slika:Westminsterpalace.jpg|objašnjenje]].

tekst objašnjenja

Stara sintaksa za slike bez objašnjenja ili formatiranja

Stara sintaksa za slike bez objašnjenja je [[Slika:Westminstpalace.jpg|dodatni tekst]]. Slika se prikazuje u redu sa tekstom. Dodatni tekst se koristi kao alt atribut za sliku, koji se koristi u programima koji ne prikazuju slike, kao što je na primer "čitač ekrana". Takođe dodatni tekst se koristi i kao title atribut koji se vrlo često prikazuje kao savet (tooltip) kada je miš na slici.

Pogledajte Image markup with HTML za stariji način postavljanja objašnjenja ispod slike pomoću HTML koda. Taj način nije više poželjan. Molimo vas da koristite novi način povezivanja objašnjenja i slika koji je objašnjen na ovoj strani.

Pogledajte Captions za diskusiju o odgovarajućim tekstovima objašnjenja. Pogledajte Alternative text for images za diskusiju o odgovarajućem dodatnom tekstu. Nažalost, nije moguće odrediti različite tekstove za ove dve namene.

Primer

dodatni tekst

Nova sintaksa za slike

Vestministerska palata

Nova sintaksa za slike je kompatibilna sa starom, tako da nema potrebe za menjanjem članaka.

U okviru sintakse za slike [[Slika:imefajla|opcije]] (na primer slika [[Slika:Westminstpalace.jpg|мини|100p|лево|Vestministerska palata]] prikazana levo), moguće je podesiti nekoliko podešavanja kada se ubacuje slika u članak. Ove opcije utiču na položaj slike, njenu veličinu i način prikaza. Opcije su: десно, лево, центар, n, veličinap, мини i оквир. Moguće je koristiti i opcije na engleskom jeziku right, left, center, none, sizepx, thumbnail (thumb), frame, alternate (caption) text.


Sa Temze Opcije mogu da se kombinuju i tada se koristi vertikalna crta ("|") da odvoji jednu opciju od druge. Opcije se mogu stavljati u proizvoljnom redu. Neprepoznata opcija će biti iskorištena kao potpis slike. Ako ima više neprepoznatih opcija, zadnja će biti uzeta kao potpis slike. To se vidi u sledećem primeru prikazanom desno:

[[Slika:Westminstpalace.jpg|мини|Vestministerska palata|200p|desno|Sa Temze]]

Desno, levo, centar, n

desno
Westminstpalace.jpg
Slika će biti prikazana uz desnu ivicu, a tekst će "teći" uz levu ivicu slike. Primer je prikazan desno.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|десно|70p|]]

levo
Westminstpalace.jpg
Slika će biti poravnjana uz levu ivicu stranice, a tekst će "teći" uz desnu ivicu slike. Primer je prikazan levo.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|лево|70p|]]

centar
Slika je centrirana na sredini strane, i...Westminstpalace.jpg...tekst koji sledi sliku će početi ispod same slike. Primer je iznad.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|центар|70p|]]

n
Slika se nalazi uz levu ivicu, i...Westminstpalace.jpg...tekst koji sledi sliku će početi ispod same slike. Primer je iznad.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|n|70p|]]

Komentari:
Westminstpalace.jpg
Gornje 4 opcije nisu međusobno kompatibilne. Kada se koriste zajedno, poslednja nadjačava prethodne, Primer je levo.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|n|десно|центар|лево|70p|]]

Westminstpalace.jpg
Ono šta se nalazi izmeću zadnje vertikalne linije i zatvorenih zagrada ("]]"), čak i u slučaju da tu nema ničega, se koristi kao zadnja opcija i to radi kao što se i očekuje. U primeru prikazanom desno, poslednja opcija je десно, slika je uz desnu ivicu, a tekst teče levo od slike.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|70p|десно]]
Westminstpalace.jpg
Ovaj tekst JESTE prikazan.
Specijalno, ako je zadnja opcija prazan tekst, tj. ako nema ničega između zadnje vertikalne crte i zatvorenih zagrada, naslov NEĆE biti prikazan. Primeri su prikazani levo i desno.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|мини|Ovaj tekst NIJE prikazan|70p|лево|]]
[[Slika:Westminstpalace.jpg|мини|Ovaj tekst JESTE prikazan.|70p|десно]]

Veličina, mini, okvir

veličinap
Westminstpalace.jpg
Ova opcija proizvodi da prikazana slika ima širinu tačno onoliko piksela koliko je navedeno umesto veličina. Primer je desno. Visina se proračunava da bi se održala proporcija slike.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|десно|70p|]]

Westminstpalace.jpg

Moguće je koristiti i oznaku širina x visina p (razmake ne trebate stavljati, dodati su samo radi čitljivosti). U ovom slučaju slika neće biti šira niti viša od željenog broja piksela, a zadržaće originalnu proporciju. Primer desno ima visinu 100 piksela, a širinu 133.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|десно|200x100p|]]
Primetite da se ovde ne koristi HTML kod da bi se promenila veličina prikazane slike. Server generiše novu sliku u potrebnoj veličini i tu sliku prikazuje. Ovo se događa i kada se ova opcija koristi zajedno sa opcijom mini.
Westminstpalace.jpg
Komentar: Ukoliko postoji više "veličina" opcija, samo se zadnja koristi. Primer je desno.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|десно|50p|80p]]

mini
Westminstpalace.jpg
Vestministerska palata
Opcija mini generiše umanjenu sliku. Veličina je automatski određena ako nije navedena opcija veličinap. Počevši od Medijaviki verzije 1.5, svaki korisnik može u svojim podešavanjima podesiti ovu veličinu. Bez opcija лево, центар ili н, slika se prikazuje na desnoj strani. Ako slika ima naslov, taj tekst se ispisuje ispod slike. Primeri su prikazani levo [[Slika:Westminstpalace.jpg|мини|лево|100p|]] i uz desnu ivicu [[Slika:Westminstpalace.jpg|мини|Vestministerska palata]]
Ispod slike, u desnom uglu, je prikazana ikonica koja omugućava prikaz uveličane slike, tj. slike u veličini u kojoj je poslata na Vojnu Enciklopediju.

okvir
Vestministerska palata
Sa ovom opcijom slika se prikazuje u njenoj pravoj veličini uokvirena linijom. Naslov slike, ako ga ima, je prikazan u okviru rama. Bez opcija лево, центар ili н, slika se prikazuje na desnoj strani.
[[Slika:Westminstpalace.jpg|оквир|мини|50p|Vestministerska palata]]

Ako slika ima samo opciju za veličinu (veličinap), tada se slika prikazuje u redu sa tekstom. Ako je originalna slika malih dimenzija, prikazana slika može biti uvećana.

Sledeći kod:

tekst tekst tekst tekst tekst tekst
[[Slika:Westminstpalace.jpg|150p|Vestministerska palata]]
tekst tekst tekst tekst
[[Slika:tst.png|100p|Ovo je globus.]]
tekst tekst tekst

će prikazati

tekst tekst tekst tekst tekst tekst Vestministerska palata tekst tekst tekst tekst Ovo je globus. tekst tekst tekst
Opcija n može da se koristi da se dobije umanjeni prikaz slike bez levog ili desnog poravnjanja. Ovoje najkorisnije za tabele. Evo primera:

Kako koristiti n opciju
Londonske palate
Vestministerska palata
sa Temze
[[Slika:Westminstpalace.jpg|мини|n|100p|sa Temze]]
Bakingemska palata Kraljičin dom [[Slika:Buckingham palace Copyright2003KaihsuTai.jpg|мини|n|100p|Kraljičin dom]]

Umanjeni prikaz slike sa naslovom ispod koji ima jednu ili više veza

Počevši od MediaWiki verzije 1.3, moguće je dodati vezu i u tekst opisa slike, na primer:

[[Slika:Westminstpalace.jpg|лево|мини|Ovo je Vestministerska palata u [[London]] u]] će dati:

Ovo je Vestministerska palata u Londonu


Vodite računa da je broj otvorenih i zatvorenih uglastih zagrada jednak. Jedna više ili manje će prouzrokovati da se čitava slika ne prikaže.

Poništavanje moda za tok teksta oko slike

Nakon teksta koji okružuje sliku, moguće je ponovo staviti tekst u punoj širini stranice ispod slike. Za to se koristi viki oznaka ispod. Ona će prouzrokovati da se tekst više ne prikazuje pored slike, što može biti korisno iz estetskih razloga ili zbog promene teme teksta.

<br style="clear:both" />

Povezivanje ka strani sa opisom slike

Ukoliko želite da umesto same slike, prikažete link ka strani sa opisom slike, koristite dvotačku na samom početku ispred reči Slika, u okviru klasičnog linka, kao u sledećem primeru

[[:Slika:Njegos.jpg|Njegoš]] što će prikazati sledeće: Njegoš

Galerije slika

U članke je moguće dodavati i galerije slika. Za detalje pogledajte Galerija.

Vidi još