Vojna Enciklopedija:Rešavanje sukoba

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted Rešavanje sukoba je proces koji podrazumeva dogovor između dve sukobljene strane strane, kao i nalaženje kompromisa. On podrazumeva proces, medijaciju (posredovanje), arbitražu (suđenje), pomirenje i druge vrste razgovora.

U medijaciji treća strana pomaže u izmirenju dok kod pomirenja zavađeni korisnici sami postižu dogovor.

Koraci ka rešavanju spora

Obično se ovaj proces sastoji iz 5 koraka:

Prekid sukoba

Sastoji se u razdvajanju sukobljenih strana i onemogućavanju nastavka spora. Pribegava se zaštiti stranice od izmena i privremenom blokiranju korisnika.

Primeri napada

 • korišćenje teških reči (nazivanje drugih korisnika rečima kao što je nacista)
 • prozivanje imena (nacipedija)
 • pozivanje na blokiranje drugog korisnika
 • laganje
 • lični napadi (Da nisi toliko glup shvatio bi moju tačku gledišta)
 • poređenje (poređenje protivnika sa Hitlerom i sličnim)

Rešavanje problema

Posrednik će pokušati da nađe pravo rešenje i da postavi tekst u najboljem mogućem obliku, koji odgovara obema stranama. Ipak, često dolazi do ponovnog rata izmena nakon kraćeg perioda, bilo na istom, bilo na nekom drugom tekstu.

Rešavanje problema koji su doveli do sukoba

Ukoliko je to moguće potrebno je ne samo dovesti tekst u red već i ljude.

Opraštanje

Pomirenje

Smernice za posrednika

 • Ostani miran i piši u tihom stilu
 • Upitaj sukobljene strane zašto su ovde
 • Objasni da želiš da čuješ obe strane priče
 • Dopusti da se isprazne
 • Ukoliko se situacija rešava na IRC-ju ne napuštaj razgovor osim ako to nije preko potrebno
 • Ne savetuj
 • Ne zauzimaj stranu
 • Ne osuđuj
 • Ne rešavaj ti spor već pusti njih da ga reše
 • Ustanovi neka pravila kao npr. zabranu vređanja


Pitanja koja možeš da postaviš

 • Objasni mi istoriju sukoba i činjenice vezane za njega
  • Trebalo bi da bude osnovano na činjenicama ne mišljenjima
 • Šta želiš da postigneš meditacijom
 • Šta se dogodilo i kakvog je to efekta imalo na tebe
 • Šta misliš da bi trebalo uraditi danas
 • Šta ti misliš, na koji način rešiti ovaj sukob?

Vidi još


Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted