Vojna Enciklopedija:Spisak

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

MedijaViki softver se između ostalog odlikuje mogućnošću pravljenja različitih vrsta spiskova i njihovim kombinovanjem.

Osnove

U MedijaVikiju postoje tri vrste spiskova (lista). Sređena lista, nesređena lista i definiciona lista. U narednim sekcijama, sređene liste će biti korišćene kao primeri. Nesređene liste bi davale odgovarajuće rezultate.

vikitekst prikaz
* Lako je praviti liste:
** počnite svaki red
* sa zvezdicom
** više zvezdica znači
*** dublji nivo
 • Lako je praviti liste:
  • počnite svaki red
 • sa zvezdicom
  • više zvezdica znači
   • dublji nivo
*Novi red
*u listi 
označava kraj liste.
Naravno
*uvek možete
*početi ponovo.
 • Novi red
 • u listi

označava kraj liste. Naravno

 • uvek možete
 • početi ponovo.
# Sređene liste su dobre
## veoma organizovane
## lake za praćenje
 1. Sređene liste su dobre
  1. veoma organizovane
  2. lake za praćenje
* Takođe možete
**da lomite redove
**na ovaj način
 • Takođe možete
  • da lomite redove
  • na ovaj način
; Definicione liste
; stavka : definicija
; tačka-zapeta pa termin
: dvotačka pa definicija
Definicione liste
stavka
definicija
tačka-zapeta pa termin
dvotačka pa definicija
* Ili pravite mešane liste
*# i ugnijezdite ih
*#* ovako
*#*; definicije
*#*: rade:
*#*; jabuka
*#*; banana
*#*: voće
 • Ili pravite mešane liste
  1. i ugnijezdite ih
   • ovako
    definicije
    rade:
    jabuka
    banana
    voće

Pasusi u spiskovima

Zbog jednostavnosti, stavke u spiskovima ne mogu biti duže od jednog pasusa. Naredan prazan red će završiti listu i resetovati brojač za sređene liste. Odvajanje stavki nesređenih listi obično nema nikakvog primetnog efekta.

Pasusi mogu da se iznude kod lista koristeći HTML tagove. Dva simbola za novi red, <br><br>, postići će željeni efekat.

Za spisak koji sadrži stavke koje su duže od jednog pasusa, dodavanje praznog reda između stavki je možda potrebno kako bi se izbegla konfuzija.

Nastavljanje stavke spiska nakon podstavke

U HTML-u, lista može da sadrži više podlista, koje ne moraju biti jedna do druge; stoga može da se desi da postoje delovi stavke liste ne samo pre prve podliste, več takođe i između podlista, kao i posle poslednje; međutim, u viki-sintaksi, podliste prate ista pravila kao i sekcije stranice: jedini mogući deo stavke liste koji nije u podlistama je pre prve podliste.

U slučaju nesređene prvostepene liste u vikitekst kodu ovo ograničenje može da se prevaziđe deljenjem jedne na više lista; uvučeni tekst između parcijalnih lista može vizuelno da služi kao deo stavke liste posle podliste; međutim, ovo može da proizvede, u zavisnosti od CSS-a, prazan red pre i posle svake liste, u kom slučaju, zbog uniformnosti, svaka stavka prvostepene liste može da se napravi kao posebna lista.

Sređene liste ilustruju primer gde treba da izgleda da jedna lista može, za softver, da se sastoji od više lista; nesređene liste daju odgovarajući rezultat, s tim što se problem sa ponovnim počinjanjem od jedinice ne može primeniti.

<ol>
 <li>stavka A1
  <ol>
   <li>stavka B1</li>
   <li>stavka B2</li>
  </ol>nastavljanje stavke A1
 </li>
 <li>stavka A2</li>
</ol>
 1. stavka A1
  1. stavka B1
  2. stavka B2
  nastavljanje stavke A1
 2. stavka A2
nasuprot
#stavka A1
##stavka B1
##stavka B2
#:nastavak stavke A1
#stavka A2
 1. stavka A1
  1. stavka B1
  2. stavka B2
  nastavak stavke A1
 2. stavka A2

Na jednom nivou dublje, gde se stavka podliste nastavlja posle podliste, dobiće se još praznih linija; međutim, na nastavak prvostepene liste se ne utiče:

#stavka A1
##stavka B1
###stavka V1
##:nastavak stavke B1
##stavka B2
#stavka A2

daje

 1. stavka A1
  1. stavka B1
   1. stavka V1
   nastavak stavke B1
  2. stavka B2
 2. stavka A2

Menjanje tipa spiska

Tip spiska (koji tip oznake se javlja pre svake stavke spiska) može da se menja u CSS-u podešavanjem list-style-type osobine:

vikitekst prikaz
<ol style="list-style-type:lower-roman">
 <li>O autoru</li>
 <li>Predgovor prvom izdanju</li>
 <li>Predgovor drugom izdanju</li>
</ol>
 1. O autoru
 2. Predgovor prvom izdanju
 3. Predgovor drugom izdanju

Dodatno uvlačenje spiskova

U sređenom spisku sa velikim slovima, neki brauzeri ne prikazuju više od dve cifre, ukoliko se ne primeni dodatno uvlačenje (ako postoji više kolona: za svaku kolonu).

vikitekst prikaz komentari
:#avb
:#gdđ
:#ežz
 
 1. avb
 2. gdđ
 3. ežz
Spisak od jednog ili više redova koji počinje sa dvotačkom pravidefinicionu listu bez definišućih termina, gde su stavke definišući opisi, pa otuda i uvlačenje. Međutim, ako se dvotačke nalaze ispred kodova "*" ili "#" nesređene ili sređene liste, ta lista se tretira kao jedan definišući opis, tako da je cela lista uvučena.
<ul>
 <ol>
  <li>avb</li>
  <li>gdđ</li>
  <li>ežz</li>
 </ol>
</ul>

  1. avb
  2. gdđ
  3. ežz
MedijaViki interpretira nesređenu listu (ul) bez stavki (li) kao div sa style="margin-left: 2em", što izaziva uvlačenje sadržaja. Ovo je najsvestraniji metod, jer omogućava počinjanje sa brojem koji nije 1, vidi niže.
<ul>
#avb
#gdđ
#ežz
</ul>

  1. avb
  2. gdđ
  3. ežz
Kao i gore, sadržaj "nesređene liste bez stavki", koji je sam sređena lista, izražen je uz pomoć # oznaka. HTML koji se ovim produkuje, pa samim tim i prikazuje, je isti. Ovo je metod koji se preporučuje kada se ne počinje brojem koji nije 1.

Određivanje početne vrednosti

Određivanje početne vrednosti je moguće jedino koristeći HTML-sintaksu:

<ol start="9">
<li>Amsterdam
<li>Roterdam
<li>Hag
</ol>

daje

 1. Amsterdam
 2. Roterdam
 3. Hag

Upoređivanje sa tabelom

Pored pružanja automatskog brojanja, sređena lista takođe ravna sadržaj jedne stavke, što se može porediti sa sintaksom za tabelu:

{|
|-
| align=right | 9.||Amsterdam
|-
| align=right | 10.||Roterdam
|-
| align=right | 11.||Hag
|}

daje

9. Amsterdam
10. Roterdam
11. Hag

Ovo ne-automatsko brojanje ima prednost da ako se neki tekst odnosi na brojke, unošenje ili brisanje stavki liste ne narušava reference u tekstu.

Sređeni spisak sa više kolona

Određivanje početne vrednosti je korisno za sređene liste sa više kolona, kako bi se izbeglo ponovno počinjanje od jedinice u svakoj koloni. Kao što je spomenuto gore, ovo je jedino moguće uz pomoć HTML sintakse (za prvu kolonu može da se koristi ili viki ili HTML sintaksa).

U kombinaciji sa dodatnim uvlačenjem objašnjenim u prethodnoj sekciji:

{| valign="top"
|-
|<ul><ol start="125"><li>a<li>bb<li>vvv</ol></ul>
|<ul><ol start="128"><li>ggg<li>dd<li>đ</ol></ul>
|}

daje

  1. a
  2. bb
  3. vvv
  1. ggg
  2. dd
  3. đ

Korišćenjem šablona {{sređena lista sa više kolona}} proračunavanje početnih vrednosti može da se automatizuje, a moraju da se naglase samo prva početna vrednost i broj stavki u svakoj koloni sem poslednje. Dodavanje stavke u, ili uklanjanje stavke iz kolone zahteva podešavanje samo jednog broja, broja stavki u toj koloni, umesto menjanja početnih vrednosti za sve dalje kolone.

{{Sređena lista sa više kolona|125|a<li>bb<li>vvv|3|<li>ggg<li>dd<li>f}}

daje

Шаблон:Sređena lista sa više kolona

{{Sređena lista sa više kolona|tip=lower-alpha|125|a<li>bb<li>vvv|3|<li>ggg<li>dd|2|<li>đ}}

daje

Шаблон:Sređena lista sa više kolona

{{Sređena lista sa više kolona|lst=lower-roman|125|a<li>bb<li>vvv|3|<li>ggg<li>dd|2|<li>đ}}

daje

Шаблон:Sređena lista sa više kolona

{{Sređena lista sa više kolona|lst=disc||a<li>bb<li>vvv||<li>ggg<li>dd|-|<li>đ}}

daje

Шаблон:Sređena lista sa više kolona

Помоћ:Садржај
Прављење бота Прављење шаблона Историја измена Коришћење табеле Мала измена Књиге
Разлике Дугмићи за измене Уређивање Патролирање измена Враћање на претходну ревизију Лична подешавања
Страница датотеке Побољшане скорашње измене Египатски хијероглифи Историја чланка Надгледање страница Променљиве
Скорашње измене Јапански језик Име странице Архивирање странице за разговор Прављење клице Ogg
Кориснички доприноси Како направити списак „Привидна“ измена Фусноте Шта води овде Опис измене
Категорија