Vojna Enciklopedija:Sve važne strane za uređivanje Vojne Enciklopedije

From Vojna Enciklopedija
This is the latest revision of this page; it has no approved revision.
Jump to navigation Jump to search

Radi što bolje informisanosti i da nebi satima tumarali po stranicama Vojne Enciklopedije tražeći neke važne stranice koje se tiču uređivanja na Vojnoj Enciklopediji, odlučeno je da ovde budu sve važne stranice koje se tiču uređivanja. Ovde na ovoj strani će biti lepo sortirane stranice po temama radi što lakšeg i bržeg snalaženja. Teme će biti od dobrodošlice na sajt, pa objašnjenja kako se uređuje sajt, razna uputstva i kursevi, zatim kako se postavljaju šabloni i kategorije i čemu one služe, zatim biće objašnjenja o autorskim pravima tekstova, slika i filmova i drugo.

Nadam se da ćete uživati sa nama čitajući naše tekstove

Vojna Enciklopedija

Opis Vojne Enciklopedije, čemu služi, kakvi tekstovi će da se pišu i kakva je uređivačka politika.

 1. Vojna Enciklopedija
 2. Vojna Enciklopedija:Enciklopedija
 3. Vojna Enciklopedija:O nama
 4. Vojna Enciklopedija:Ko piše na Vojnoj Enciklopediji
 5. Vojna Enciklopedija:Sadržaj

Jugoslovenski jezici i pravopis

Pošto je Vojna Enciklopedija pisana na srpskom jeziku, a sa druge strane je neutralna i dozvoli svima sa Balkana to jest osoba sa prostora bivše Jugoslavije da učestvuju u stvaranju prve online Vojne Enciklopedije na ovim prostorima. Bez obzira na različita narečja i izgovore, svima je dozvoljeno da se uključe u uređivanje Vojne Enciklopedije, a ovo su pravila i smernice koje bi morali da se pridržavate što se tiče jezika.

 1. Vojna Enciklopedija:Srpski jezik
 2. Vojna Enciklopedija:Srpska ćirilica
 3. Vojna Enciklopedija:Srpska latinica
 4. Vojna Enciklopedija:Štokavsko narečje
 5. Vojna Enciklopedija:Srpskohrvatski jezik
 6. Vojna Enciklopedija:Bošnjački jezik
 7. Vojna Enciklopedija:Crnogorski jezik
 8. Vojna Enciklopedija:Hrvatski jezik
 9. Vojna Enciklopedija:Deklaracija o zajedničkom jeziku
 10. Vojna Enciklopedija:Napomene o pisanju srpskim jezikom na Vojnoj Enciklopediji
 11. Vojna Enciklopedija:Podešavanje ćirilice i latinice
 12. Vojna Enciklopedija:Objasnite žargon
 13. Vojna Enciklopedija:Budite jasni
 14. Vojna Enciklopedija:Pravopis
 15. Vojna Enciklopedija:Pravopis srpskoga jezika
 16. Vojna Enciklopedija:Alatke/Spoljašnje alatke
 17. Vojna Enciklopedija:Prevođenje
 18. Vojna Enciklopedija:Mašinsko prevođenje
 19. Vojna Enciklopedija:Traduktologija
 20. Vojna Enciklopedija:Transkripcija
 21. Vojna Enciklopedija:ASCII
 22. Vojna Enciklopedija:Unicode
 23. Vojna Enciklopedija:UTF-8

Dobrodošlica

Blago upznavanje Vojne Enciklopedije sa vrlo malo nekih primera.

 1. Vojna Enciklopedija:Dobro došli
 2. Vojna Enciklopedija:Dobro došli 2
 3. Vojna Enciklopedija:Dobro došli 3

Autorska prava i licence

Saznajte sve o autorskim pravima. Šta možete sve od tekstova slika i filmova da postavljate a da ne kršite tuđa autorska prava.

 1. Vojna Enciklopedija:Autorsko pravo
 2. Autorska prava - Pitanja i odgovori
 3. Vojna Enciklopedija:Kršenje autorskih prava
 4. Vojna Enciklopedija:Autorsko delo
 5. Vojna Enciklopedija:Zakon o autorskom i srodnim pravima (1998)
 6. Vojna Enciklopedija:Zakon o autorskom i srodnim pravima (2004)
 7. Vojna Enciklopedija:Zakon o autorskom i srodnim pravima
 8. Vojna Enciklopedija:Intelektualna svojina
 9. Vojna Enciklopedija:Javno vlasništvo
 10. Vojna Enciklopedija:Vlasništvo nad člancima
 11. Vojna Enciklopedija:Šta GLSD nije
 12. Vojna Enciklopedija:Poštena upotreba
 13. Vojna Enciklopedija:Neslobodan sadržaj
 14. Vojna Enciklopedija:Plagijat
 15. Vojna Enciklopedija:Kriterijumi za korišćenje neslobodnog sadržaja
 16. Vojna Enciklopedija:GNU-ova opšta javna licenca
 17. Vojna Enciklopedija:GNU-ova licenca za slobodnu dokumentaciju
 18. Vojna Enciklopedija:Tekst GNU-ove licence za slobodnu dokumentaciju
 19. Vojna Enciklopedija:GNU Free Documentation License - na engleskom
 20. Vojna Enciklopedija:Standardno pismo povodom nepoštovanja GLSD
 21. Vojna Enciklopedija:Tekst slobodne licence Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
 22. Vojna Enciklopedija:Korišćenje materijala sa Vojne Enciklopedije
 23. Vojna Enciklopedija:Krijejtiv komons
 24. Vojna Enciklopedija:Krijejtiv komons licence
 25. Vojna Enciklopedija:Kopileft
 26. Vojna Enciklopedija:Industrijska svojina
 27. Vojna Enciklopedija:Patent
 28. Vojna Enciklopedija:Žig
 29. Vojna Enciklopedija:Licenca
 30. Vojna Enciklopedija:Ugovor o licenci
 31. Vojna Enciklopedija:Problemi s licencom - na engleskom
 32. Vojna Enciklopedija:Poslovna tajna
 33. Vojna Enciklopedija:Dužnost čuvanja poslovne tajne
 34. Vojna Enciklopedija:Ugovor o poverljivosti podataka
 35. Vojna Enciklopedija:Pravo na informisanje članova društva
 36. Vojna Enciklopedija:Sloboda govora
 37. Vojna Enciklopedija:Ništavni ugovori
 38. Vojna Enciklopedija:Rušljivi ugovori
 39. Vojna Enciklopedija:Ugovor u korist treće strane
 40. Vojna Enciklopedija:Odgovornost zaposlenog pri odavanju poslovne tajne
 41. Vojna Enciklopedija:Brend
 42. Vojna Enciklopedija:Reklama
 43. Vojna Enciklopedija:Tipovi licenci na Vojnoj Enciklopediji
 44. Vojna Enciklopedija:BSD licence
 45. Vojna Enciklopedija:Dozvole za objavljivanje
 46. Vojna Enciklopedija:Šabloni/Autorsko pravo
 47. Vojna Enciklopedija:Pravila za korišćenje slika
 48. Vojna Enciklopedija:Pravila o korišćenju slika/Blokirani
 49. Vojna Enciklopedija:Rezolucija o politici licenciranja
 50. Vojna Enciklopedija:Nalepnice za autorsko pravo nad slikama
 51. Vojna Enciklopedija:Doniranje materijala sa autorskim pravima
 52. Vojna Enciklopedija:Pismo vebmasterima
 53. Vojna Enciklopedija:Pismo vebmasterima/Odgovor
 54. Vojna Enciklopedija:Odricanje odgovornosti
 55. Vojna Enciklopedija:Odricanje odgovornosti za rizik
 56. Vojna Enciklopedija:Odricanje odgovornosti za sadržaj
 57. Vojna Enciklopedija:Odricanje odgovornosti za pravo

Upoznavanje sa nekim osnovnim stvarima o Vojnoj Enciklopediji

Neke osnovne stvari koje bi svi koji uređuju Vojnu Enciklopediju trebali znati.

 1. Vojna Enciklopedija:Šta Vojna Enciklopedija nije
 2. Vojna Enciklopedija:Najčešće postavljana pitanja
 3. Vojna Enciklopedija:Doprinosi
 4. Vojna Enciklopedija:Zašto doprinositi
 5. Vojna Enciklopedija:NPP/Doprinosi
 6. Vojna Enciklopedija:Saradnik
 7. Vojna Enciklopedija:Varijante

Uređivanje članaka

Prvi koraci za otvaranje naloga, podešavanja i uređivanje članaka

Ovo su najosnovnija uputstva Vojne Enciklopedije koji tek imaju nameru da se uključe u uređivanje, pisanje novih tekstova i drugo.

 1. Помоћ:Kako da otvorim nalog?
 2. Vojna Enciklopedija:Zašto da otvorim nalog?
 3. Помоћ:Prijavljivanje
 4. Vojna Enciklopedija:Korisničko ime
 5. Vojna Enciklopedija:Promena korisničkog imena
 6. Vojna Enciklopedija:IP-ovci su takođe ljudi
 7. Vojna Enciklopedija:Kako se piše članak na Vojnoj Enciklopediji
 8. Vojna Enciklopedija:Potpis
 9. Помоћ:Podešavanja
 10. Vojna Enciklopedija:Slanje e-pošte korisnicima
 11. Vojna Enciklopedija:Rečnik
 12. Vojna Enciklopedija:Azbučnik
 13. Vojna Enciklopedija:Budite odvažni
 14. Vojna Enciklopedija:Traženje - na engleskom.

Mali kurs i blago upoznavanje kako se uređuje neki članak

Blago upoznavanje kako i na koji način se uređuje neki članak

 1. Vojna Enciklopedija:Uputstva
 2. Vojna Enciklopedija:Kako napraviti novi članak
 3. Vojna Enciklopedija:Kako započeti novu stranicu
 4. Vojna Enciklopedija:Uputstva/Uređivanje članaka
 5. Vojna Enciklopedija:Osnovni kurs
 6. Vojna Enciklopedija:Stilski priručnik
 7. Vojna Enciklopedija:Stil
 8. Vojna Enciklopedija:Novajlije
 9. Vojna Enciklopedija:Spomenice
 10. Vojna Enciklopedija:Alatke/Ostalo

Komunikacija

 1. Помоћ:Upotreba stranica za razgovor
 2. Помоћ:Arhiviranje stranice za razgovor
 3. Vojna Enciklopedija:Smernice za korišćenje stranice za razgovor
 4. Vojna Enciklopedija:Korisničke stranice

Vandalizam

 1. Vojna Enciklopedija:Vandalizam
 2. Vojna Enciklopedija:Vandalizam u porastu
 3. Vojna Enciklopedija:Ne izazivajte vandale
 4. Vojna Enciklopedija:Zavereničke grupe
 5. Vojna Enciklopedija:Trolovanje
 6. Vojna Enciklopedija:Trol na internetu
 7. Vojna Enciklopedija:Uređivački rat
 8. Vojna Enciklopedija:Ostanite hladne glave
 9. Vojna Enciklopedija:Govor mržnje

Pravila i smernice oko uređivanja teksta

 1. Vojna Enciklopedija:Pojednostavljena pravila
 2. Vojna Enciklopedija:Pravila uređivanja
 3. Vojna Enciklopedija:Bez originalnog istraživanja
 4. Vojna Enciklopedija:Značaj
 5. Vojna Enciklopedija:Sređivanje
 6. Vojna Enciklopedija:Prerađivanje
 7. Vojna Enciklopedija:Pet stubova
 8. Vojna Enciklopedija:Učtivost
 9. Vojna Enciklopedija:Izbjegavajte neodređene tvrdnje
 10. Vojna Enciklopedija:Neutralna tačka gledišta
 11. Vojna Enciklopedija:Vojno Enciklopedijska Borba protiv sistematske pristrasnosti
 12. Vojna Enciklopedija:NTG priručnik
 13. Vojna Enciklopedija:Pretpostavite najbolju nameru
 14. Vojna Enciklopedija:Izbegavajte neodređene tvrdnje
 15. Vojna Enciklopedija:Nezavisni izvori
 16. Vojna Enciklopedija:Čišćenje
 17. Vojna Enciklopedija:Proverljivost
 18. Vojna Enciklopedija:Vulgarnosti
 19. Vojna Enciklopedija:Maltretiranje
 20. Vojna Enciklopedija:Svođenje na kontradikciju
 21. Vojna Enciklopedija:Ne ometajte Vojnu Enciklopediju da biste nešto dokazali
 22. Vojna Enciklopedija:Pravila o zaštiti stranica
 23. Vojna Enciklopedija:Ignoriši sva pravila
 24. Vojna Enciklopedija:Šta znači „Ignoriši sva pravila“
 25. Vojna Enciklopedija:Spam
 26. Vojna Enciklopedija:Kontroverzni članci
 27. Vojna Enciklopedija:Propaganda
 28. Vojna Enciklopedija:Politika privatnosti
 29. Vojna Enciklopedija:Godvinov zakon
 30. Vojna Enciklopedija:Poov zakon
 31. Vojna Enciklopedija:Dobri članci
 32. Vojna Enciklopedija:Sjajni članci/Pravila
 33. Vojna Enciklopedija:Značaj (preduzeća i korporacije)

Malo naprednija uputstva za uređivanje Vojne Enciklopedije

 1. Šablon:Sadržaj pomoći
 2. Šablon:Uputstva
 3. Šablon:Stilska pravila
 4. Помоћ:Mala izmena
 5. Помоћ:Srodne promene
 6. Vojna Enciklopedija:Skorašnje izmene
 7. Помоћ:Poboljšane skorašnje izmene
 8. Vojna Enciklopedija:Saveti o vršenju izmena
 9. Помоћ:Opis izmene
 10. Помоћ:Istorija izmena
 11. Помоћ:Prividna izmena
 12. Помоћ:Razlike
 13. Vojna Enciklopedija:Ne uključujte kompletne tekstove podužih primarnih izvora
 14. Помоћ:Nadgledanje stranica
 15. Помоћ:Korisnički doprinosi
 16. Помоћ:Šta je povezano ovde
 17. Vojna Enciklopedija:Podstranica
 18. Vojna Enciklopedija:Preusmerenje
 19. Vojna Enciklopedija:Prenos članaka
 20. Vojna Enciklopedija:Spoljašnje veze
 21. Vojna Enciklopedija:Identifikovanje pouzdanih izvora
 22. Vojna Enciklopedija:Višeznačna odrednica
 23. Vojna Enciklopedija:Biografije živih osoba
 24. Vojna Enciklopedija:Autobiografija
 25. Vojna Enciklopedija:Značaj (ljudi)
 26. Vojna Enciklopedija:Značaj (fikcija)
 27. Vojna Enciklopedija:Pravila imenovanja/Ljudi
 28. Vojna Enciklopedija:Sukob interesa
 29. Vojna Enciklopedija:Vodič za pisanje boljih članaka
 30. Vojna Enciklopedija:Vodič za pisanje boljih članaka (vazduhoplovstvo)
 31. Vojna Enciklopedija:Vodič za pisanje boljih članaka (biografije)
 32. Vojna Enciklopedija:Sjajni članci
 33. Vojna Enciklopedija:Savršen članak
 34. Vojna Enciklopedija:Spajanje i premeštanje stranica
 35. Vojna Enciklopedija:Održavanje
 36. Vojna Enciklopedija:Klica
 37. Vojna Enciklopedija:Alatke

Napredno uređivanje Vojne Enciklopedije

 1. Vojna Enciklopedija:Autovikibrauzer

Potrebni članci

 1. Vojna Enciklopedija:Potrebni članci

Reference u tekstu

 1. Vojna Enciklopedija:Referenciranje za početnike
 2. Vojna Enciklopedija:Stilski priručnik/Navođenje izvora
 3. Vojna Enciklopedija:Navođenje izvora
 4. Vojna Enciklopedija:Navođenje izvora u tekstu
 5. Vojna Enciklopedija:Sređivanje referenci
 6. Помоћ:Fusnote
 7. Помоћ:Footnotes - na engleskom

Postavljanje Slika, Datoteka, Audio, Videa i drugog multimedijalnog sadržaja

 1. Vojna Enciklopedija:Postavljanje datoteka
 2. Vojna Enciklopedija:Postavljanje dijagrama
 3. Vojna Enciklopedija:Embed slika sa Flickr-a
 4. Vojna Enciklopedija:Slike i mediji za brisanje
 5. Vojna Enciklopedija:Vodič za slanje slika
 6. Vojna Enciklopedija:Sređivanje slika
 7. Vojna Enciklopedija:Spremanje slika
 8. Vojna Enciklopedija:Spremanje slika/Uputstva za pravilno licenciranje slika
 9. Vojna Enciklopedija:Slike i mediji sa spornim statusom
 10. Vojna Enciklopedija:Postavljanje PDF fajlova
 11. Помоћ:Stranica datoteke
 12. Vojna Enciklopedija:Mediji
 13. Vojna Enciklopedija:Potrebne slike
 14. Vojna Enciklopedija:Vodič za otpremanje
 15. Vojna Enciklopedija:Pročitani članci/Snimanje audio datoteke
 16. Vojna Enciklopedija:Pročitani članci/Slanje audio datoteke
 17. Vojna Enciklopedija:Pročitani članci/Dodavanje datoteke na članak

Postavljanje linkova ka spoljnim i unutarnjim vezama

 1. Vojna Enciklopedija:Мртва веза
 2. Help:Interwiki linking - na engleskom
 3. Vojna Enciklopedija:Kako postavljamo interviki linkove - Međuviki veze
 4. Vojna Enciklopedija:Postavljanje URL stranice sajta

Portali

 1. Vojna Enciklopedija:Portali

Kodovi za postavljanje teksta, slika, filmova i drugog

 1. Помоћ:Uređivanje
 2. Vojna Enciklopedija:Šablon kojim se ubacuje ceo tekst ili uvlači deo nekog drugog teksta
 3. Vojna Enciklopedija:Uputstva/Slike
 4. Vojna Enciklopedija:Proširena sintaksa za slike
 5. Vojna Enciklopedija:Upotreba HTML tagova na stranicama
 6. Vojna Enciklopedija:Spisak
 7. Помоћ:Formule
 8. Vojna Enciklopedija:Uputstva/Tabele
 9. Помоћ:Tabela
 10. Tabele - na engleskom
 11. Vojna Enciklopedija:Još neki kodovi za uređivanje stranica - na engleskom
 12. Vojna Enciklopedija:Postavljanje videa sa spoljnih linkova na stranicu - na engleskom
 13. Vojna Enciklopedija:Embed Videa - na engleskom
 14. Vojna Enciklopedija:Postavljanje PDF fajlova - na engleskom
 15. Vojna Enciklopedija:Input Box - na engleskom
 16. Help:Formula - na engleskom

Glasanje, konsenzus, rešavanje sukoba i vraćanje teksta u predhodno stanje

 1. Vojna Enciklopedija:Glasanje
 2. Vojna Enciklopedija:Pozivanje na glasanje
 3. Vojna Enciklopedija:Pravila u vezi sa glasanjem
 4. Vojna Enciklopedija:Zahtevi za administriranje/Pravila glasanja
 5. Vojna Enciklopedija:Konsenzus
 6. Vojna Enciklopedija:Apsolutna većina
 7. Vojna Enciklopedija:Rešavanje sukoba
 8. Vojna Enciklopedija:Ostanite smireni kad se uređivanje zakuva
 9. Vojna Enciklopedija:Ne ujedajte novajlije
 10. Vojna Enciklopedija:Bez ličnih napada
 11. Vojna Enciklopedija:Bez pravnih pretnji
 12. Vojna Enciklopedija:Pretpostavite najbolju nameru
 13. Vojna Enciklopedija:Posredovanje
 14. Vojna Enciklopedija:Molim komentar
 15. Помоћ:Poništavanje izmena
 16. Vojna Enciklopedija:Vraćanje izmena
 17. Vojna Enciklopedija:Pravilo o tri vraćanja
 18. Vojna Enciklopedija:Izvinjenje
 19. Vojna Enciklopedija:Članci za brisanje
 20. Vojna Enciklopedija:Kriterijumi za brzo brisanje
 21. Vojna Enciklopedija:Članci za brisanje/Pravila
 22. Vojna Enciklopedija:Brisanje/Razno

Administratori, birokrate, botovi, čekjuzeri i drugi

 1. Vojna Enciklopedija:Administratori
 2. Vojna Enciklopedija:Birokrate
 3. Vojna Enciklopedija:Botovi
 4. Vojna Enciklopedija:Pravljenje bota
 5. Vojna Enciklopedija:Čekjuzer
 6. Vojna Enciklopedija:Vraćači
 7. Vojna Enciklopedija:Kako se postaje administrator
 8. Vojna Enciklopedija:Administratori/škola/diploma
 9. Vojna Enciklopedija:Priručnik za administratore
 10. Vojna Enciklopedija:Obavezna lektira za administratore
 11. Vojna Enciklopedija:Šta administrator nije
 12. Vojna Enciklopedija:Obaveze, aktivnosti i prava administratora i birokrata
 13. Vojna Enciklopedija:Saradnik (osnovni kurs)
 14. Vojna Enciklopedija:Najčešće greške saradnika
 15. Vojna Enciklopedija:Zahtevi za administriranje
 16. Vojna Enciklopedija:Spisak administratora
 17. Vojna Enciklopedija:Čekjuzer/Pravila
 18. Vojna Enciklopedija:Brisači izmena
 19. Vojna Enciklopedija:Pravila blokiranja
 20. Vojna Enciklopedija:Davanje korisničkih prava
 21. Vojna Enciklopedija:Automatski patrolirani
 22. Vojna Enciklopedija:Patroler
 23. Vojna Enciklopedija:SI patrola
 24. Помоћ:Patroliranje
 25. Vojna Enciklopedija:Nivoi korisničkog pristupa
 26. Vojna Enciklopedija:Napadačke stranice
 27. Vojna Enciklopedija:Klevetanje
 28. Vojna Enciklopedija:Lutak

Šabloni

 1. Vojna Enciklopedija:Šabloni i Kategorije
 2. Vojna Enciklopedija:Šabloni/Obaveštenja
 3. Vojna Enciklopedija:Supstitucija šablona
 4. Vojna Enciklopedija:Šabloni
 5. Vojna Enciklopedija:Šabloni/Klice
 6. Vojna Enciklopedija:Šabloni/Kutijice
 7. Vojna Enciklopedija:Slede detalji zapleta ili kompletan opis
 8. Помоћ:Pravljenje klice
 9. Помоћ:Promenljive
 10. Vojna Enciklopedija:Imenski prostor
 11. Помоћ:Imenski prostor - na engleskom
 12. Vojna Enciklopedija:Postavljanje digitalnog sata na stranici - na engleskom
 13. Vojna Enciklopedija:Neke vrste šablona - na engleskom
 14. Šabloni i variable - na engleskom
 15. Help:A quick guide to templates - na engleskom
 16. Šabloni - na engleskom

Tabovi

 1. Vojna Enciklopedija:Postavljanje tabova na stranici i u okviru nekog teksta

Kategorije

 1. Vojna Enciklopedija:Kategorizacija

Info, Korisničke i jezičke kutijice

 1. Vojna Enciklopedija:Info, Korisničke i jezičke kutijice

Gadgeti, Spravice

 1. Vojna Enciklopedija:Alatke/Spravice

Skripte

 1. Vojna Enciklopedija:Korisnički skriptovi
 2. Vojna Enciklopedija:Skripte od drugih korisnika

Skinovi (Izgled sajta to jest stranica na sajtu)

 1. Vojna Enciklopedija:Skinovi (izgled stranica)

Posebne stranice

 1. Помоћ:Posebne stranice
 2. Posebno:SpecialPages
 3. Медијавики:Blockedtext
 4. Primer: Podstranice
 5. Korisnička prava

Hronologija događaja

 1. Vojna Enciklopedija:Spisak datuma
 2. Vojna Enciklopedija:Spisak godina
 3. Vojna Enciklopedija:Spisak decenija
 4. Vojna Enciklopedija:Spisak vekova
 5. Vojna Enciklopedija:Spisak milenijuma
 6. Шаблон:ХронологијаДно
 7. Шаблон:Календар хронологије догађаја

Zastave i grbovi država

 1. Vojna Enciklopedija:Galerija zastava suverenih država
 2. Vojna Enciklopedija:Galerija zastava zavisnih teritorija
 3. Vojna Enciklopedija:Galerija grbova suverenih država
 4. Vojna Enciklopedija:Galerija grbova zavisnih teritorija

Ostalo

 1. Vojna Enciklopedija:Prijave grešaka
 2. Vojna Enciklopedija:IP adresa
 3. Vojna Enciklopedija:Bez otvorenih proksija
 4. Vojna Enciklopedija:Prečica
 5. Vojna Enciklopedija:Spisak boja
 6. MedijaViki uputstva na engleskom
 7. Preuzimanje baze podataka - engleski
 8. Vojna Enciklopedija:Optimizacija stranica
 9. Vojna Enciklopedija:Kalendari
 10. Vojna Enciklopedija:Kalendari-2

Razno